PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Propozycje zmian przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie kryteriów klasyfikacyjnych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Czasopismo
Rocznik
Strony
2472--2475
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. UE L 353 z 31 grudnia 2008 r. z późn. zmianami.
 • [2] Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS); United Nations, New York and Geneva 2015.
 • [3] Recommendation on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations Volume I and II, United Nations, New York and Geneva 2015.
 • [4] Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35, poz. 189) zmieniona Oświadczeniem Rządowym z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. 2015, poz. 882.
 • [5] Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. 1985 nr 34, poz. 158 i 159) zmieniony Oświadczeniem Rządowym z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., Dz.U. 2015, poz. 1726.
 • [6] Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), sporządzona w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 235, poz. 1537) zmieniona Oświadczeniem Rządowym z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 1638.
 • [7] ECE/TRANS/WP.15/231, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR); Draft amendments to annexes A and B of ADR; 99 session of Working Party on the Transport of Dangerous Goods, Geneva, 3 marca 2016 r.
 • [8] Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych, Warszawa, 11 grudnia 2012 r., Dz. Urz. MG 2012, poz. 11.
 • [9] Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych oraz w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych, Warszawa, 11 grudnia 2012 r., Dz. Urz. MG 2012, poz. 10.
 • [10] ST/SG/AC.10/C.3/2015/36, Additional criteria for polymerizing substances, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada– 9 grudnia 2015 r.
 • [11] ST/SG/AC.10/C.3/2015/38, Polymerizing substances – information on emergency and control temperature, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada–9 grudnia 2015 r.
 • [12] ST/SG/AC.10/C.3/2015/37, Organic peroxides. New formulations to be listed in 2.5.3.2.4 and 4.1.4.2, IBC 520, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada–9 grudnia 2015 r.
 • [13] ST/SG/AC.10/C.3/2015/32, Carriage of toxic metal powders, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada–9 grudnia 2015 r.
 • [14] UN/SCETDG/48/INF.62, Crude oil. Classification and transport issues, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada–9 grudnia 2015 r.
 • [15] UN/SCETDG/48/INF.20, Proposal for revision of chapter 2.8 of the Model Regulations. Classification and assignment to packing groups for mixtures, 48. Posiedzenie Podkomitetu Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, Genewa, 30 listopada–9 grudnia 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-90ed8a06-1685-4412-8706-73e81c1821ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.