Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9216dfb4-60aa-456a-845b-1bb4ade45f08

Czasopismo

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie

Tytuł artykułu

Problematyka ochrony konserwatorskiej architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego

Autorzy Furtak, M. 
Treść / Zawartość http://teka.pk.edu.pl/
Warianty tytułu
EN Issues of the Central Industrial District architecture conservation
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Artykuł pokazuje dorobek architektoniczny powstały w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w kontekście konieczności jego zachowania i ochrony. Prezentowane są wybrane zagadnienia i problemy związane z aktualnym stanem technicznym obiektów budowlanych, zarówno przemysłowych jak i mieszkalnych. Analizie poddany jest również wpływ współczesnych doktryn konserwatorskich na możliwości zachowania dzieł architektury COP-u przy specyficznych warunkach własnościowych, niewielkiej świadomości użytkowników i właścicieli oraz dużym niedoborze źródeł historycznych i planistycznych.
EN The article presents the architectural heritage created as a part of the Central Industrial District in the context of the need for its preservation and protection. Presented are selected topics and problems associated with the current technical condition of both industrial and residential buildings. The analysis contain also the impact of modern conservation doctrines and their ability to preserve works of COP’s architecture with the specific conditions of ownership, poor awareness of users and owners, and a large shortage of historical planning sources.
Słowa kluczowe
PL ochrona konserwatorska   architektura przemysłowa   doktryna konserwatorska   Centralny Okręg Przemysłowy   COP  
EN Central Industrial District   COP   industrial architecture   architectural conservation   doctrine of conservation  
Wydawca Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
Rocznik 2014
Tom T. 42
Strony 31--41
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., zdj.
Twórcy
autor Furtak, M.
  • Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
Bibliografia
[1] Furtak M., Genius loci Centralnego Okręgu Przemysłowego (na przykładzie rejonu „A”), praca doktorska pod kierunkiem prof. A. Bӧhma obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2007 r.
[2] Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków, 2012.
[3] Heyman Ł., Starachowice w okresie C.O.P. Architektura i urbanistyka”, część pracy A-9 - „Dolina rzeki Kamiennej w latach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego” - „Studium historyczne przyrodniczo-kulturowe doliny rzeki Kamiennej”. Maszynopis.
[4] Krasnowolski B., Doktryny konserwatorskie a doświadczenia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków, 2011, str. 30.
[5] http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/faq/ ; dostęp 3.03.2013 roku.
[6] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, art. 16.
[7] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, art. 19.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9216dfb4-60aa-456a-845b-1bb4ade45f08
Identyfikatory