Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-905ba586-98cd-4f4b-9b1d-84dd010b1bff

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Symulation of night cooling in a single dwelling of a large panel building

Autorzy Nowak-Dzieszko, K.  Rojewska-Warchał, M. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
PL Symulacja nocnego chłodzenia w pojedynczych mieszkaniach w budynku z wielkiej płyty
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN When analyzing large panel buildings, it is very rare to take into consideration the requirements connected with the overheating effect. The paper presents the results of the annual computational simulations of thermal comfort conducted for one flat of W70 multi-family large panel building. Basing on the simulations the authors analyzed the influence of night cooling on thermal comfort inside the flat. Different simulation steps were taken into consideration: windows with and without shading systems, opened during entire night or just during given periods of time to keep specific thermal conditions.
PL Podczas analizy budynków wielkopłytowych bardzo rzadko uwzględniane są wymagania związane z ich przegrzewaniem. W artykule przedstawiono roczne symulacje komfortu cieplnego przeprowadzone dla pojedynczego mieszkania w wielorodzinnym budynku wielkopłytowym w systemie W70. Na podstawie symulacji autorzy przeprowadzili analizę wpływu nocnego chłodzenia na komfort wewnątrz mieszkania. Analizie poddano różne warianty: okna z systemem zacienień zewnętrznych i wewnętrznych, otwierane w okresach nocnych w celu obniżenia temperatury.
Słowa kluczowe
PL budynki wielkopłytowe   komfort cieplny   PMV   loggia   balkon  
EN large panel building   thermal comfort   PMV   Predicted Mean Vote   balcony framings   loggia  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2015
Tom Y. 112, iss. 4-B
Strony 15--21
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Nowak-Dzieszko, K.
  • Institute of Building Materials and Structures, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
autor Rojewska-Warchał, M.
  • Institute of Building Materials and Structures, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
Bibliografia
[1] Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Analiza symulacyjna komfortu cieplnego w wielkopłytowym budynku wielorodzinnym, Materiały Budowlane 8/2014, 47 – 49.
[2] Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Simulation analysis of microclimate conditions in a multi–family large panel building, Technical Transactions, vol. 3-B/2014, Cracov University of Technology Press.
[3] Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Influence of shadings systems on the microclimate conditions in the large panel building, Technical Transactions, vol. 3-B/2014, Cracov University of Technology Press.
[4] Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Thermal Comfort of the individual flats of multi–family panel building, Technical Transactions, vol. 5-B/2014, Cracov University of Technology Press.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz z 2013 r., poz. 926.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).
[7] PN-EN ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.
[8] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
[9] Nowak, K., Modernizacja budynków a komfort cieplny pomieszczeń, Energia i Budynek, 29–33.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-905ba586-98cd-4f4b-9b1d-84dd010b1bff
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.15.397.5028