Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-904ee572-4ac3-471f-9cf6-5051cbc61027

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

The effect of heavy metals to be found in the environment on the human body

Autorzy Bálint, Á.  Kiss, R.  Szaniszló, A.  Bayoumi-Hamuda, H. E. A. F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ metali ciężkich obecnych w środowisku na organizm człowieka
Konferencja ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The heavy metals mean serious risk in environmental pollution. Some of them are essential for many organisms in a low concentration, but the others should be toxic at low concentrations, too. The heavy metals are contacted through the food chain with living organisms. Industrial, transport and municipal waste origin effects of contaminants appear more and more in environmental pollution, and many of which earlier and nowadays got a large amount of heavy metals into the environment. Therefore, over the last few decades the trace element analytical examination of the various biological and human samples has become increasingly important. The human biological samples for trace element analysis of reliably detected many cases of occupational disease, poisoning, environmental hazards, and using the results of analyzes of health status can be characterized. This paper presents an example for the correlation of the concentration in human hair and in the environment of different heavy metals. The valley “Parád-Recsk, Hungary” has special geological capabilities. In the area of “Recsk” according to the deep drilling of mine company large amounts of copper, lead, zinc minerals have been identified. In “Parádsasvár, Hungary” worked glassworks from the early 1900s until 1995 and lead crystal glass was produced, which increased the air and soil lead content. In this area were monitored the quantities of heavy metals in soil and the human hair analysis by Flame Atomic Adsorption Spectrometry (FAAS).
PL Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie jako zanieczyszczenia środowiska. Niektóre z nich są niezbędne dla wielu organizmów w niskim stężeniu, ale pozostałe mogą być toksyczne również w małych stężeniach. Metale ciężkie ulegają translokacji poprzez łańcuch pokarmowy do żywych organizmów. Zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, transportowego i z odpadów komunalnych coraz częściej zanieczyszczają środowisko, a wiele z nich dostarcza dużą ilość metali ciężkich do środowiska. Dlatego w ciągu ostatnich kilku dekad coraz ważniejsze staje się badanie różnych pierwiastków w próbkach biologicznych i ludzkich. Analiza ludzkich próbek biologicznych na obecność pierwiastków śladowych pozwala również wykryć wiele przypadków chorób zawodowych, zatruć, zagrożeń środowiskowych i dokonać oceny stanu zdrowia. W artykule przedstawiono przykład korelacji stężeń różnych metali ciężkich w ludzkich włosach i w środowisku. Dolina "Parád-Recsk, Węgry" ma szczególne cechy geologiczne. W obszarze "Recsk" wzdłuż głębokich odwiertów kopalni odkryto duże ilości miedzi, ołowiu i cynku. W "Parádsasvár, Węgry" działała huta szkła od wczesnych lat XX w. do 1995 r., gdzie wytwarzano szkło ołowiowe, co zwiększało zawartość ołowiu w powietrzu i w gruncie. Na tym obszarze monitorowano ilości metali ciężkich w glebie i w ludzkich włosach za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją płomieniową (FAAS).
Słowa kluczowe
PL ryzyko środowiskowe   metale ciężkie   włosy ludzkie   toksyczność  
EN environmental risk   heavy metals   human hair   toxicity  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 11--20
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Bálint, Á.
autor Kiss, R.
  • Szent István University, Páter K. u. 1., H-2100 Gödöllő, Hungary, phone +3628522000, kryta4@freemail.hu
autor Szaniszló, A.
autor Bayoumi-Hamuda, H. E. A. F.
Bibliografia
[1] Singh S, Parihar P, Singh R, Singh VP, Prasad SM. Heavy metal tolerance in plants: Role of transcriptomics, proteomics, metabolomics, and ionomics. Front Plant Sci. 2015;6:1143. DOI: 10.3389/fpls.2015.01143.
[2] Liang G, Pan L, Liu X. Assessment of typical heavy metals in human hair of different age groups and foodstuffs in Beijing, China. Int J Environ Res Public Health. 2017:14(8):914. DOI: 10.3390/ijerph14080914.
[3] Hassan AM. Modern trends in neutron activation analysis. Applications to some African environmental samples. Proc 3rd Environ Phys Conf. 19-23 Feb. 2008, Aswan, Egypt, 27-40. http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/41/049/41049536.pdf.
[4] Onuwa OP, Eneji IS. Analysis of heavy metals in human hair using atomic absorption spectrometry (AAS). Am J Analyt Chem. 2012;3(11):770-773. DOI: 10.4236/ajac.2012.311102.
[5] Hungarian Standard: No. MSZ 21470-2:1981: Environmental protection. Preparation of soil sample. Determination of electrical conduction, humidity and pH. Magyar Szabványügyi Testület (in Hungarian).
[6] Onuwa PO, Nnamonu LA, Eneji IS, Ato RS. Analysis of heavy metals in human scalp hair using energy dispersive x-ray fluorescence technique. J Analyt Sci Methods Instrument. 2012;2:187-193. DOI: 10.4236/jasmi.2012.24029.
[7] Liang G, Pan L, Liu X. Assessment of typical heavy metals in human hair of different age groups and foodstuffs in Beijing, China. Int J Environ Res Public Health 2017;14(8):1-10. DOI: 10.3390/ijerph14080914.
[8] Tchounwou PB, Yedjou CG, Patlolla AK, Sutton DJ. Heavy metals toxicity and the environment. EXS. 2012;101:133-164. DOI: 10.1007/978-3-7643-8340-4_6.
[9] Ishak I, Rosli FD, Mohamed J, Ismail MFM. Comparison of digestion methods for the determination of trace elements and heavy metals in human hair and nails. Malays J Med Sci. 2015;22(6):11-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5295749/.
[10] Wozniak A, Napierala M, Golasik M, Herman M, Walas S, Piekoszewski W, et al. Metal concentrations in hair of patients with various head and neck cancers as a diagnostic aid. Biometals. 2016;29:81-93. DOI: 10.1007/s10534-015-9899-8.
[11] Bálint Á, Lengyel Zs, Czikkely M, Törő B, Szaniszló A. Monitoring of different heavy metals in soil samples derived from valley Sajó and near lake Veresmart. Proceedings of 5th ICEEE-2014 International Conference: Global Environmental Change and Population Health: Progress and Challenges. Budapest, Hungary, 2014.11.19-2014.11.21. Óbuda University, 2014; 71-80. http://www.iceee.hu/index.html.
[12] Government Joint Decree No. 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM On limit values established for the protection of ground water and geological medium. Magyar Közlöny. 2009;51:14398-14414.
[13] Michalak I, Wołowiec P, Chojnacka K. Determination of exposure to lead of subjects from southwestern Poland by human hair analysis. Environ Monit Assess. 2014;186(4):2259-2267. DOI: 10.1007/s10661-013-3534-3.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-904ee572-4ac3-471f-9cf6-5051cbc61027
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)001