Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-91759414-96d4-4039-857f-aa1735a5a83a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena porównawcza stopnia zanieczyszczeń układu EGR silników TDCi

Autorzy Cieślikowski, B.  Jakóbiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative assessment a degree of contamination of EGR system in TDCi engines
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy porównawczej osadów w układzie EGR silników z ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz metod spektroskopii w podczerwieni. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu stosowania obu rodzajów paliw na proces tworzenia się osadów w strefie zaworu sterującego pracą układu EGR. Wnioskowanie ukierunkowano na ocenę zawartości wytrąconych składników nieutlenionych pochodzenia organicznego. Badany osad pochodził z układu EGR silników DURATORQ TDCi z udokumentowanym procesem eksploatacji, przeglądów technicznych i stosowanych rodzajów paliw.
EN The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy methods. The aim of this study was to determine the influence of diesel oil with biocomponents used as a modern fuel to power diesel engines on the formation of deposits in the EGR. The inference focused on the analysis of the content of unoxidised organic ingredients. The subject of the study was the EGR of engine DURATORQ TDCi with a documented process of operating, servicing and the information about fuel types.
Słowa kluczowe
PL system EGR   fluorescencja rentgenowska XRF   spektroskopia IR  
EN EGR   X-ray fluorescence   infrared spectroscopy   IR  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 62--66
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Cieślikowski, B.
  • Instytut Techniczny PWSZ, Nowy Sącz
autor Jakóbiec, J.
  • AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Energetyki i Paliw, Kraków
Bibliografia
[1] Cieślikowski B.: Analiza spektralna osadów pobranych z katalizatora silnika z zapłonem samoczynnym. Kongres: Combustion Engines. Wyd. Silniki spalinowe. PTNSS 3/2011(146), 1-6.
[2] Cieślikowski B., Jakóbiec J.: Modyfikacja właściwości użytkowych biopaliw w aspekcie zagadnień eksploatacyjnych pojazdów rolniczych. Inżynieria Rolnicza, Nr 19 (88), 2010.
[3] Jakóbiec J; Ambrozik A.: Badania FAME w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych. III Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2007, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN - Lublin - Krasnobród 2007.
[4] Jung S. Ishida M., Yamamoto S., Ueki H., Sakaguchi D.: Enhancement of NOx- PM trade off a diesel engine adopting bio-ethanol and EGR. Intenational Journal of Automotive Technology, Vol. 11, No. 5, pp.611-611. 2010.
[5] Kortylewski J.: Spalanie paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
[6] Lejda K.: 2000. Elimination of NOx Emission In Diesel Engine by EGR Metod, Western Sciientific Centra of Ukrainian Transport Academy, Logos 2000.
[7] Merkisz J.: Emisja cząstek stałych przez silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1997.
[8] PN-EN 14214: Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody.
[9]. Rokosz U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów, WKiŁ, Warszawa 2007.
[10] Sadlej J.: Spektroskopia molekularna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-91759414-96d4-4039-857f-aa1735a5a83a
Identyfikatory