Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-90df4299-0a46-4d2c-bb16-2c4733a97f8b

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Narażenie na pola elektromagnetyczne przy czynnościach pielęgniarskich w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Exposure to electromagnetic fields during nursing activities in magnetic resonance imaging centers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy opisano prace pielęgniarskie związane z aplikowaniem farmaceutyków, najczęściej środków kontrastujących, pacjentom poddawanym badaniom za pomocą urządzeń rezonansu magnetycznego. Przeprowadzono badania pól elektromagnetycznych, które powstają w trakcie działania skanerów rezonansu magnetycznego 1,5 T. Na podstawie tych analiz scharakteryzowano i oceniono parametry narażenia pielęgniarek na pola elektromagnetyczne, zgodnie z kryteriami Dyrektywy Europejskiej 2004/40/WE. Prezentowane dane nie dotyczą narażenia przy śródoperacyjnym wykorzystaniu diagnostyki rezonansu magnetycznego.
EN Nursing activities related to administering pharmaceuticals, most frequently contrast agents, to patients subjected to magnetic resonance examinations, are characterized in the paper. The examinations of electromagnetic fields, corresponding to magnetic resonance scanner 1,5 T, were carried out. On their basis, the parameters describing the exposure to electromagnetic fields, were characterized and estimated, based on the criteria provided by the European Directive 2004/40/EC. Presented results do not consider the exposure during intraoperational use of magnetic resonance diagnostics.
Słowa kluczowe
PL skaner rezonansu magnetycznego   narażenie zawodowe   pole magnetostatyczne   badania ekspozymetryczne  
EN magnetic resonance scanner   occupational exposure   static magnetic field   exposimetric investigations  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2012
Tom Vol. 18, nr 3
Strony 206--212
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 46 50, jokar@ciop.pl
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 46 50
Bibliografia
1. K.H. Mild, J. Hand, M. Hietanen, P. Gowland, J. Karpowicz,
S. Keevil, I. Lagroye, E. van Rongen, M.R. Scarfi, J. Wilen: Exposure classification of MRI workers in epidemiological studies, Biolectromagnetics, 2012 (wersja on-line).
2. J. Wilén, J.F. de Vocht: Health complaints among nurses working near MRI scanners -a descriptive pilot study, Eur. J. Radiol, vol. 80(2), 2011, s. 510-513.
3. J. Karpowicz: Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 74-77.
4. J. Karpowicz, K. Gryz: Zagrożenia zawodowe dla personelu medycznego obsługującego rezonans magnetyczny, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 255-257.
5. J. Karpowicz, K. Gryz: Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 326-330.
6. J. Karpowicz, K. Gryz: Ekspozymetryczny profil narażenia zawodowego na pole magnetostatyczne przy tomografie rezonansu magnetycznego 1,5 T, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 261-264.
7. J. Karpowicz, K. Gryz, P. Politański, M. Zmyślony: Narażenie na pole magnetostatyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów rezonansu magnetycznego, Medycyna Pracy, vol. 62(3), 2011, s. 309-321.
8. Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), OJ. Nr L-184, 2004.
9. PN-T-06580: 2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz: Arkusz 01. Terminologia; Arkusz 03. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
10. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Załącznik 2, Część E. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. DzU nr 217, poz. 1833.
11. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields. Health Physics, vol. 96, 2009, s. 504-514.
12. European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): Medical electrical equipment. Part 2: particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis (Standard No. EN 60601-2-33:2002). Brussels, Belgium: CENELEC; 2002. [Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN 60601-2-33:2003. Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznej].
13. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Health Physics, vol. 74(4), 1998, s. 494-522.
14. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal wave below 100 kHz with ICNIRP guidelines, Health Physics, vol. 84(3), 2003, s. 383-387.
15. H. Korniewicz, K. Gryz, J. Karpowicz: Metoda pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej na magnetyczne pola gradientowe tomografów NMR [w:] M. Nałęcz (red.): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, XI Krajowa Konferencja Naukowa, PAN – Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 1999, s. 368-372.
16. M.F. Dempsey, B. Condon, D.M. Hadley: Investigation of the factors responsible for burns during MRI, J. Magn. Reson. Imaging, vol. 13, 2001, s. 627-631.
17. J. Karpowicz, K. Gryz: Ocena zagrożeń balistycznych w placówkach diagnostyki obrazowej na podstawie badań eksperymentalnych, Polish Journal of Radiology (w druku)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-90df4299-0a46-4d2c-bb16-2c4733a97f8b
Identyfikatory