PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Improved fleet operation and maintenance through the use of low viscosity engine oils: fuel economy and oil performance

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Poprawa efektywności eksploatacji floty dzięki zastosowaniu olejów silnikowych o niskiej lepkości: oszczędność paliwa i wydajność oleju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
For heavy-duty vehicles and road transportation, fuel consumption and associated CO2 emissions have been of great concern, which has led to the development and implementation of technologies to reduce their impact on the environment. Low viscosity engine oils have arisen as one proven cost-effective solution to increase the engine efficiency; however, for the heavy-duty vehicle segment, engine protection against wear is a priority for end-users, and therefore there is some reluctance to the use of that new oil formulations. In this study, eight lubricant oils, representative of the HTHS viscosity reduction that heavy-duty oils have been undergoing and new API CK-4 and FA-4 categories, were evaluated for fuel economy, oil performance and engine wear, in a long-term test involving a fleet of 49 heavy-duty vehicles of four different engine technologies, some of them with diesel fuel and others with compressed natural gas. Results of fuel economy were positive for most of the buses’ models. Regarding oil performance and wear, most of the formulations were found to be suitable for extended oil drain intervals (ODI); and although no alarming results were found, overall performance of the formulations of the fourth stage could lead to significant wear if the oil drain interval is extended. In this study, it should be noted that some of the information has been presented by the authors in other publications, here they are presented with the purpose of complementing the new results and summarize the entire test.
PL
W przypadku pojazdów o dużej ładowności, i transportu drogowego w ogóle, ważny problem stanowi zużycie paliwa i związana z nim emisja CO2, które wymagają opracowywania i wdrażania technologii zmniejszających ich wpływ na środowisko. Jednym ze sprawdzonych i finansowo korzystnych rozwiązań w tym zakresie są oleje silnikowe o niskiej lepkości, które zwiększają wydajność silnika. Jednak w segmencie pojazdów ciężkich, priorytetem dla użytkowników końcowych jest ochrona silnika przed zużyciem, co pociąga za sobą niechęć do stosowania tych nowych preparatów olejowych. W pracy, przedstawiono badania ośmiu olejów smarowych o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS reprezentatywnych dla produkowanych obecnie kategorii olejów do pojazdów ciężkich, z uwzględnieniem nowych kategorii oleju API CK-4 i FA-4. Oleje oceniano pod kątem oszczędności paliwa, wydajności oleju i zużycia silnika w badaniu długoterminowym obejmującym flotę 49 autobusów o silnikach opartych na różnych technologiach, z których część była zasilana olejem napędowym a część sprzężonym gazem ziemnym. Wyniki dotyczące oszczędności zużycia paliwa były pozytywne dla większości modeli badanych autobusów. Jeśli chodzi o wydajność oleju i zużycie silnika, większość preparatów okazała się być przystosowana do dłuższych okresów wymiany oleju; chociaż nie zaobserwowano niepokojących wyników, to jednak ogólna wydajność preparatów w czwartym etapie testu, mogłaby prowadzić do znacznego zużycia silnika przy wydłużeniu okresu wymiany oleju. Część przedstawionych danych publikowaliśmy już w innych pracach. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie poprzednich wyników oraz podsumowanie całego badania.
Rocznik
Strony
201--211
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Twórcy
 • CMT-Motores Térmicos Unversitat Politència de València Camino de Vera S/N, 46022. Valencia, Spain, vmacian@mot.upv.es
 • CMT-Motores Térmicos Unversitat Politència de València Camino de Vera S/N, 46022. Valencia, Spain, betormos@mot.upv.es
 • CMT-Motores Térmicos Unversitat Politència de València Camino de Vera S/N, 46022. Valencia, Spain, kabasmon@mot.upv.es
Bibliografia
 • 1. ASTM D4057-12 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products. West Conshohocken, Pennsylvania, 2018.
