Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9050e8d5-c542-4f93-8660-9e0ec525fa77

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wirnik klatkowy z rozruchowymi zwojami zwartymi

Autorzy Bernatt, J.  Bernatt, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Squirrel cage rotor with short circuited starting turns
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, eksploatowanego w trudnych warunkach rozruchowych (rozruchy długotrwałe, lub często powtarzane) decyduje rozwiązanie wirnika, ponieważ właśnie wirnik narażony jest podczas rozruchu na największe obciążenia termiczne i dynamiczne. Najbardziej odpornym na destrukcyjne działanie prądu rozruchowego jest wirnik z tzw. prętami biernymi. Rozwiązanie to ma jednak swoje mankamenty: pręty bierne o dużej masie zajmują znaczną objętość w czynnej części silnika. W artykule opisano nowatorskie rozwiązanie, w którym rolę litych prętów biernych spełniają zwoje zwarte rozmieszczone pojedynczo, w każdym żłobku wirnika. Ich masa jest znacząco mniejsza od masy prętów litych. Ponadto reluktancja obwodu magnetycznego strumienia rozproszenia żłobkowego w wirniku z rozruchowymi zwojami zwartymi jest znacznie mniejsza, co skutkuje zmniejszeniem prądu rozruchowego silnika. Doświadczalny silnik klatkowy mocy 90 kW ze zwojami zwartymi w wirniku został wykonany i przebadany w Instytucie KOMEL w 2014 roku.
EN Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars should be massive, they take a pretty large volume of the active part of the rotor. In the paper a special (patented by Komel) rotor design, with short circuited turns in the slots, instead of massive idle bars is presented. Laboratory test results of an experimental squirrel cage 90 kW motor with short circuited turns in their rotor are given. The motor was designed, manufactured and tested at KOMEL Institute, Katowice, in 2014.
Słowa kluczowe
PL silnik klatkowy   rozruchowy zwój zwarty  
EN squirrel cage motor   short circuited starting turns  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 4
Strony 216--218
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Bernatt, J.
autor Bernatt, M.
Bibliografia
[1] Alger Ph. Induction Machines, Their Behavior and Uses. Gordon and Breach, N. York 1970, pp.: 272, 283.
[2] Śliwa Br. Optymalizacja obwodu elektromagnetycznego silników indukcyjnych dużej mocy z wirnikiem wyposażonym w pręty bierne. Praca doktorska. Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, Gliwice, 1979.
[3] Bernatt J. Squirrel Cage Induction Motors with Idle Bars. Archives of Electrical Engineering (Archiwum Elektrotechniki) Vol 59 (2010) s 1-8.
[4] Wyniki badań silnika klatkowego Sg 280 M-4, 90 kW, 400V, 1500 obr/min. Sprawozdanie Instytutu KOMEL nr TL/013/O13.
[5] Polak A., Rasz Z. Diagnostyka maszyn elektrycznych w górnictwie. Maszyny Problemowe - Zeszyty Problemowe, KOMEL, 2003, nr 66 s. 77.
[6] Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego klatkowego. Zgłoszenia Instytutu KOMEL w Urzędzie Patentowym RP, nr: P.398511, P.406012.
[7] Bernatt M., Rut R., Mróz J. Bezpośredni rozruch zagrożeniem dla silników klatkowych dużej mocy. Przegląd Elektrotechniczny 2012 nr 1a s.207 – 212.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9050e8d5-c542-4f93-8660-9e0ec525fa77
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.04.47