Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9390b92e-6efc-404e-93bd-6796eed332bd

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Tytuł artykułu

Laser surface alloying of AlSi7Cu4MgMn aluminium alloy with silicon carbide

Autorzy Irek, P. 
Treść / Zawartość http://bulletin.is.gliwice.pl/
Warianty tytułu
PL Laserowe stopowanie stopu aluminium AlSi7Cu4MgMn węglikiem krzemu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the results of tests on the laser surface alloying of AlSi7Cu4MgMn aluminium alloy using silicon carbide. The objective of the tests was to establish the influence of laser beam power and travel rate, ceramic powder feeding rate and presence of activating flux on the quality of seams surface alloyed with an HPDDL laser using SiC particles as well as to determine the optimum technological process conditions. The assessment of the quality of surface alloyed seams was carried out using macro and microscopic examination verifying the proper generation of a composite layer on the surface and the percentage fraction of SiC particles in the root run. The article also presents the results of microhardness measurements in the cross-sections of laser-processed layers.
PL Przedstawiono wyniki badań stopowania laserowego stopu aluminium AlSi7Cu4MgMn za pomocą węglika krzemu. Celem badań było określenie wpływu mocy wiązki laserowej, prędkości przesuwu wiązki laserowej, natężenia podawania proszku ceramicznego i obecności topnika aktywującego na jakość ściegów stopowanych laserem HPDDL z użyciem cząstek SiC oraz ustalenie optymalnych warunków technologicznych procesu. Ocenę jakości ściegów stopowanych przeprowadzono w oparciu o badania makro i mikroskopowe, które dotyczą poprawności utworzenia warstwy kompozytowej na powierzchni oraz udziału procentowego cząstek SiC w warstwie przetopowej. Ponadto wykonano pomiary mikrotwardości w przekrojach poprzecznych warstw obrabianych laserowo.
Słowa kluczowe
PL stopowanie laserowe   stopy aluminium  
EN laser surface alloying   aluminium alloy  
Wydawca Instytut Spawalnictwa
Czasopismo Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Rocznik 2014
Tom Vol. 58, No. 1
Strony 42--48
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor Irek, P.
Bibliografia
1. Uzun H.: Friction stir welding of SiC particulate reinforced AA2124 aluminium alloy matrix composite. Materials and Design, 2007, No. 28, pp. 1440-1446.
2. Chidambaram A., Bhole SD.: Metallographic preparation of aluminum–alumina metal matrix composites. Mater Charact, 1997, No. 38 (March), pp. 187–91.
3. Klimpel A., Janicki D., Lisiecki A., Wilk Z.: Laser welding technologies. Examples of application of high power diode lasers. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2008, No. 5, pp. 35-45.
4. Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.
5. Radziszewska A., Kusiński J., Kąc S.: Laserowe stopowanie stali niskowęglowej węglikiem krzemu. HUTNIK – Wiadomości Hutnicze, 2005, nr 4.
6. Klimpel A.: Technologie laserowe. Gliwice, 2012.
7. Klimpel A., Stano S.: Spawanie laserem diodowym cienkich blach ze stopu aluminium z zastosowaniem substancji zwiększających głębokość przetopienia. Przegląd Spawalnictwa, 2002, No. 8-10.
8. Company materials provided by 3Dcax.
Uwagi
PL Wersja polska artykułu w wydaniu papierowym s. 59--64.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9390b92e-6efc-404e-93bd-6796eed332bd
Identyfikatory