Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9185f9d8-a1e0-402d-82cd-84a828bb69ab

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pozyskiwanie biogazu w układzie skojarzonym na przykładzie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków w Puławach

Autorzy Lipski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recruiting the biogas in the arrangement associated with the example of the wager rendered harmless of council waste and the sewage treatment plant in Puławy
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono i dokonano oceny technologii pozyskiwania biogazu opartej na wspólnej fermentacji osadów ściekowych i biofrakcji z odpadów komunalnych w Puławach. W wyniku zastosowania analizowanej technologii uzyskano znaczące efekty ekonomiczne i ekologiczne w tym przedłużenie okresu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych.
EN In the article they introduced and made an appraisal of the technology of recruiting the biogas based on the shared fermentation of sewage deposits and of the bifurcation of council waste in Puławy. As a result of applying analyzed technology meaning economic and ecological effects were obtained and prolonging the operating period of the stockpile of council waste.
Słowa kluczowe
PL energia odnawialna   biogaz   bioodpady komunalne   osady ściekowe   ochrona środowiska  
EN renewable energy   biogas   council biological waste   sewage settlements   environmental preservation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 52--54
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lipski, R.
  • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom
Bibliografia
[1] GUS. Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840 3680 PLK HTML.htm 2012.06.09.
[2] Rocznik statystyczny 2011. GUS, Warszawa 2012.
[3] http://www.portal biogazowy. pl-biogaz, biogazownie 2012.
[4] Dyrektywa Rady Europy 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych składowisk odpadów.
[5] Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 DzU nr 62, poz. 628 z póź. zm.
[6] Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. MP nr 90 z 29.12.2006 poz. 946.
[7] Jędrczak A.: Fermentacja odpadów komunalnych: Produkcja energii odnawialnej - główną zaletą, Ekoprofit nr 3/2000
[8] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów, Przegląd Komunalny nr 6/2001.
[9] Stępniak S.: Biogazowe zespoły energetyczne, Ekotechnika nr 3/2003.
[10] Banach G.: Praca magisterska, PWSOŚ, Radom 2012.
[11] Informacja uzyskiwane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, Puławy 2011.
[12] Informacje uzyskane w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Puławach, Puławy 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9185f9d8-a1e0-402d-82cd-84a828bb69ab
Identyfikatory