PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The electronic dictionary of hydronyms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omawiam opracowywany w formie elektronicznej Słownik nazw wodnych Polski. Ma on na celu zebranie jak największej liczby obiektów wodnych (zarówno wód płynących, jak i stojących) mających współcześnie lub w przeszłości nazwę. Na artykuł hasłowy składają się następujące informacje: współczesna nazwa obiektu, dane fizyczne obiektu, lokalizacja geograficzna, chronologiczne zestawienie zapisów historycznych i etymologia nazwy. Stworzony na potrzeby słownika moduł elektroniczny (w założeniu dostępny w Internecie) pozwala na łatwą edycję haseł, a także na przeszukiwanie i sortowanie bazy danych, jaką stanowi omawiany słownik, według wielu kryteriów i filtrów. W artykule opisuję historię powstania słownika, sposób jego tworzenia i późniejszego wykorzystywania. Przy opisie tworzenia haseł zwracam uwagę na problemy, na jakie napotykamy przy pozyskiwaniu danych z różnych rejestrów geograficznych.
EN
In the article I present the electronic version of the dictionary of hydronyms in Poland. It aims to collect a wide amount of water facilities (both flowing and standing) that have a name (or had it in the past). Each entry in the dictionary consists of the following information: the contemporary name of an object, the physical properties of an object (length, area), the geographic location, the chronological summary of historical records and the etymology of each name. Electronic version of the dictionary (with the assumption of availability online) allows editing the entries, as well as searching and sorting in the database according to multiple criteria and filters. In the article I describe the process of creation of the dictionary and its subsequent use. I also pay attention to the problems we face with data acquisition from different geographic information databases.
Rocznik
Tom
Strony
407--417
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
 • Pracownia Toponomastyczna, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, telefon: +48 510 328 061
Bibliografia
 • 1. Borek H. (red.), 1983. Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Opole.
 • 2. Duma J., Rzetelska-Feleszko E., 1977. Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą. Wrocław.
 • 3. Duma J., 1999. Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy. Warszawa.
 • 4. Duma J., 2010. Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci). Warszawa.
 • 5. Gołaski J., 1996. Wprowadzanie nazw ustalonych po 1951 roku na mapy (na przykładzie obiektów wodnych). Hydronimia słowiańska, t. II, s. 167–171.
 • 6. HE – Hydronymia Europaea, hrsg. W. P. Schmid: 1. H. Górnowicz, Gewässernamen im Flußgebiet der unteren Weichsel; 2. E. Rzetelska-Feleszko, Die Zuflüsse zur Ostsee von der Weichselmündung bis zur Persante; 3. J. Rieger, Gewässernamen im Flußgebiet des Wisłok; 4. J. Duma, Zuflüsse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante; 5. M. Biolik, Zuflüsse zur Ostsee zwischen unterer Weichsel und Pregel; 6. H. Mól, Gewässernamen im Flußgebiet des Wieprz; 7. A. Belchnerowska, Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet der Ostsee zwischen unterer Oder und unterer Weichsel; 8. M. Biolik, Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel; 9. K. Rymut, Gewässernamen im Flußgebiet der oberen Weichsel von der Quelle bis zu Soła und Przemsza; 10. E. Bilut, Gewässernamen im Flußgebiet des Westlichen Bug; 11. M. Biolik, Die Namen der flieβenden Gewässer im Flugebiet des Pregel; 12. K. Rymut, Rechte Zuflüsse zur Weichsel zwischen Soła und Dunajec; 13. K. Rymut, M. Majtán, Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec. 14. J. Duma, Gewässernamen im Linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda.; 15. K. Rymut, Gewässernamen im rechten Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Dunajec und Wisłok; 16. K. Rymut, Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Przemsza und Pilica; 17. J. Rieger, Gewässernamen im Flußgebiet des San (Teil I: Die fließenden Gewässer, A-O); 18. J. Rieger, Gewässernamen im Flußgebiet des San (Teil I: Die fließenden Gewässer, P-Ż; Teil II: Die stehenden Gewässer); 19. M. Biolik, Gewässernamen im Flußgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmündung der Biebrza (Teil I: Die flißenden Gewässer); 20. M. Biolik, Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmündung der Biebrza. Stuttgart, 1985–2005.
 • 7. HPol – Nazewnictwo geograficzne Polski. T. I. Hydronimy, Cz. 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Cz. 2, Wody stojące. Warszawa, 2006.
 • 8. Jakus-Borkowa E., 1989. Hydronimia powiatu świeckiego. Opole.
 • 9. Pawłowski E, 1996. Nazwy wodne Sądecczyzny. Kraków.
 • 10. Rieger J., 1969, Nazwy wodne dorzecza Sanu. Wrocław.
 • 11. Rieger J., Wolnicz-Pawłowska E., 1975. Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław.
 • 12. Rospond S., 1951. Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Wrocław–Warszawa.
 • 13. Rymut K., 2002. „Nazwy wodne Polski”. Cel. Założenia metodologiczne. Zasady redakcyjne. Onomastica, XLVII, s. 37–48.
 • 14. SPDO – Szczegółowy podział dorzecza Odry i rzek Przymorza. Prace Polskiego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Warszawa, 1949.
 • 15. Wolnicz-Pawłowska E., 2006. Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny. Warszawa.
 • 16. Zwoliński P. (red.), 1965. Hydronimia Wisły. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Wrocław.
 • 17. AtPHP – Atlas podziału hydrograficznego Polski. Cz. 1.. Praca zbiorowa pod kierunkiem H. Czarneckiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005.
 • 18. HydroMp-50 – Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 (dostępna w przeglądarce map Geoportalu).
 • 19. MBl – Messtischblätter. Mapy niemieckie w skali 1:25 000. Kgl. Preuss. Landesaufnahme.
 • 20. Mp-10 – Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1965 i 1992 (dostępna w przeglądarce Geoportalu).
 • 21. Mp-25 – Mapa topograficzna Polski w skali 1:25 000 w układzie 1965 (dostępna w przeglądarce Geoportalu).
 • 22. Mp-50 – Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układach 1965, 1942, 1992 (dostępna w przeglądarce Geoportalu).
 • 23. PHP – Podział hydrograficzny Polski. Cz. II. Mapy w skali 1:200 000. Warszawa, 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-92dc08e9-eadc-4bea-bcc0-3421f3e53baf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.