PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Houses on the water – opportunities, possibilities, threats, legal

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Problems domy na wodzie – szanse, możliwości, zagrożenia, problematyka prawna
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The article deals with the problems of houses on the water and housing construction located in water, floodplains, wetlands, climate change, etc.. The theoretical and analytical part of the article was described on the example of the city of Szczecin and the conditions occurring there. The undertaken analyzes were compared with the applicable provisions of the Polish Building Law and Water Law, as well as necessary to obtain official decisions for this type of investment.
PL
W artykule podejmuje się problematykę domów na wodzie oraz budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego na terenach wodnych, zalewowych, podmokłych itp. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione badania i analizy na temat możliwości jakie dostarczają takie rozwiązania, związanych z nimi szanse dla zasiedlania nowych terenów, z uwzględnieniem problematyki zmian klimatycznych. Teoretyczno-analityczna część artykułu opisana została na przykładzie miejscowości Szczecin i występujących tam uwarunkowań. Podjęte analizy zestawiono z obowiązującymi przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Prawa Wodnego, a także koniecznymi do uzyskania decyzjami urzędowymi dla tego typu inwestycji.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
177--192
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekologicznych Architektury, ag-urbanska@wp.pl
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekologicznych Architektury, klaudiajaniszewska@outlook.com
Bibliografia
 • [1] Bamber J., Oppenheimer M., Kopp R.E., Cooke R.M. May 2019. Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgement, Proceedings of National Academy of Sciences.
 • [2] Coastal risk screening tool- Land projected to be below annual flood level in 2050, https://coastal.climatecentral.org/map/11/14.7007/53.3973/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014, access/dostęp: 2019- 11-01
 • [3] Cowie J., Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, transl. J. Wibig, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-235-2896-8.
 • [4] Czekiel-Świtalska E. Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego. z obszarem wodnym. Wyd. hogben. Przestrzeń i forma nr. 10, ISBN 83-60637-31-8 / 978-83-60637-31-9. 2008. str. 45-54
 • [5] Czy miasta rozwiążą problem przeludnienia? Autor: Damian Czernik, źródło: https://www.ekologia.pl/srodowisko/technologie/czy-miasta-na-wodzie-rozwiaza-problemprzeludnienia,17262.html access/dostęp: 2019-11-11
 • [6] Dynamic maps of sea level rise. http://flood.firetree.net/?ll=48.3416,14.6777&z=13&m=7, access/dostęp: 2019-11-29
 • [7] Fiala R.D., Oriental Architectura – Bagan, Mayanmar, Asian Historial Architecture, https://www.orientalarchitecture.com/cid/131/myanmar/bagan, access/dostęp: 2019-11-22.
 • [8] Fortuniak K., Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • [9] Grochowska E. #Holandia: Zagrożenie wysoką wodą. Uczmy się od Holendrów – nie wróg, a szansa https://polonia.nl/2018/02/19/holandia-zagrozenie-wysoka-woda-uczmy-sie-holendrow-nie-wrog-aszansa/#0, access/dostęp: 2019-12-03
 • [10] Gwizdała K., Fundamenty palowe. Tom 2 badania i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
 • [11] IPCC, 2013: Zmiana Klimatu 2013. Fizyczne podstawy naukowe. Przyczynek I Grupy Roboczej do Piątego Raportu Oceny Zmiany Klimatu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. Podsumowanie dla Decydentów. English-language printed version, October 2013 IPCC, Switzerland, group transl., Warszawa 2015, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5-wg1-spm-3polish.pdf, access/dostęp: 2019-10- 17.
 • [12] IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_frontmatter.pdf, access/dostęp: 2019-10- 14.
 • [13] IPCC, 2019: Climate Change and Land, an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf, access/dostęp: 2019-11-15.
 • [14] Jakimowicz A., Sztuka Indonezji. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 • [15] Kopp R.E., DeConto R.M., Bader D.A., Hay C.C., Dec 2017. Evolving understanding of Antarctic ice-sheet physics and ambiguity in probabilistic sea-level projections: Ambiguity in Sea-Level Projections, Earth’s Future.
 • [16] Nyka L., Architektura I woda. Przekraczanie granic, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, ISBN: 978-83-7348-500-6
 • [17] Okoń A., BACK TO THE SOURCES. ODRA'S ROLE IN WROCŁAW. SPATIAL AND FUNCTIONAL PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT. Space & Form/ Przestrzeń i forma no 24/2, 2015. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. p. 77-94
 • [18] Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Wydawnictwo Arkady, 2012, ISBN 978-83-213-4738-7.
 • [19] Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie. Mechanizmy działania systemu klimatycznego. Zmiany klimatu w przeszłości i obecnie, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2019.
 • [20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., - Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566.
 • [21] Verne J. Pływające miasto, Wydawnictwo Jamakasz, ISBN 978-83-64701-33-7
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-92c0cac6-6e84-40ed-ad05-c89a972a0b58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.