Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9265e3e1-3b68-4119-bc3c-549caeb2686e

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Działanie europejskiego rynku energii i rezerw mocy w kontekście rozwiązań proponowanych przez ENTSO-E

Autorzy Pakulski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The European energy and power reserves market operation in the context of the solution proposed by ENTSO-E
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie ma na celu przedstawienie perspektyw współpracy na europejskim, konkurencyjnym rynku energii w zakresie rezerw oraz energii bilansującej po wprowadzeniu kodeksów sieciowych ENSTO-E. W referacie przedstawiono nowe obszary dla aktywności operatorów systemów przesyłowych (OSP) obejmujące w szczególności działania związane z wymianą, współdzieleniem i transferem rezerw oraz wymianą i rozliczaniem usług bilansowania. Zaprezentowano wymagania dotyczące współpracy OSP w ramach obszarów skoordynowanego bilansowania (CoBA). Przedstawiono zasady współdziałania operatorów z dostawcami usług bilansowania oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie w zakresie pozyskiwania, aktywacji i rozliczania usług bilansowania.
EN The prospects of cooperation on the European competitive energy and power reserves market after implementation of the network codes, developed for the European Commission and ACER by ENSTO-E were presented in this paper. The new rules will automatically and immediately be applicable in all EU countries, after approval by the European Commission. It is expected to impose new obligations on the Transmission System Operator (TSO), but also create new possibilities in the process leading to ensure the safety and reliability of the power system. The paper presents new areas of TSO activity, including in particular issues related to exchange, sharing, transfer of reserves or exchange and settlement of power system balancing services. The requirements for cooperation between TSOs within the Coordinated Balancing Areas (CoBA) and the consequences resulting from the implementation of the CoBA functions were presented in this paper. In addition, the rules of cooperation between TSOs, Balance Service Providers (BSP) and Balance Responsible Parties (BRP) in the acquisition, activation and settlement of balancing services were considered in this paper.
Słowa kluczowe
PL kodeksy sieciowe   rezerwy mocy   bilansowanie systemu  
EN network codes   power reserves   power system balancing  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 19--22
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pakulski, T.
  • Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk tel.: 58 349 82 11 fax: 58 341 76 85, t.pakulski@ien.gda.pl
Bibliografia
1. ENTSO-E Network Code on Load-Frequency Control & Reserves, 28.06.2013 r.
2. ENTSO-E Supporting Document for the Network code on Load-Frequency Control & Reserves, 28.06.2013 r.
3. ENTSO-E Network Code on Operational Security, 24.09.2013 r.
4. ENTSO-E Network Code on Electricity Balancing, version 3.0, 06.08.2014 r.
5. ENTSO-E Supporting Document for the Network Code on Electricity Balancing, 06.08.2014 r.
6. PSE SA, Kodeks sieci w zakresie bilansowania, Konstancin Jeziorna 02.08.2013 r.
7. Bućko P.: Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych, Rynek Energii nr 4, 2010.
8. Majchrzak H., Purchała K., Smolira K.: Nowe regulacje europejskie w obszarze rynku energii elektrycznej i ich wpływ na rynek krajowy, Acta Energetica, Jastrzębia Góra, 17-19.06.2015 r.
9. Pakulski T., Klucznik J.: Oczekiwany zakres współpracy Operatorów Systemów Przesyłowych z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E, Acta Energetica, Jastrzębia Góra, 17-19.06.2015 r.
10. Baldursson F., Proost S., Ovaere M., Lazarczyk E.: Multi-TSO system reliability: cross-border balancing, Department of Economics KU Leuven, 2016
11. https://www.entsoe.eu/major-projects/networkcode-development/Pages/default.aspx
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9265e3e1-3b68-4119-bc3c-549caeb2686e
Identyfikatory