Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-93d1350c-d910-4a1b-b8c4-1384a24481b9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model symulacyjny zwężenia drogi dwupasowej dwukierunkowej

Autorzy Gondek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The simulation model of a two-way highway narrowing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi lub sygnalizację świetlną (stałoczasową lub akomodacyjną). Wybrany sposób sterowania ruchem na zwężeniu powinien zapewnić odpowiednią przepustowość oraz minimalne straty czasu pojazdów. Użytecznym narzędziem w poszukiwaniu optymalnego sterowania ruchem na zwężeniu drogowym będzie model symulacyjny. W referacie przedstawiono model matematyczny, jego implementację komputerową oraz wstępne wyniki badań empirycznych natężeń nasycenia. Szczegółowo przedstawiono elementy procesów w modelu symulacyjnym: procesu zgłoszeń, procesu obsługi i procesu formowania kolejki oraz omówiono uwarunkowania sterowania na zwężeniu. Przedstawiono sposób odwzorowania losowości potoku ruchu w modelu przez zastosowanie generatorów liczb losowych. Program komputerowy jest obecnie w fazie testowania. Budowany model symulacyjny będzie wykorzystany do analiz efektywności zwężenia drogowego dla wypracowania zaleceń metodologicznych dla sterowania ruchem w ruchu wahadłowym, w ramach projektu wykonywanego przez konsorcjum kilku uczelni w programie RID-I/50.
EN In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommodative cycle length). Selected way of traffic control at the road narrowing should provide adequate bandwidth and minimal loss in vehicle travel times. A useful tool in the research on the optimal traffic control at the road narrowing is a simulation model. The paper presents a mathematical model, its implementation and the preliminary results of empirical research of saturation flow rate. It presents in details elements of the following processes in the simulation model: arrival process, service process and queue discipline, and describes conditions of traffic control at the road narrowing. The paper also shows the way of traffic flow randomness mapping in the model through the use of random number generators. A computer program is currently in the testing phase. The simulation model will be used to analyse the efficiency of the road narrowing in order to develop methodological recommendations for traffic control on a reversible lane, as part of the project executed by a consortium of several universities in the RIDI/50 program.
Słowa kluczowe
PL droga dwupasowa dwukierunkowa   ruch wahadłowy   sterowanie ruchem   zwężony odcinek drogi   oznakowanie drogowe   analiza symulacyjna   model matematyczny   program ZWEZ_D2P  
EN two-lane single road   swinging motion   motion control   tapered section of the road   road marking   simulation model   mathematical model   ZWEZ_D2P program  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1747--1756
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gondek, S.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sgondek@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień 1995 r. (PROFIL).
2. Chodur J.: Ruch na zwężeniach dwupasowych dróg, Drogownictwo Nr 6/1978, s. 184÷189.
3. Chodur J., Gondek S.: Zwężenia dwupasowych dróg dwukierunkowych. Książka Biblioteki Drogownictwa pt. „Symulacja potoków pojazdów”, Jamroz K. (redaktor), WKiŁ, Warszawa 1980, s. 38÷50.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz późniejsze zmiany.
5. Chodur J., Gaca S., Gondek S., Tracz M., Kieć M., Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.
6. Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and Temporary Situations, Part 1: Design, Department for Transport, London 2009.
7. Bielecki J.: Fortran 77. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1988.
8. Chodur J., Gondek S.: Stochastyczny model symulacyjny skrzyżowania z sygnalizacją cykliczną stałoczasową. Zeszyt Naukowy "Modelowanie procesów ruchu", CPBP, Kraków, 1990.
9. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa, 2008.
10. Bąk R., Spławińska M.: Funkcjonowanie zwężeń odcinków dróg z sygnalizacją zmiennoczasową. Logistyka Nr 4/2015, w wersji elektronicznej na dysku CD, s. 2442÷2451.
11. Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik do zarządzenia Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12.11.2013 r., Warszawa, listopad 2013 r.
12. Zieliński R.: Generatory liczb losowych. WNT, Warszawa, 1975.
13. Gondek S., Ostrowski K.: Analiza funkcjonowania zwężenia na drodze krajowej. Logistyka Nr 3/2015, w wersji elektronicznej na dysku CD, s. 1524÷1533.
14. Gryglak I., Badanie przepustowości zwężenia drogowego z sygnalizacją na moście w Białym Dunajcu. Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).
15. Winiarska D., Analiza funkcjonowania zwężenia drogi. Politechnika Krakowska, Kraków 2016 (praca dyplomowa).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-93d1350c-d910-4a1b-b8c4-1384a24481b9
Identyfikatory