Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-905ad701-9916-417d-b373-1d393e510458

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika Perkins 1104d-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym

Autorzy Kurczyński, D  Łagowski, P.  Warianek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN External speed characteristics of Perkins 1104D-E44TA : a dual-fuel engine propelled with gas oil and natural gas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych stanowi ciekawą alternatywę dla benzyn i olejów napędowych. Jest źródłem energii, która jest promowana przez Unię Europejską, w celu zwiększenia jej udziału w transporcie. Dostępne są technologie, które pozwalają na stosowanie gazu ziemnego do zasilania silników o zapłonie wymuszonym, jak również silników o zapłonie samoczynnym. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA, który został przystosowany na hamowni silnikowej do zasilania dwupaliwowego sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Wyznaczone wybrane wskaźniki pracy silnika Perkins 1104D-E44TA przy jego zasilaniu dwupaliwowym, jednocześnie gazem ziemnym i olejem napędowym, porównano z wskaźnikami otrzymanymi przy zasilaniu silnika tylko olejem napędowym. Uzyskano nieznaczne zmniejszenie mocy efektywnej i momentu obrotowego silnika przy jego zasilaniu dwupaliwowym. Poza tym zasilając silnik dwupaliwowo uzyskano zwiększenie godzinowego zużycia paliwa, jednostkowego zużycia paliwa i godzinowego zużycia energii, w porównaniu do jego zasilania olejem napędowym.
EN Natural gas used as a fuel for piston combustion engines is a noteworthy alternative to petrol and gas oil. This source of energy is promoted by the European Union in order to make it more prevalent in transport. There are available technologies which make it possible to use natural gas for powering positive-ignition and compression ignition engines. The article presents test results for the Perkins 1104D-E44TA compression ignition engine, which was adjusted for dual-fuel compressed natural gas and Diesel fuel feed. During the test, the engine was working according to an external speed characteristics. The motor action indicators of the Perkins 1104D-E44TA, powered with both natural gas and Diesel fuel, were compared with the indicators when the engine was propelled only with Diesel fuel. The result was that the brake horsepower and the torque were slightly decreased when the engine was being bi-fuelled. Furthermore, when compared to running on Diesel fuel only, the engine propelled with both types of fuel increased fuel consumption per hour, specific fuel consumption and energy consumption per hour.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja silnika   silniki spalinowe   zasilanie dwupaliwowe  
EN engine operation   combustion engines   dual-fuel engine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1012--1018, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kurczyński, D
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, kdarek@tu.kielce.pl
autor Łagowski, P.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, piotrekl@tu.kielce.pl
autor Warianek, M.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, mwarianek@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No 6, 2014, s. 1917-1923.
2. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Adaptacja silnika Perkins 1104D-E44TA z układem zasilania common rail do zasilania gazem ziemnym CNG. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(97)/2014, s. 61-70.
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P.: Wskaźniki energetyczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2016, s. 760-767.
4. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
5. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
6. Bądkowski A.: Ropa naftowa. Paliwa, Oleje i Smary w eksploatacji, nr 45/1998, s. 34-36.
7. Cho H. M., He B.Q., Combustion and emission characteristics of a lean burn natural gas engine. International Journal of Automotive Technology, Volume 9, number 4 2008, s. 415-422.
8. cng.auto.pl/stacje-cng-w-polsce/(20.10.2017)
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
10. Engerer H., Horn M., Natural gas vehicles: an option for Europe. Energy Policy, Elsevier 38 (2), 2010, 1017–1029.
11. How H.G., Masjuki H.H., Kalam M.A., Teoh Y.H., An investigation of the engine performance, emissions and combustion characteristics of coconut biodiesel in a high-pressure common-rail diesel engine. Energy 69/2014, s. 749-759.
12. Kasedorf J., Zasilanie wtryskowe olejem napędowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. Bruksela 24.01.2013.
14. Kousoulidou M., Fontaras G., Ntziachristos L., Samaras Z., Biodiesel blend effects on common-rail diesel combustion and emissions. Fuel 89/2010, s. 3442–3449.
15. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ver 2.6, 2017.
16. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
17. Mokrzycki E., Ney R., Siemek J., Światowe zasoby surowców energetycznych – wnioski dla Polski. Rynek Energii 6(79)/2008.
18. PN-EN 590 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.
19. Podniało A., Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji – Poradnik. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
20. Reif K., Dietsche K-H., Kraftfahrtechnisches Taschenbusch. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2011.
21. Romaniszyn K. M., Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
22. Rychter W. Dzieje samochodu. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
23. Sas J., Kwaśniewski K., Grzesiak P., Kapłan R., Metan Paliwo gazowe do pojazdów Technologia CNG. Wydawnictwa AGH, Kraków 2017.
24. Selgrad G., Alternatywa paliwa 2.0. Instalacje gazowe LPG, Auto Expert, 7-8/2016, s. 37-49.
25. www.iangv.org/current-ngv-stats/(20.10.2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-905ad701-9916-417d-b373-1d393e510458
Identyfikatory