Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-91665908-a790-4f83-95a2-fd0bf5a3d5f3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza możliwości badań reakcji psychomotorycznej kierującego w oparciu o testy stanowiskowe

Autorzy Surmiński, K.  Szydłowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of possibility researching driver's psychomotor reaction based on the tests stand
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierującego otrzymane na stanowisku badawczym opracowanym i wykonanym w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Cechą charakterystyczną stanowiska jest to, że pozwala ono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu przenośnej aparatury montowanej w rzeczywistych pojazdach, oceniać długości czasów reakcji kierujących. W odróżnieniu od typowej aparatury używanej w badania psychologicznych kierowców, która z reguły pozwala ocenić tzw. czasy reakcji prostej, na omawianym stanowisku możliwe jest rejestrowanie pełnego łańcucha reakcji charakterystycznych dla rzeczywistych sytuacji drogowych. Analizując wyniki pomiarów w artykule skupiono się na możliwości obserwacji wpływu różnych czynników decydujących o ostatecznej wartości czasu reakcji. Wykazano możliwości badawcze metody, jej powtarzalność i adekwatność oraz porównano uzyskiwane wyniki z danymi dostępnymi w literaturze.
EN The research results of the driver's reaction time are discussed in the article. All of them have been received on the test stand worked out and made in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of Technical University of Lodz. The characteristic feature of this stand is that it allows to evaluate the drivers' reaction time in controlled laboratory conditions with use the portable apparatus installed in the real vehicle. In contrast to typical apparatus used in drivers' psychological tests, which usually allows to evaluate so-called simply response time, on discussed stand it is possible to notice the whole chain of the characteristic reactions for the real traffic situations. In the analysis of the measurement results in the article was focused on the possibilities of observations of impact various factors on the final reaction time value. The research method's possibilities were shown, its repeatability, adequacy and received results were compared with the available in the specialist literature data.
Słowa kluczowe
PL testy stanowiskowe   badania psychologiczne kierowców   czas reakcji  
EN test bench   psychological testing of drivers   response time  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 434--439
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Surmiński, K.
autor Szydłowski, T.
Bibliografia
1. Bielski A., Ciuryło R., Podstawy metod opracowania pomiarów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
2. Datka S., Tracz M., Suchorzewski W., Inżynieria ruchu, WKiŁ, Warszawa 1999.
3. Kreczmer W., Badania wpływu prowadzenia rozmowy przez kierującego pojazdem na czas jego reakcji, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 2011.
4. Olczyk Ł., Wpływ różnych bodźców na czas reakcji kierującego, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 2011.
5. Rotter T., Metodyka psychologicznych badań kierowców, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2003.
6. Stańczyk T., Lozia Z., Pieniążek W., Jurecki R., Badania reakcji kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(77)/2010.
7. Surmiński K., Szydłowski T. Metoda stanowiskowej oceny czasu reakcji psychomotorycznej kierowcy w pojeździe, „Logistyka” 2014, nr 6.
8. Trzaskalski J., Badania wpływu położenia i kontrastowości przeszkody na czas reakcji kierującego, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 2011.
9. Wierciński J., Reza A., Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2010.
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2014 r, poz. 937.
11. Aparatura do psychologicznych i lekarskich badań kierowców http://www.alfa-electronics.eu/ (dostęp 15.09.2016).

Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-91665908-a790-4f83-95a2-fd0bf5a3d5f3
Identyfikatory