Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-90167543-6e4f-4c2a-9385-e2229928ee82

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ekologiczna ocena eksploatacyjna autobusów miejskich z zastosowaniem wybranych stabilizatorów do paliw

Autorzy Pielecha, J.  Magdziak, A.  Markowski, J.  Jasiński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecological assessment of city buses operation with selected fuel stabilizers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych autobusów miejskich spełniających normę Euro V (konwencjonalnego z silnikiem o zapłonie samoczynnym) w warunkach drogowych z zastosowaniem wybranych preparatów do paliw i ole-jów. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mobilnej aparatury do pomiaru emisji spalin podczas ruchu pojazdów. Testy wykonywano na odcinku kilkudziesięciu kilometrów w warunkach jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej podczas normalnej eksploatacji. Badania takie były wymuszone przez pojawiające się problemy eksploatacyjne (w wyniku pogorszonych właściwości operacyjnych jednostki napędowej), zgłaszane przez użytkowników takich pojazdów. Problemy dotyczą głównie zagadnień regeneracji filtrów cząstek stałych, a jednocześnie są związane ze zwiększonym przebiegowym zużyciem paliwa. Skutkuje to pogorszeniem również parametrów ekologicznych takich pojazdów, a w związku z tym, że są one wykorzystywane główne w aglomeracjach miejskich wpływają na jakość życia mieszkańców. Rozwiązaniem tych zagadnień – według autorów artykułu – może być zastosowanie preparatów do paliw i olejów silnikowych, które pozytywnie wpływają na proces spalania, a jednocześnie dodatkowo oddziałują na polepszenie pracy – stosowanych w takich pojazdach – systemów oczyszczania spalin.
EN The article presents the results of emission research of city buses that meet the Euro V standard (conventional with a compression ignition engine) in road conditions with selected additives for fuels and oils. Tests were carried out using the mobile equipment for measuring the exhaust emissions of vehicles. The research was performed on a stretch of several kilometers in urban and rural driving conditions during normal operation. Such studies were forced by emerging operational problems (as a result of degraded operating characteristics of the drive unit), reported by users of such vehicles. The problem are mainly associated with regeneration of particulate filters and also increased fuel consumption. This results in the deterioration of ecological parameters of the vehicles, and consequently, because they are used in a major urban agglomerations, affects the quality of people life. The solution of these issues – according to the authors of the article – can be application of preparations for fuels and oils, which improve the combustion process, while also affect the improvement of aftertreatment systems operation – used in such vehicles.
Słowa kluczowe
PL norma EURO 5   emisja spalin   autobus miejski  
EN EURO 5 standard   exhaust emission   city bus  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1289--1296
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pielecha, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, jacek.pielecha@put.poznan.pl
autor Magdziak, A.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, agnieszka.magdziak@bgpoland.pl
autor Markowski, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Silników Spalinowych, jaroslaw.markowski@put.poznan.pl
autor Jasiński, R.
Bibliografia
1. Bonnel P., Kubelt J., Provenza A., Heavy-Duty Engines Conformity Testing Based on PEMS, Lessons Learned from the European Pilot Program, JRC Scientific and Technical Reports, Publications Office of the European Union, European Union, 2011.
2. Chen Y., Borken-Kleefeld J., Real-driving Emissions from Cars and Light Commercial Vehicles – Results from 13 Years Remote Sensing at Zurich, “Atmospheric Environment” 2014, no. 88.
3. Mazanek A., Ocena parametrów pracy aparatury wtryskowej typu Common Rail przy zasilaniu paliwami o różnej zawartości biokomponentu, „Nafta-Gaz” 2012, nr 8.
4. Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., New Trends in Emission Control in the European Union, “Springer Tracts on Transportation and Traffic”, Springer Verlag 2014, Vol. 4.
5. Norma europejska PN-EN 590 Olej napędowy. Paliwa do pojazdów samochodowych, Oleje napędowe, Wymagania i metody badań. Poprawka do Normy Europejskiej EN 590:2013/AC:2014; Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods.
6. Shahinian V. D., SENSOR tech-ct Update Application Software for SEMTECH Mobile Emission Analyzers, Sensors 4th Annual SUN (SEMTECH User Network) Conference, 22.10.2007.
7. Regulation (EC) No. 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/ 46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC. OJ L 188/1, 18.07.2009.
8. Regulation No. 49 Revision 5. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants form compression ignitions engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. E/ECE/324/Rev.1/Add.48/ Rev.5-E/ECE/TRANS/ 505/Rev.1/Add.48/Rev.5.
9. Regulation No. 49 Revision 6. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission for gaseous and particulate pollutants from compression – ignition engines and positive ignition engines for use in vehicles. E/ECE/ 324/Rev.1/Add.48/Rev.6-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.48/ Rev.6.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 582/2011 wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz mieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L167/1.
11. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 64/2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI).
12. UITP 2009: UITP Project SORT Standardised On-Road Test Cycles. UITP – International Association of Public Transport, Bruksela 2009.
13. United Nations Economic Commission for Europe: Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3): Classifi-cation and Definition of Vehicles. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev3, 2014.
14. United Nations Economic Commission for Europe: Global technical regulation No. 4: Test procedure for compression-ignition (C.I.) engines and positive ignition (P.I.) engines fuelled with natural gas (NG) or liquefied petroleum gas (LPG) with regard to the emission of pollutants. ECE/TRANS/180/Add.4, 2007.
15. World Health Organization: Fact Sheets. Ambient (Outdoor) Air Quality and Health, Geneva 2014.
16. Worldwide Emissions Standards, Heavy Duty and Off-Highway Vehicles. Delphi Innovation for the Real World 2015/2016.
17. Worldwide Fuel Charter (WWFC), European Automobile Manufacturers Association, Alliance of Automobile Manufacturers, Truck and Engine Manufacturers Association, Japan Automobile Manufacturers Association, September 2013.
18. Zellbeck H., Reuss H., Kammer A., Schulze T., Stelter M., A New Lift-controlled Piezoinjector for the Next Generation of Common Rail Diesel Injection Systems, Internationales Wiener Motorensymposium, Wien 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-90167543-6e4f-4c2a-9385-e2229928ee82
Identyfikatory