Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9095e9b3-1a28-459e-9d3f-55e7d67f0e03

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Lithuanian Folk Skirts. Part 2, Analysis of Fabric Weaves

Autorzy Kumpikaitė, E.  Nėnienė, I. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Litewskie spódnice ludowe. Cz. 2, Analiza splotów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the second part of the article, Lithuanian folk skirt fabrics are researched according to weave. 7 fabric groups, from which the group of plain weave is the most widespread, were selected. The second most common are twill weaves. In this article twill weaves are discussed wider by presenting their classification and plans of weave. Moreover, the prevalence of weaves were researched chronologically. The results show the predomination of plain and twill weaves in skirts of the XIX century, and various derived, combined weaves became more popular from the middle of the XIX century. These weaves started to be used gradually for geometrical patterns and fabric decoration. Comparison of the weaving tradition of skirts with respect to territory shows some similarities between the pattern and weave of Lithuanian fabric and those of neighboring countries.
PL Badano tkaniny użyte do wykonania litewskich spódnic ludowych pod kątem zastosowanego splotu. Spośród siedmiu badanych grup tkanin najbardziej rozpowszechniona była ta o splocie płóciennym. Drugą grupą pod względem popularności była grupa tkanin o splocie skośnym, które omówiono szerzej poprzez zaprezentowanie ich klasyfikacji i planów splotu. Ponadto, badano powszechność splotów pod względem chronologicznym. Wyniki wskazują na dominację splotów płóciennego i skośnego w wieku XIX-tym, a ich pochodne stały się bardziej popularne od połowy XIX-ego wieku. Porównanie tradycji tkackich pod względem terytorialnym pokazuje pewne podobieństwa pomiędzy wzorami i splotami zastosowanymi w tkaninach litewskich a tkaninami wytwarzanymi w sąsiednich krajach.
Słowa kluczowe
PL spódnica ludowa   splot tkaniny   plan splotu   splot skośny  
EN folk skirt   fabric weave   plan of weave   twill weaves  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2008
Tom Nr 3 (68)
Strony 79--82
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Kumpikaitė, E.
  • Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, Department of Textile Technology Studentu Str. 56, LT-3031 Kaunas, Lithuania, Egle.Kumpikaite@ktu.lt
autor Nėnienė, I.
  • Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, Department of Textile Technology Studentu Str. 56, LT-3031 Kaunas, Lithuania
Bibliografia
1.Kumpikaitė E., Milašius V; “Influence of Fabric Structure on Its Weavability”, Materials Science (Medžiagotyra), 2003, Part 9, No. 4, pp. 395-400.
2.Balčikonis J;. Audinių raštai. Vilnius, . 1961.
3.Nėnienė I.; Didžiosios skaros Lietuvoje: . kaimo ir miesto kultūrų sąveika [Warps in Lithuania within the context of the Interaction between Rural and Urban Cultures]. Vilnius, 2006.
4.Vооlmаа A. А., Мiljuvеnе М. К., Slаvа . М. К. et al., Judki, sаrаfаny, Istоrikо – etnоgrаfičеskij аtlаs Pribаltiku. Оdеždа. Riga, 1986, pp. 38-46, fig. 14-15.
5.Kumpikaitė E., Nėnienė I.; The Diamond Twills in Lithuanian Folk-skirts, Materials Science (Medžiagotyra). 2007. Vol. 13, No. 1, pp. 79-82.
6.Kumpikaitė E., Nėnienė I. The Lithuanian National Skirts: Compounds Weave, Advanced Materials and technologies. Book of Abstracts of the 8-th International Summer School-Conference. Kaunas: Technologija, 2006. P. 95.
7.Milašius V., Neverauskienė D., Katunskis J., Kazlauskienė I.; „The Mathematical Basis of Ornamentation of Patterned Woven Fabrics”, Fibers & Textiles in Eastern Europe, Vol. 10, No. 4 (39), 2002, pp. 34-39.
8.Zdanavičiūtė I., Milašius V., Katunskis J.; „The Peculiarities of the Ornamentation of Lithuanian Traditional Woven Textiles”, Fibers & Textiles in Eastern Europe, Vol. 14, No. 2 (56), 2006, pp. 37-40.
9.Alsupe A., Audēji Vidzēme. 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā. Rīga, 1982, p. 169.
10.Pečeliūnaitė E.; Audinių liekanos senojo geležies amžiaus laidojimo paminkluose Lietuvoje=Survival of Woven Fabrics in Burial Monuments of Old Iron Age in Lithuania. Lituanistica. 1998. Nr. 4(36), pp. 63-82.
11.Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe. Część1-3. Warszawa: Sport i Turystyka – MUZA SA, 2005-2007.
12.Bazielich B.; Stroje ludowe narodów europejskich. Część II. Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9095e9b3-1a28-459e-9d3f-55e7d67f0e03
Identyfikatory