PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Separacja biomolekuł ze strumienia mieszaniny fermentacyjnej i pofermentacyjnej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Separation of biomolecules from fermentation and postfermentation broth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej możliwości separacji biomolekuł z różnego rodzaju roztworów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odzysku określonych składników z mieszaniny fermentacyjnej lub pofermentacyjnej. Omówiono najbardziej popularne oraz nowatorskie metody separacyjne, w tym filtrację membranową, ekstrakcję reaktywną, ekstrakcję membranową, adsorpcję oraz wymianę jonową, a także opisano przykłady zintegrowanych procesów separacyjnych.
EN
A review, with 89 refs., of membrane, reactive extn. Adsorption, ion-exchange and integrate methods for sepn. of org. biomols. from fermentation broths.
Czasopismo
Rocznik
Strony
296--300
Opis fizyczny
Bibliogr. 89 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, m.fedko@itp.edu.pl
Bibliografia
 • 1. G. Buraczewski, Fermentacja metanowa, PWN, Warszawa1989.
 • 2. T. Werpy, G.E. Peterson, Top value added chemicals from biomass, t. 1, U.S. Department of Energy (DOE), 2004.
 • 3. M. Sauer, D. Porro, D. Mattanovich, P. Branduardi, Trends Biotechnol. 2007, 2, 100.
 • 4. B. Erickson, J.E. Nelson, P. Winters, Biotechnol. J. 2012, 7, 176.
 • 5. Y.-S. Jang, B. Kim, J. H. Shin, Y. J. Choi, S. Choi, C. W. Song, J. Lee, H. G. Park, S. Y. Lee, Biotechnol. Bioeng. 2012, 109, 2437.
 • 6. Pat. europ. 2614152 A2 (2013).
 • 7. G. C. Gunter, D. J. Miller, J. E. Jackson, J. Catal. 1994, 148, 252.
 • 8. L. Xiao, B. Wang, G. Yang, M. Gauthier, [w:] Biomedical science, engineering and technology (red. D.N. Ghista), InTech, New York 2012.
 • 9. R. Auras, B. Harte, S. Selke, Macromol. Biosci. 2004, 4, 835.
 • 10. R. H. Hall, [w:] Natural food additives, ingredients and flavourings (red. D. Baines, R. Seal), Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2012.
 • 11. T. Fujimaki, Polym. Degrad. Stab. 1998, 59, 209.
 • 12. J. B. McKinlay, C. Vieille, J. G. Zeikus, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007, 76, 727.
 • 13. J. G. Zeikus, M. K. Jain, P. Elankovan, Appl. Microbiol. Biotechnol. 1999, 51, 545.
 • 14. Q. Li, D. Wang, G. Hu, J. Xing, Z. Su, Biochem. Eng. J. 2011, 56, 150.
 • 15. A. Kołodziejczyk, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa 2004.
 • 16. W. Leuchtenberger, K. Huthmacher, K. Drauz, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2005, 69, 1.
 • 17. T. Ghaffar, M. Irshad, Z. Anwar, T. Aqil, Z. Zulifqar, A. Tariq, M. Kamran, N. Ehsan, S. Mehmood, J. Rad. Res. Appl. Sci. 2014, 7, 222.
 • 18. R. John, K. Nampoothiri, A. Pandey, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007, 74, 524.
 • 19. J. J. Beauprez, M. De Mey, W. K. Soetaert, Process Biochem. 2010, 45, 1103.
 • 20. A. L. Demain, Ind. Biotechnol. 2007, 3, 269.
 • 21. M. Bodzek, J. Bohdziewicz, K. Konieczny, Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
 • 22. R. Rautenbach, Procesy membranowe. Podstawy projektowania modułów i instalacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 • 23. C. F. Poole, M. Cooke, I. D. Wilson, Encyclopedia of Separation Science, Academic Press, London 2000.
 • 24. Q. Gan, J. A. Howell, R. W. Field, R. England, M. R. Bird, C. L. O’Shaughnessy, M. T. MeKechinie, J. Membrane Sci. 2001, 194, 185.
 • 25. R. Atra, G. Vatai, E. Bekassy-Molnar, A. Balint, J. Food Eng. 2005, 67, 325.