 • 2. Bloch H P, Bannister K. Practical lubrication for industrial facilities. Lilburn: Fairmont Press, 2009.
 • 3. Trucking into a greener future: the economic impact of decarbonizing goods vehicles in Europe, 2018. Downloadable at https://europeanclimate.org/trucking-into-a-greener-future/.
 • 4. UNE-EN 590:2014+A1:2017 Combustibles para automoción. Combustibles para motor diesel (gasóleo). Requisitos y métodos de ensayo. Génova, España, 2017.
 • 5. Dörr N, Agocs A, Besser C, Ristic A, Frauscher M. Engine oils in the field: A comprehensive chemical assessment of engine oil degradation in a passenger car. Tribology Letters 2019; 67(3):68, https://doi.org/10.1007/s11249-019-1182-7.
 • 6. Reducing CO2 emissions from heavy-duty vehicles, 2019. Available at https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
 • 7. Commission Directive 2001/27/EC, 2001. Downloadable at https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ec7ec8b-4cf0-4d88-94ee-58b03bd1a722/language-en
 • 8. Golebiowski W, Wolak A, Zajac G. The influence of the presence of a diesel particulate filter (DPF) on the physical and chemical properties as well as the degree of concentration of trace elements in used engine oils. Petroleum Science and Technology 2019; 37(7):746–755, https://doi.org/10.1080/10916466.2018.1539751.
 • 9. Hsu S M, Ku C S, Pei P T. Oxidative degradation mechanisms of lubricants. Aspects of Lubricant Oxidation. ASTM International 1986; 27-48, https://doi.org/10.1520/STP18372S.
 • 10. James C J. Analysis of parasitic losses in heavy duty diesel engines. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2012.
 • 11. Jang J, Lee Y, Kwon O, Lee M, Kim J. The effect of engine oil on particulate matter, emissions and fuel economy in gasoline and diesel vehicle. SAE Technical Paper 2014-01-2837, 2014, https://doi.org/10.4271/2014-01-2837.
 • 12. Kumbár V, Votava J. Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16(4):622-628.
 • 13. Lakshminarayanan P, Nayak N S. Critical component wear in heavy duty engines. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
 • 14. Macián V, Tormos B, Miró G, Pérez T. Assessment of low-viscosity oil performance and degradation in a heavy duty engine real-world fleet test. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 2016; 230(6):729–743, https://doi.org/10.1177/1350650115619612.
 • 15. Macián V, Tormos B, Ruíz S, Ramírez L. Potential of low viscosity oils to reduce CO2 emissions and fuel consumption of urban buses fleets. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2015; 39:76–88, https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.06.006.
 • 16. Macián V, Tormos B, Bermúdez V, Ramírez L. Assessment of the effect of low viscosity oils usage on a light duty diesel engine fuel consumption in stationary and transient conditions. Tribology International 2014; 9:132–139, https://doi.org/10.1016/j.triboint.2014.06.003.
 • 17. Macián V, Tormos B, Gómez Y A, Salavert J M. Proposal of an FTIR methodology to monitor oxidation level in used engine oils: Effects of thermal degradation and fuel dilution. Tribology Transactions 2012; 55(6):872–882, https://doi.org/10.1080/10402004.2012.721921
 • 18. Muncrief R, Rodriguez F. Briefing: A roadmap for heavy-duty engine CO2 standards within the European Union framework. The International Council on Clean Transportation, 2017. Downloadable at https://theicct.org/publications/roadmap-heavy-duty-engine-co2-standards-withineuropean-union-framework
 • 19. Norris J, Escher G. Heavy duty vehicles technology potential and cost study. The International Council on Clean Transportation, 2017. Downloadable at https://theicct.org/publications/heavy-duty-vehicles-technology-potential-and-cost-study.
 • 20. Porter R. New API certified CK-4 and FA-4 diesel engine oils are available beginning December 1, 2016. Available at https://www.api.org/news-policy-and-issues/news/2016/11/18/new-api-certified-diesel-engine-oils-are.
