PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Selected safety issues in designing engineering structures

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wybrane problemy bezpieczeństwa w projektowaniu obiektów inżynieryjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article discusses the safety requirements specified in pertinent standards and recommendations for designing civil engineering objects, with particular emphasis on earth structures intended for vehicle traffic. The focus was on the following issues: the essence of reliability and durability of the structure and ensuring safety at the stage of designing vehicle traffic embankments with a slope supported with the use of a retaining wall and embankments placed on a substrate characterized by insufficient bearing capacity. The procedure for designing traffic embankments on weak ground, reinforcing weak ground and designing retaining structures (on the example of a reinforced soil massif) was carried out in accordance with the calculations pertaining to the field of geo-engineering, applying general analytical dependencies.
PL
Tematem artykułu są wymogi bezpieczeństwa podane w normach i zaleceniach projektowania obiektów inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych budowli ziemnych. Uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących: istoty niezawodności i trwałości konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na etapie projektowania nasypów komunikacyjnych ze skarpą podpartą z zastosowaniem ściany oporowej, a także nasypów posadowionych na podłożu o niedostatecznej nośności. Procedurę postępowania dotyczącą projektowania nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu, wzmacniania słabego podłoża oraz projektowania konstrukcji oporowych (na przykładzie masywu z gruntu zbrojonego) przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w geoinżynierii obliczeniami, z wykorzystaniem ogólnych zależnościach analitycznych.
Twórcy
 • Faculty of Management, General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, Wroclaw, Poland, jacek.ryczynski@awl.edu.pl
autor
 • Faculty of Management, General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, Wroclaw, Poland, piotr.saska@awl.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 30 z 11.02.1989).
 • 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne PN-EN 1997-1. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny; 2008.
 • 3. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny; 2016, Załącznik krajowy.
 • 4. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego PN-EN 1997-2. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny; 2009.
 • 5. Poradnik wzmocnienia podłoża gruntowego dróg kolejowych. Biedrowski Z (ed.). Politechnika Poznańska: Poznań; 1986.
 • 6. Świeca M. Zasady projektowania geotechnicznego w nawiązaniu do Eurokodu 7 z zastosowaniem programów numerycznych. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej; 2011.
 • 7. Wiłun Z. Zarys geotechniki. Podręcznik akademicki. 9th ed. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; 2010.
 • 8. Wysokiński L, Kotlicki W, Godlewski T. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej; 2011.
 • 9. Machelski C. Sztywność obiektu mostowego jako parametru użytkowego konstrukcji inżynieryjnych. Przegląd Komunikacyjny, 2016;2:27-32.
 • 10. Starosolski W. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 • 11. Skrzyński E. Podtorze kolejowe. Warszawa: PKP Polskie Linie Kolejowe; 2010.
 • 12. Stilger-Szydło E. Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego. Teoria, projektowanie, realizacja. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2005.
 • 13. Towpik K. Infrastruktura transportu szynowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2017.
 • 14. Towpik K. Koleje dużych prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2012.
 • 15. Bzówka J, Juzwa A, Knapik K, Stelmach K. Geotechnika komunikacyjna. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2012.
 • 16. Grabowski Z, Pisarczyk S, Obrycki M. Fundamentowanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2009.
 • 17. Pisarczyk S. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2014.
 • 18. Pisarczyk S. Mechanika gruntów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2010.
 • 19. Jarominiak A. Lekkie konstrukcje oporowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; 2010.
 • 20. NFP 94-200. Renforcement des sols par inclusions. Ouvrages en sols rapports renforces par armatures ou nappes peu extensibles et souples. Dimensionnement.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-93666195-276a-46b9-8374-b126d931f2d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.