 • 26. E. S .M. Ameen, S. A. Muyibi, M. I. Abdulkarim, Environmentalist 2011, 31, 208.
 • 27. J. Rajewski, A. Kowalik, W. Kluziński, Inż. Ap. Chem. 2009, 48, 92.
 • 28. Pat. USA 5242595 (1993).
 • 29. Pat. USA 8114289 (2012).
 • 30. Pat. europ. 0371783 (1994).
 • 31. Y. Li, A. Shahbazi, C. T. Kadzere, J. Food Eng. 2006, 75, 574.
 • 32. X. Shia, G. Talb, N. P. Hankinsa, V. Gitis, J. Water Process Eng. 2014, 1, 121.
 • 33. Z. Y. Jun, W. K. Fen, W. Z. Jun, Z. Liang, L. S. Shen, J. Environ. Sci. 2000, 12, 241.
 • 34. A. Kwiecińska, Ekologiczne zagospodarowanie gnojowicy z wykorzystaniem technik membranowych, Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 • 35. A. L. Ahmad, N. H. Mat Yasin, C. J. C. Derek, J. K. Lim, J. Taiwan Inst. Chem. E. 2014, 45, 233.
 • 36. L. Vanysacker, R. Bernshtein, I. F. J. Vankelecom, J. Membrane Sci. 2014, 457, 19.
 • 37. S. T. Nguyen, F. A. Roddick, Desalin. Water Treat. 2011, 34, 94.
 • 38. J. R. Ecker, M. Schaffenberger, W. Koschuh, M. Mandl, H. G. Böchzeltb, H. Schnitzer, M. Harasek, H. Steinmüller, Sep. Purif. Technol. 2012, 96, 237.
 • 39. M. I. Gonzalez, S. A. Ivarez, F. Riera, R. A. Alvarez, J. Food Eng. 2007, 80, 553.
 • 40. Y. K. Hong, W. H. Hong, D. H. Han, Biotechnol. Bioprocess Eng. 2001, 6, 386.
 • 41. S.-T. Yang, H. El-Ensashy, N. Thongchul, Bioprocessing technologies in biorefinery for sustainable production of fuels, chemicals and polymers, Wiley-AIChE, Hoboken 2013.
 • 42. T. Kurzrock, D. Weuster-Botz, Bioprocess Biosyst. Eng. 2011, 34, 779.
 • 43. P. von Frieling, K. Schugerl, Process Biochem. 1999, 34, 685.
 • 44. D. Cascaval, A.-I. Galaction, Chem. Ind. 2004, 58, 375.
 • 45. K. L. Wasewara, A. B. M. Heesinkb, G. F. Versteegb, V. G. Pangarkara, J. Biotechnol. 2002, 97, 59.
 • 46. E. Kahya, E. Bayraktar, U. Mehmetoglu, Turk. J. Chem. 2001, 25, 223.
 • 47. M.-T. Gao, T. Shimamura, N. Ishida, E. Nagamori, H. Takahashi, S. Umemoto, T. Omasa, H. Ohtake, Enzyme Microb. Technol. 2009, 44, 350.
 • 48. D. Cascaval, A. Carlescu, A.-I. Galaction, M. Turnea, Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52, 1026.
 • 49. R.-S. Juang, Y.-Y. Wang, J. Membrane Sci. 2002, 207, 241.
 • 50. D. Szternel, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski, Pol. J. Chem. Technol. 2013, 15, 5.
 • 51. F. S. Oliveir, J. M. M. Araújo, R. Ferreira, L. P. N. Rebelo, I. M. Marrucho, Sep. Purif. Technol. 2012, 85, 137.
 • 52. J. Martak, S. Schlosser, Sep. Purif. Technol. 2007, 57, 483.
 • 53. J. A. Marinsky, Y. Marcus, Ion exchange and solvent extraction: A series of advances, t. 10, CRC Press, New York 1987.
 • 54. S. Sahin, S. S. Bayazit, M. Bilgin, I. Inci, J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 1519.
 • 55. J. Tamada, A. Kertes, C. King, Ind. Eng. Chem. Res. 1990, 29, 1319.
