PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wskaźnika OEE w koncepcji Kompleksowego Utrzymania Ruchu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The use of OEE in the concept of Total Productive Maintenance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W obliczu rosnących wymagań klientów oraz konkurencji o charakterze globalnym przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać rezerw produkcyjnych, zwiększać efektywność i wydajność produkcji, a także redukować koszty wytwarzania. Stąd też rodzi się potrzeba stałego monitorowania efektywności wykorzystania parku maszynowego, dająca możliwość identyfikacji marnotrawstwa oraz występujących rezerw produkcyjnych w realizowanych w przedsiębiorstwie procesach technologicznych. Stanem idealnym jest osiągnięcie 100% wykorzystania parku maszynowego przy bezbrakowej produkcji realizowanej z wydajnością odpowiadającą nominalnej wydajności posiadanych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ocenę efektywności parku maszynowego umożliwia wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia OEE. Pomimo iż wskaźnik odnosi się do maszyn, wskazuje także problemy związane z organizacją pracy ludzi i całego procesu oraz gospodarką materiałową. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia w Kompleksowym Utrzymaniu Ruchu.
EN
In the face of growing customer demands and competition for global companies must continually seek production reserves, increase efficiency and productivity, and reduce manufacturing costs. Therefore arises the need to continuously monitor the efficiency of the machinery which gives the ability to identify waste and associated reserves production realized in the company processes. Ideal stan is to achieve 100% exploitation of the machinery of production of the defect free performance corresponding to the rated capacity of machines and production equipment. Evaluation of the effectiveness of the machinery allows the indicator of the overall equipment effectiveness OEE. although the indicator refers to machinery also it indicates problems with the organization of working people and the whole pro-cess and materials management. The aim of this article is to present the practical application of the indicator of overall equipment effectiveness in Total Productive Maintenance.
Rocznik
Tom
Strony
29--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Ahuja I.P.S., Khamba J.S.: Total productive maintenance: literature review and directions, Journal Quality & Reliability Management, Vol. 25, Issue 7, 2008.
 • [2] Andrzejczak M.: Efektywne wykorzystania wskaźnika OEE, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 5, 2008.
 • [3] Andrzejczak M.: Problemy efektywności utrzymania ruchu, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 1, 2006.
 • [4] Arai K., Sekine K.: TPM for the Lean Factory. Innovative methods and worksheets for equipment management, Productivity Press, Portland Oregon 1998.
 • [5] Bamber C.J., Castka P., Sharp J.M.: Cross-functional team working for overall equipment effectiness (OEE), Journal of Quality in Maintenance Engineering, 2003.
 • [6] Bartochowska D., Ferenc R.: Utrzymanie ruchu w niewielkich firmach, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 • [7] Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzanie produkcją, Hummanitas, Sosnowiec 2009.
 • [8] Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • [9] Brzeski J., Figas M.: Wprowadzenie do TPM, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 5, 2006.
 • [10] Brzeski J., Figas M.: Focused Maintenance, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 5, 2006.
 • [11] Brzeski J., Figas M.: Wdrożenie TPM – TPM Series, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 1, 2007.
 • [12] Brzeziński M.: Organizacja i sterowania produkcją, Placet, Warszawa 2002.
 • [13] Czerska J.: Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu, Placet, Warszawa 2011.
 • [14] Furman J.: Wdrażanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 248.
 • [15] Gola A.: UR pod lupą, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 5, 2008.
 • [16] Jasiulkiewicz-Kaczmarek M.: Sustainability: Orientation in Maintenance Management – Theoretical Background, [w:] Eco-Production and Logistics. Emerging Trends and Business Practices, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 • [17] Jasiulkiewicz-Kaczmarek M., Drożyner P.: Maintenance Management Initiatives Towards Achieving Sustainable Development, [w:] Information technologies in Enviromental Engineering Enviromental Science and Engineering, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 • [18] Jasiulkiewicz-Kaczmarek M.: Współczesne koncepcje utrzymania ruchu infrastruktury technologicznej przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Wydawca Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • [19] Kaczmarek J.: Efektywność eksploatacji i reprodukcji majątku trwałego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 83, Kraków 2010.
 • [20] Kosieradzka A.: Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [21] Kubik S.: TPM dla każdego operatora, ProdPress, Wrocław 2012.
 • [22] Lewandowski J.: Procesy decyzyjne w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • [23] Loska A.: Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych, Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. 2. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Zakopane 2011.
 • [24] Loska A.: Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods, „Eksploatacja i Niezawodność − Maintenance and Reliability”, Vol. 15, issue 1, 2013.
 • [25] Mazur G., Obrzud J.: Total Productive Maintenance jako metoda doskonalenia procesu produkcyjnego, [w:] Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.
 • [26] Mączyński W.: Niezawodność środków trwałych. Nie taki diabeł straszny jak go malują, Agro Przemysł, nr 1, 2014, s. 16.
 • [27] Mikler J.: efektywne zarządzanie procesem utrzymania ruchu. Przegląd metod, Inżynieria & Utrzymywanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 10, 2008.
 • [28] Nakajima S.: Introduction to TPM. Total Productive Maintenance, Productivity Press, Portland 1988.
 • [29] Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2002.
 • [30] Piersiala S., Trzcieliński S.: Koncepcje utrzymania ruchu, w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Wydawca Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005.
 • [31] Pleskot M., Lewandowski J., Wiśniewski Z.: TPM kompleksowe utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
 • [32] Robinson C.J., Ginder A.P.: Implementing TPM: The North American Experience, Productivity Press, Portland, 1995.
 • [33] Suzuki T.: TPM in Process Industries, Productivity Press, Portland, 1994.
 • [34] Walczak M.: Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie total productive maintenance, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 265, 2012.
 • [35] Wiegand B., Langmack R., Baumgarten T.: Lean Maintenance System. Zero Maintenance Time. Full Added Value, Lean Management Institute, 2007.
 • [36] Wielgoszewski P.: TPM – Total Productive Maintenance – czyli jak zredukować do zera liczbę wypadków, awarii i braków, Zarządzanie Jakością, Kraków 2007.
 • [37] Ziębicki B.: Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-902855b7-7e2c-4739-818a-2f107e9e8031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.