PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Odnawialne źródła energii w województwie lubuskim (Polska). Stan obecny i perspektywy rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the present situation in terms of energy production from renewable energy sources and perspectives for development, based on research on the existing resources and possibilities of using them. The Lubusz Voivodeship is not an important energy producer in Poland. In terms of the amount of energy produced it comes twelfth out of sixteen voivodeships. The annual energy production from renewable energy sources is 290,9 GWh, which is 11.6% of the total energy produced. At the end of 2014 there were 73 licensed installations producing electrical energy from renewable energy sources in the Lubusz Voivodship with a total capacity of 189 MW. The largest amount of energy is produced by a pumped storage power plant (91,3 MW). The total capacity of the licensed installations using RES in the Lubusz Voivodeship rose from 103 MW in 2007 to about 189 MW in 2014. Research on the existing resources indicates that it is possible to develop RES. Preparations are under way to build 66 new wind farms with a total capacity of 1834 MW [35], 89 photovoltaic power plants with a total capacity of 468 MW, 21 water power plants with a total capacity of about 60 MW, 54 biogas power plants with a total expected capacity of about 67 MW. The total capacity of the RES installations that are planned to be built by 2023 will be 2469 MW. Therefore, in the coming years the installed capacity of RES installations will increase 13 times in the Lubusz Voivodeship. There are still no plans to use the energy of deep geothermal waters due to low profitability.
PL
Artykuł prezentuje stan obecny produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy jego rozwoju w oparciu o badania istniejących zasobów i możliwości ich wykorzystania. Województwo lubuskie nie jest znaczącym producentem energii elektrycznej w Polsce. Pod względem ilości produkcji energii zajmuje 12 miejsce na 16 województw. Roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych wynosi 290,9 GWh, co stanowi 11,6% ogólnej produkcji. W województwie lubuskim na koniec 2014 roku były zainstalowane 73 koncesjonowane elektroenergetyczne źródła wytwórcze OZE o łącznej mocy 189 MW. Największą moc osiągamy z elektrowni wodnej szczytowo-pompowej (91,3 MW). Łączna moc koncesjonowanych instalacji wykorzystujących OZE w województwie lubuskim wzrosła ze 103 MW w 2007 r. do około 189 MW w 2014 roku. Badania istniejących zasobów wskazują na możliwość rozwoju OZE. Trwają przygotowania do budowy 66 nowych farm wiatrowych, o łącznej mocy 1834 MW [32], 89 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 468 MW, 21 elektrowni wodnych o mocy ok. 60 MW, 54 elektrowni biogazowych obiektów o łącznej orientacyjnej mocy wynoszącej około 67 MW. Łączna moc planowanych do budowy instalacji OZE do 2023 roku ma wynieść 2469 MW. Najbliższe lata mają zatem przynieść aż 13-krotny wzrost zainstalowanej mocy instalacji OZE w województwie lubuskim. Nadal nie planuje się jedynie wykorzystanie geotermii głębokiej ze względu na niską opłacalność.
Rocznik
Tom
Strony
31--67
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • University of Zielona Góra, The Branch Faculty in Sulechów
 • University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental, Zielona Góra, Poland
 • University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental, Zielona Góra, Poland
autor
 • University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental, Zielona Góra, Poland
Bibliografia
 • 1. Barbacki A.: Classification of geothermal resources in Poland by exergy analysis Comparative study, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, (2012) 123-128.
 • 2. Bazan-Krzywoszańska A., Mrówczyńska M., Skiba M., Łączak A.: Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra, Energy and Buildings 118 (2016) 170-180.
 • 3. Brzeźińska-Rawa A., Goździewska-Biechońska J.: Recent development in the wind Energy sector in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews 38 (2014) 79-87.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 5 czerwca 2009 r.).
 • 5. Dzikuć M.: Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego. Rynek Energii 104, 1 (2013) 56–61.
 • 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014 (In Polish).
 • 7. Farat R., Mager P. Kasprowicz T.: Warunki klimatyczne województwa lubuskiego, Zielona Góra 2014.
