Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-93d10aa2-f7ac-4d2e-9902-9257d0613691

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Wpływ środków chemicznych stosowanych do odśnieżania na właściwości sorpcyjne rędzin właściwych w mieście Opole

Autorzy Kochanowska, K.  Kusza, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of snów removal with chemicals on sorption properties of rendzinas in the town of Opole
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zdolność sorpcyjna gleby jest jednym z podstawowych wyznaczników kształtujących jakość gleby i jej odporność na degradację. Miernikiem takiej jakości jest zawartość kationów wymiennych, występujących w kompleksie sorpcyjnym. Niewłaściwy wzajemny stosunek jonów wymiennych może przyczynić się nie tylko do zmian chemicznych w glebach, ale także będzie stanowić zagrożenie dla roślin bytujących na nich. Jednym z podstawowych czynników wpływających na równowagę w kompleksie sorpcyjnym jest wprowadzanie środków chemicznych służących do zwalczania śniegu i gołoledzi na drogach i chodnikach. Przeprowadzone w 1994 i 2009 r. badania miały na celu określenie zmian zawartości kationów wymiennych (Na+, K+, Mg2+ i Ca2+) w rędzinach właściwych miasta Opole. Zestawiając wyniki badań z analizowanego okresu, stwierdzono jednoznacznie wzrost zawartości kationów wapnia oraz magnezu, natomiast spadek stężenia potasu i sodu.
EN A sorption capacity of soils is one of the basie indicators of the soils quality and their resistance for the degradation. The content of exchangeable cations in the soil sorption complex makes the soil quality standard. An improper mutual ratio of exchangeable ions not only does chemical changes in the soils, but may contribute to the plant development threat. One of the essential factors influencing the chemical equilibrium in the soil sorption complex is the application of deicing chemicals. Studies, carried out in 1994 and 2009 years, aimed at evaluation of changes in the content of exchangeable cations (Na+, K+, Mg2+ and Ca2+) in rendzinas in the town ot" Opole. The results obtained revealed explicitly the increase in calcium and manganese content, as well as the decrease in potassium and sodium concentrations.
Słowa kluczowe
PL rędziny właściwe   kompleks sorpcyjny   zasolenie  
EN rendzinas   sorption complex   soil salinity  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 41--45
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Kochanowska, K.
autor Kusza, G.
  • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski ul. Oleska 22,45-052 Opole
Bibliografia
[1] Uggla H.: Gleboznawstwo rolnicze. PWN, Warszawa 1983, s. 558.
[2] Dobrzański B., Czerwiński Z.. Borek S., Kępka M. i Majsterkiewicz T.: Roczn. Glebozn., 1971,22(1), 59-74
[3j Andrzejewski S. i Cwojdziński W.: Zesz. Nauk ATR, Rolnictwo 1980, 80(11), 49-53.
[4] Czerniawska-Kusza I., Kusza G. i Dużyński M.: Environ. Toxicol.,2004,19,296-301.
[5| Norrstróm A.C. i Bergstedt E.: Water, Air. and Soil Pollut., 2001, 127, 281-299.
[6] Czerniawska-Kusza L, Dużynski M. i Kusza G.: Środowisko przyrodnicze Opola, con TEXT. Opole 1999, 26.
[7] Ostrowska A., Gawlinski S. i Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ, Warszawa 1991, s. 334.
[8] Brogowski Z., Czerwiński Z. i Tuszyński M.: Roczn. Glebozn., 1975, 26(3), 259-275.
[9] Dużynski M. i Kusza G.: Zesz. Probl. Post. Nauk Przyrod.. 1999.467. 635-640.
[10] Zawadzki S., Dobrzański B„ Kowaliński S.. Kużnicki S. i Skawina T.: Gleboznawstwo. PWRi.L, Warszawa 1999, s. 560.
[11] Wrochna M.. Gawrońska H. i Gawroński S.W.: Acta Agrophys., 2006, 7(3), 775-785.
[12] Siuta J.: Gleba - diagnozowanie stanu i zagrożenia. IOŚ. Warszawa 1995, s. 218.
[13] Breś W.: Nauka, Przyroda, Technol., 2008,2(4), 1-8.
[14] Tołoczko W., Niewiadomski A. i Trawczyńska A.: Ecol. Chem. Eng. A„ 2009,16(4), 465-474.
[15] Mocek A., Drzymała S. i Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. Akad. Roln. im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2000. s. 414.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-93d10aa2-f7ac-4d2e-9902-9257d0613691
Identyfikatory