 • 21. Priest M, Taylor C. Automobile engine tribology-approaching the surface. Wear 2000; 241(2):193–203, https://doi.org/10.1016/S0043-1648(00)00375-6.
 • 22. Rahnejat H. Tribology and dynamics of engine and powertrain: fundamentals, applications and future trends. Cambridge: Elsevier, 2010.
 • 23. Raposo H, Farinha J T, Ferreira L, Galar D. An integrated econometric model for bus replacement and determination of reserve fleet size based on predictive maintenance. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2017; 19(3):358-368, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.3.6.
 • 24. Richardson D E. Review of power cylinder friction for diesel engines. Journal of engineering for gas turbines and power 2000; 122(4):506–519, https://doi.org/10.1115/1.1290592.
 • 25. SAE J300 Engine Oil Viscosity Classification. United States, 2015.
 • 26. Sander D E, Allmaier H, Knauder C, Strömstedt F. Potentials and risks of reducing friction with future ultra-low-viscosity engine oils. MTZ worldwide 2018; 79(12):20–27, https://doi.org/10.1007/s38313-018-0124-3.
 • 27. Singh S K, Singh S, Sehgal A K. Impact of low viscosity engine oil on performance, fuel economy and emissions of light duty diesel engine. SAE Technical Paper 2016-01-2316, 2016, https://doi.org/10.4271/2016-01-2316.
 • 28. Stachowiak G W, Batchelor A W. Engineering Tribology, Fourth edition. Boston: Butterworth-Heinemann, 2014.
 • 29. Taraza, D, Henein N, Bryzik W. Friction losses in multi-cylinder diesel engines. SAE Technical Paper 2000-01-0921, 2000, https://doi.org/10.4271/2000-01-0921.
 • 30. Taylor C M. Engine tribology. Amsterdam: Elsevier, 1993.
 • 31. Teter J. Trucks & buses (heavy-duty vehicles) Tracking Clean Energy Progress, 2019. Available at https://www.iea.org/tcep/transport/trucks/.
 • 32. Tormos B, Ramírez L, Miró G, Pérez T. Real world fleet test to determine the impact of low viscosity engine oils from Heavy-Duty CNG and diesel buses - Part I: Fuel consumption. SAE Technical Paper 2017-01-2353, 2017, https://doi.org/10.4271/2017-01-2353.
 • 33. Tormos, B., Ramírez, L., Miró, G., and Pérez, T. Real world fleet test to determine the impact of lower viscosity engine oils from Heavy-Duty CNG and diesel buses - Part II: Oil performance. SAE Technical Paper 2017-01-2351, 2017, https://doi.org/10.4271/2017-01-2351.
 • 34. Totten G. Handbook of lubrication and tribology: Volume I application and maintenance, Second edition. Boca Raton: Taylor and Francis, 2006.
 • 35. Van Dam W, Kleijwegt P, Torreman M, Parsons G. The lubricant contribution to improved fuel economy in heavy duty diesel engines. SAE Technical Paper 2009-01-2856, 2009, https://doi.org/10.4271/2009-01-2856.
 • 36. Van Dam W, Miller T, Parsons G, Takeuchi Y. The impact of lubricant viscosity and additive chemistry on fuel economy in heavy duty diesel engines. SAE International Journal of Fuels and Lubricants 2012; 5(1):459-469, https://doi.org/10.4271/2011-01-2124.
 • 37. Wolak A, Zajac, G. The kinetics of changes in kinematic viscosity of engine oils under similar operating conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2017; 19(2):260-267, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.2.14.
 • 38. Wong V W, Tung S C. Overview of automotive engine friction and reduction trends–effects of surface, material, and lubricant-additive technologies. Friction 2016; 4(1):1–28, https://doi.org/10.1007/s40544-016-0107-9.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9276438e-c8e2-40bb-957e-7a317872316c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.