Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-935fb03a-ee51-4917-881b-e2002b764135

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Ocena oddziaływania układów jezdnych lekkich bezzałogowych platform lądowych na podłoże o niskiej nośności

Autorzy Dąbrowska, A.  Łopatka, M. J.  Przybysz, M.  Rubiec, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The evaluation of ability to overcome low load capacity area by lightweight unmanned ground platforms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat podejmuje problematykę oddziaływania układów jezdnych lekkich bezzałogowych platform lądowych na podłoże w aspekcie oceny zdolności pokonywania terenów o niskiej nośności. Z uwagi na zróżnicowanie zadań, warunków ich realizacji oraz niezbędnych zdolności roboczych, wymagania stawiane lekkim bezzałogowym platformom lądowym w zakresie mobilności są bardzo wysokie i nieosiągalne dla standardowych pojazdów. Stąd, w Instytucie Budowy Maszyn WAT opracowano pięć alternatywnych struktur kołowych platformy bazowej. W celu określenia możliwości ich poruszania się po podłożu o niskiej nośności wykorzystano metodę empiryczną MMP, pozwalającą na obliczenie średnich maksymalnych nacisków występujących pod kołami układu jezdnego. Uzyskane wyniki porównano z granicznymi wartościami nośności dla różnych rodzajów gruntu charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego i tropikalnego oraz wartością nacisków wywieranych przez człowieka poruszającego się z 40 kg obciążeniem.
EN The paper investigates the interaction between terrain and chassis of lightweight unmanned ground platform in order to evaluate their ability to overcome low load capacity terrain. Taking into consideration diversity of tasks, environmental conditions and necessary working abilities, the requirements concerning mobility of lightweight unmanned ground platforms are very high and impossible to be met by standard vehicles. Hence, in Institute of Mechanical Engineering MUT five alternative structures of wheeled base platforms were developed. In order to define their ability to overcome low load capacity area the MMP method was used. It allows to calculate a vehicle mean maximum pressure. Acquired results were compared with both permissible value of load capacity for different kinds of ground characteristic for temperate and tropical climate zone and the value of pressure exerting on the ground by man with load weighting about 40 kg. Obtained results, discussion and conclusion are included.
Słowa kluczowe
PL lekka bezzałogowa platforma lądowa   mobilność   teren o niskiej nośności   metoda MMP  
EN lightweight unmanned ground platform   mobility   low load capacity area   MMP method  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 922--930, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Dąbrowska, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-71-07, Fax: + 48 22 683-96-16, agnieszka.dabrowska@wat.edu.pl
autor Łopatka, M. J.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-96-16, Fax: + 48 22 683-96-16, marian.lopatka@wat.edu.pl
autor Przybysz, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-74-16, Fax: + 48 22 683-96-16, miroslaw.przybysz@wat.edu.pl
autor Rubiec, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-71-07, Fax: + 48 22 683-96-16, arkadiusz.rubiec@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Bartnicki A., Dąbrowska A., Rubiec A.: “Mobility problems of remote-controlled ground vehicles”, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, No. 5A 2011,
2. Konopka S. i inni: „Kształtowanie struktur bezzałogowych platform lądowych i robotów inżynieryjnych wysokiej mobilności”, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 2014,
3. Łopatka M.J.: „Analiza metod oceny zdolności pokonywania terenu o niskiej nośności”, Biuletyn WAT 10/2004,
4. Łopatka M.J.: “Możliwości poruszania się maszyn w trudnym terenie”, Forum Budowlane 4/2004,
5. Maclaurin B.: “Comparing the NRMM (VCI), MMP and VLCI traction models”, Journal of Terramechanics 44 (2007), pp. 43-51,
6. Mierczyk Z. i inni: “Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia”, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 2008,
7. Studium wykonalności projektu Programu Strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt.: „Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012
8. Wong J.Y.: “Theory of ground vehicles”, Third Edition, Willey – IEEE, New York 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-935fb03a-ee51-4917-881b-e2002b764135
Identyfikatory