Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-905302d0-dd29-4acd-8f22-840504b9265b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przegląd badań dotyczących zachowania kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych

Autorzy Smoczyński, P.  Kobaszyńska-Twardowska, A.  Gill, A.  Kadziński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Review of research on driver behavior on the level crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przegląd 18 badań dotyczących zachowań kierujących pojazdami drogowymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, jakim są przejazdy kolejowo-drogowe. Wyniki podzielono na przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Wśród badań krajowych przeglądowi poddano te przeprowadzane na symulatorach jazdy i dotyczące reakcji kierujących pojazdami drogowymi na uwarunkowania i sytuacje transportowe poprzedzające zdarzenia niepożądane. Wskazano luki badawcze związane z tego typu badaniami. Wśród badań literatury zagranicznej przeglądowi poddano w szczególności: badania reakcji kierowców na środki redukcji ryzyka stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych, badania dotyczące subiektywnej oceny prędkości obiektów oraz badania tzw. apetytu na ryzyko. Uzyskano szereg spostrzeżeń i wniosków dotyczących zasadności i wykorzystania przedmiotowych badań.
EN The article presents an overview of 18 studies on behavior of road vehicle drivers, with particular regard to the area of level crossings. The results were divided into a review of national and foreign literature. In the national studies, driving simulators have been used and they have been devoted to drivers' responses to traffic conditions and situations preceding adverse events. Areas of further research of this type have been identified. Among the studies of foreign literature, particular attention has been paid to the following subjects: reaction of drivers to the risk reduction measures used at level crossings, subjective assessment of the speed of objects, as well as so-called risk appetite. A number of observations and conclusions have been made regarding the appropriateness and the use of the research in question.
Słowa kluczowe
PL przejazd kolejowo-drogowy   zachowania kierowców   badania reakcji kierowców  
EN rail-road crossing   driver behavior   driver reaction testing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 419--422, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Smoczyński, P.
autor Kobaszyńska-Twardowska, A.
autor Gill, A.
autor Kadziński, A.
Bibliografia
1. Budziszewski P., Kedzior K., w materiały: MECHANIK, 7/2013 XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji.
2. Clark HE, Perrone JA, Isler RB. An illusory size-speed bias and railway crossing collisions. Accid. Anal. Prev. [Internet] 2013;55:226-31. doi: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0001457513000869doi: 10.1016/j.aap.2013.02.037.
3. Gill A., Kadziński A., Rejestr zagrożeń Autobusy Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol R 17,2016.
4. Gill A., Kadziński A., Hazard identification model,” in Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means (5-7 October 2016, Juodkrante, Lithuania), 2016, vol. 3, pp. 885-890.
5. Gill A., The method of Analysis of Safety Systems dedicated to the Systems in Rail Vehicle,” Logist. Transp., vol. Vol. 18, N, 2013.
6. Guzek M., Porównanie czasu reakcji kierowcy w różnych środowiskach badawczych, Paragraf na drodze, dostęp online, październik 2017, https://repo.pw.edu.pl/docstore/download.seam;jsessionid...?fileId.
7. Guzek M., Jurecki R.S., Jaśkiewicz M., Lozia Z., Zdanowicz P., Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu - badania w symulatorze jazdy samochodem, dostęp online, październik 2017, www_ein_org_plsitesdefaultfiles2012-04-05p.pdf.
8. Guzek M., Jurecki R.S., Karendał M., Lozia Z., Zdanowicz P., Badania reakcji kierowców na pieszego wychodzącego z prawej strony, realizowane w symulatorze jazdy samochodem, Autobusy 6/2010.
9. Guzek M., Kobyliński K., Badanie czasu reakcji kierowców z wykorzystaniem urządzenia MCR-2001E, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.96, 2013.
10. Jurecki R., Badania czasu reakcji młodych kierowców w różnych warunkach pracy realizowane w symulatorze jazdy, Logistyka 6/2014.
11. Lenné MG, Salmon P, Beanland V, Stanton NA, Filtness A. On-road driving studies to understand why drivers behave as they do at regional rail level crossings. In: Proceedings of the 2013 Australasian Road Safety Research, Policing & Education Conference. 2013.
12. Lenné MG, Rudin-Brown CM, Navarro J, Edquist J, Trotter M, Tomasevic N. Driver behaviour at rail level crossings: Responses to flashing lights, traffic signals and stop signs in simulated rural driving. Appl. Ergon. [Internet] 2011;42:548-54. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2010.08.011doi: 10.1016/j.apergo.2010.08.011.
13. Lewiński A., Bester L., Modelowanie zdarzeń na niestrzeżonych przejazdach kolejowych Logistyka 3/2012.
14. Lewiński A., Bester L., Zastosowanie bezprzewodowych systemów transmisji do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, dostęp online październik 2017, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale zagadnienia/item/download/76643_78d64898c7a2399238a747210858c23e.
15. Liu J, Bartnik B, Richards SH, Khattak AJ. Driver behavior at highway–rail grade crossings with passive traffic controls: A driving simulator study. J. Transp. Saf. Secur. [Internet] 2016 30;8:37-55. doi: http://dx.doi.org/10.1080/19439962.2015.1043478doi: 10.1080/19439962.2015.1043478.
16. Młyńczak J., Celiński I., Monitoring zachowania kierowców na przejazdach kolejowych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych i wrażliwych, Autobusy 6/2016.
17. Rudin-Brown CM, Lenné MG, Edquist J, Navarro J. Effectiveness of traffic light vs. boom barrier controls at road-rail level crossings: A simulator study. Accid. Anal. Prev. [Internet] 2012;45:187-94. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2011.06.019doi: 10.1016/j.aap.2011.06.019.
18. Strona internetowa, dostęp online - październik 2016, https://www.medme.pl/cogninet/artykuly/badanie-mozgu-test-czasu-reakcji,67434.html.
19. Tey LS, Ferreira L, Wallace A. Measuring driver responses at railway level crossings. Accid. Anal. Prev. [Internet] 2011;43:2134-41. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2011.06.003doi: 10.1016/j.aap.2011.06.003.
20. Tey LS, Zhu S, Ferreira L, Wallis G. Microsimulation modelling of driver behaviour towards alternative warning devices at rail-way level crossings. Accid. Anal. Prev. [Internet] 2014;71:177-82. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2012.11.002 doi: 10.1016/j.aap.2014.05.014.
21. Wigglesworth EC. A human factors commentary on innovations at railroad-highway grade crossings in Australia. J. Safety Res. [Internet] 2001;32:309-21. doi: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022437501000536doi: 10.1016/S0022-4375(01)00053-6.
22. Witte K, Donohue WA. Preventing vehicle crashes with trains at grade crossings: The risk seeker challenge. Accid. Anal. Prev. 2000;32:127-39. doi: 10.1016/S0001-4575(99)00061-5.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-905302d0-dd29-4acd-8f22-840504b9265b
Identyfikatory