 • 8. Hofmeister M, Baastrup A.: Business models on geothermal DH systems. Holm Green Energy Association 2014.
 • 9. Huculak M., Jaraczewski W., Dej M.: Economic aspects of the use deep geothermal heat in district heating in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews 49 (2015) 29-40.
 • 10. Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M.: Biogas in Poland – Current state, potential and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews 50 (2015) 685-695.
 • 11. Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M., Kujawski W.: Renewable energy in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship (Poland), Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (2010) 1336-1341.
 • 12. Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M., Piechota G., Kujawski W., Płaskacz M.: Renewable energy production in the Zachodniopomorskie Voivodship (Poland), Renewable and Sustainable Energy Reviews 27 (2013) 768-777.
 • 13. Igliński B., Buczkowski R., Kujawski W., Cichosz M., Piechota G.: Geoenergy in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) 2545-2557.
 • 14. Igliński B, Iglińska A, Kujawski W, Buczkowski R, Cichosz M.: Bioenergy in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2999–3007.
 • 15. Igliński B., Piechota G., Buczkowski R.: Development of biomass in Polish energy sector: an overview. Clean Technol Environ Policy 17 (2015) 317–29.
 • 16. Janiszewska D.A.: Potencjał energetyczny upraw wierzby na gruntach marginalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2012.
 • 17. Kazak J., van Hoof J., Szewranski S.: Challenges in the wind turbines location process in Central Europe – The use of spatial decision support systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 76 (2017) 425-433.
 • 18. Kuczyński T. i inni: Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra 2008.
 • 19. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Środowiska, 2010.
 • 20. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, pod red. G. Wiśniewskiego, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2011.
 • 21. Oniszak-Popławska A., Zowsik M., Wiśniewski G.: Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Instytut Energii Odnawialnej, Warszawa 2003 (in Polish).
 • 22. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, www.lubuskie.pl.
 • 23. Polityka Energetyczna Polski do 2030, www.bip.msp.gov.pl, przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009.
 • 24. Skrzypczak I., Kokoszka W., Zientek D., Kogut J.: Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping. Civil and Environmental Engineering Reports 24 1 (2017) 69-82.
 • 25. Sliz-Szkliniarz B.: Assessment of the renewable Energy-mix and land use trade-off at a regional level: A case stady for the Kujawsko-Pomorskie Voivodship, Renewable and Sustainable Energy Reviews 35 (2013) 257-270.
 • 26. Sokołowski J.: The geothermal resources of Poland and their potential use in environmental protection. Technology of Geological Exploration Geosynoptics and Geothermics 5-6 (1993) 67–80 (in Polish).
 • 27. Statistical Yearbook Lubuskie Voivodship, Statistical Office in Zielona Góra 3 (2014).
 • 28. Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego, Załącznik nr 1: Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych, www.lubuskie.pl.
 • 29. Strategia energetyki województwa lubuskiego, Załącznik nr 2: Założenia do strategii i potencjalne możliwości rozwoju w perspektywie do roku 2030, www.lubuskie.pl.
 • 30. Staszczuk A., Kuczyński T.: Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings. Civil and Environmental Engineering Reports 1, 20 (2016) 159-170.
 • 31. Staszczuk A., Kuczyński T., Wojciech M., Ziembicki P.: Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves, Civil and Environmental Engineering Reports 2, 21 (2016) 109-119.
 • 32. Szewczyk J., Gientka D.: Terrestrial hest flow in Poland – a new approach. Geological Quarterly 53, 1 (2009) 125-140.
 • 33. www.lubuskie.pl/news/16806/16/o-nowej-ustwie-OZE, access date: 27 March 2015.
 • 34. www.stat.gov.pl., Bank Danych Lokalnych, access date: 02 November 2015.
 • 35. www.stat.gov.pl., Statistical Yearbook 2013, access date: 02 November 2015.
 • 36. www.stat.gov.pl., Agricultural Statistical Yearbook 2014, access date: 02 November 2015.
 • 37. www.ure.gov.pl, Data from the Energy Regulatory Office for 31 December 2014., access date: 02 November 2015.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-908a9a66-fe87-4fd3-86af-8a218efecfb0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.