Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-928bafb4-b0cd-4607-b563-c39923d8b984

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda wyznaczania geometrii mechanizmu czworoboku przegubowego realizującego zadane położenia kątowe członów

Autorzy Piątkowski, T.  Wolski, M.  Osowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of the geometry determination of the four-linkage mechanism realising given tilt angles of the members
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania położenia węzłów mechanizmu czworoboku przegubowego realizującego dwa zadane skrajne kąty nachylenia członów. W metodzie tej zastosowano optymalizację numeryczną, w której funkcją celu jest minimalizacja długości członów, a ograniczenia wynikają z zadanych kątów nachylenia tych członów w wybranych położeniach czworoboku przegubowego. W analizie geometrycznej mechanizmu zastosowano podejście, w którym czworobok traktowany jest jako zamknięty wielobok wektorów. Skuteczność proponowanej metody potwierdzono podczas opracowywania przykładowych wariantów realizacji mechanizmu.
EN The paper presents method for determining the knots position of the four-bar linkage mechanism that realises given tilt angles of the members. In this method, numerical optimization is used in which the objective function is to minimize the length of the members, and the constraints result from the predetermined tilt angles of the members in the selected positions of the four-bar linkage. In the geometrical analysis of the mechanism an approach is used in which the four-bar linkage is treated as a closed polygon of vectors. The effectiveness of proposed method was confirmed during development of exemplary variants of the mechanism.
Słowa kluczowe
PL optymalizacja numeryczna   teoria maszyn   czworobok przegubowy  
EN numerical optimization   theory of machines   four-linkage mechanism  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1224--1228, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Piątkowski, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, ul. Kaliskiego 7, 85-793 Bydgoszcz, topiat@utp.edu.pl
autor Wolski, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, ul. Kaliskiego 7, 85-793 Bydgoszcz, miroslaw.wolski@utp.edu.pl
autor Osowski, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, ul. Kaliskiego 7, 85-793 Bydgoszcz, przemyslaw.osowski@utp.edu.pl
Bibliografia
1. Miller S., Teoria maszyn i mechanizmów. Analiza układów kinematycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996.
2. PN-EN 13200-4:2007: Obiekty widowiskowe. Część 4: Siedziska – Właściwości wyrobu.
3. PN-EN 12727:2004: Meble – Siedziska szeregowe. Metody badań oraz wymagania wytrzymałości i trwałości.
4. PN-EN 1729-1:2007: Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne.
5. PN-EN 1729-2:2012: Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
6. Parszewski Z.: Teoria maszyn i mechanizmów, WNT Warszawa, 1976.
7. Morecki A., Trzaska S.: Zajęcia dydaktyczne z mechanicznej teorii maszyn, WNT, Warszawa 1965.
8. Wawrzecki J.: Teoria maszyn i mechanizmów. Wstęp do teorii mechanizmów przestrzennych. Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
9. Młynarski T., Listwan A., Pazderski E., Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. I. Synteza i analiza strukturalna mechanizmów. Politechnika Krakowska. Kraków 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-928bafb4-b0cd-4607-b563-c39923d8b984
Identyfikatory