Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-936a0223-9edb-4a77-a13c-b79f6d7eaeff

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji

Autorzy Kołodziejczak, J.  Gołębiewski, M.  Rucka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diagnostics of Lowland Gate in Gdansk in the context of the revitalization process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bramy oraz szanse na przeprowadzenie działań mogących polepszyć ten stan.
EN This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve its condition.
Słowa kluczowe
PL obiekty zabytkowe   drgania komunikacyjne   badania dynamiczne   mury ceglane  
EN historic buildings   traffic vibration   dynamic testing   brick walls  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 255--262
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Kołodziejczak, J.
autor Gołębiewski, M.
autor Rucka, M.
Bibliografia
1 Nowogońska B. Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa. Czasopismo Techniczne. z.3-B (2011) 229-240
2 Jasieńko J., Nowak T., Mroczek P., Bednarz Ł. Konserwacja konstrukcyjna z użyciem nowych technik na przykładzie kościoła pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Wiadomości Konserwatorskie 28 (2010) 18-30
3 Ottoni F., Coisson E., Blasi C. Empiricism reappraisal in ancient buildings structural analysis. The masonry domes, from historical debates to numerical models. Wiadomości Konserwatorskie 26 (2009) 197-206
4 Gdańsk. Plan miasta, fortyfikacja, 1835, z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku, sygnatura APG: 300MP/4
5 Gdańsk. Umocnienia Gdańska i okolic (Pieper), po 1860, z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku, sygnatura APG: 1121/166
6 Bukal G. (pod redakcją), Fortyfikacje Gdańska, wyd. II poszerzone, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2009
7 Stankiewicz J. Rozwój fortyfikacji miasta Gdańska w XVI i XVII w. na tle współczesnych osiągnięć sztuki fortyfikacyjnej w Europie, Historia wojskowości, VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa 1960
8 Friedrich J. Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
9 Cieślak E. Historia Gdańska, tom II, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982 r.
10 Kloeppel O. Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Gdańsk 1937
11 Orzeczenie techniczne dotyczące szkodliwości drgań wywołanych ruchem drogowym na konstrukcję Bramy Nizinnej w Gdańsku, Centrum Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE, Gdańsk 2004
12 Kawecki J., Stypuła K. Błędy w prognozowaniu i diagnostyce wpływów dynamicznych na budynki. Czasopismo Techniczne z.1-M (2008) 127–136.
13 Karczmarczyk S., Kawecki J., Kozioł K., Stypuła K. Diagnostyka zabytkowego kościoła z uwzględnieniem wpływu drgań komunikacyjnych. Czasopismo Techniczne. z.3-B (2011) 153-161
14 Sprawozdanie z pomiaru wychyleń attyk Bramy Nizinnej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o., Gdańsk 2005
15 Roca P. Contribution of numerical modeling to the study of historical structures. Wiadomości Konserwatorskie 26 (2009) 207-217
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-936a0223-9edb-4a77-a13c-b79f6d7eaeff
Identyfikatory