 • 56. J. A. Tamada, C. J. King, Ind. Eng. Chem. Res. 1990, 29, 1327.
 • 57. H. G. Joglekar, I. Rahman, S. Babu, B. D. Kulkarni, A. Joshi, Sep. Purif. Technol. 2006, 52, 1.
 • 58. D. Cascaval, C. Oniscu, A.-I. Galaction, Biochem. Eng. J. 2001, 7, 171.
 • 59. Y. Li, Y. Wu, J. Zhu, J. Liu, J. Saudi Chem. Soc. 2013, w druku, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319610313000185, dostęp 10 lipca 2014 r.
 • 60. Y. S. Huh, Y.-S. Jun, Y. K. Hong, H. Song, S. Y. Lee, W. H. Hong, Process Biochem. 2006, 41, 1461.
 • 61. M. Jarvinen, L. Myllykoski, R. Keiski, J. Sohlo, Bioseparation 2000, 9, 163.
 • 62. Podstawy biotechnologii przemysłowej (red. W. Bednarski, J. Fiedurka), Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2007.
 • 63. R. W. Rousseau, Handbook of separation process technology, Wiley-Interscince, New York 1987.
 • 64. P. Wieczorek, Membrany ciekłe w wydzielaniu i zatężaniu aminokwasów i ich pochodnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 • 65. A.-C. Blaga, Chem. Biochem. Eng. Q. 2008, 22, 439.
 • 66. Y. S. Jun, Y. S. Huh, H. S. Park, A. Thomas, S. J. Jeon, E. Z. Lee, H. J. Won, W. H. Hong, S. Y. Lee, Y. K. Hong, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 13076.
 • 67. C. Efe, M. Pieterse, L. A. M. Van der Wielen, A. J. J. Straathof, Chem. Eng. Process. 2011, 50, 1143.
 • 68. C. Efe , L. A. M. van der Wielen, A. J. J. Straathof, Ind. Eng. Chem. Res. 2010, 49, 1837.
 • 69. K. W. Szewczyk, Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • 70. W.-Y. Tong, X.-Y. Fu, S.-M. Lee, J. Yu, J.-W. Liu, D.-Z. Wei, Y.-M. Koo, Biochem. Eng. J. 2004, 18, 89.
 • 71. Q. Gao, F. Liu, T. Zhang, J. Zhang, S. Jia, C. Yu, K. Jiang, N. Gao, PloS One 2010, 5, 13948.
 • 72. Pat. europ. 1059975 A4 (2003).
 • 73. P. Pal, P. Dey, Chem. Eng. Process. 2013, 64, 1.
 • 74. Z. Lu, M. Wei, L. Yu, Process Biochem. 2012, 47, 410.
 • 75. P. Dey, Lassi Linnanen, P. Pal, Desalination 2012, 288, 47.
 • 76. Pat. chiński 201850276 (2011).
 • 77. D. Yankov, J. Molinier, J. Albet, G. Malmary, G. Kyuchoukov, Biochem. Eng. J. 2004, 21, 63.
 • 78. R.-S. Juang, R.-H. Huang, Chem. Eng. J. 1997, 65, 47.
 • 79. A. Krzyzaniak, B. Schuur, A. B. de Haan, Chem. Eng. Sci. 2014, 109, 236.
 • 80. M. Matsumoto, A. Panigrahi, Y. Murakami, K. Kondo, Membranes 2011, 1, 98.
 • 81. G. K. Agrahari, N. Pandey, N. Verma, P. K. Bhattacharya, Chem. Eng. Res. Des. 2014, w druku.
 • 82. L. de Souza Moraes, F. de Araujo Kronemberger, H. C. Ferraz, A. C. Habert, J. Ind. Eng. Chem. 2014, w druku.
 • 83. S.-H. Lin, C.-N. Chen, J. Membrane Sci. 2006, 280, 771.
 • 84. J. D. Clarka, B. Han, A. S. Bhow, S. R. Wickramasinghe, Sep. Purif. Technol. 2005, 42, 201.
 • 85. M.-H. Choa, S. I. Joen, S.-H. Pyo, S. Mun, J.-H. Kiml, Process Biochem. 2006, 41, 739.
 • 86. C. Efe, L. A. M. van der Wielen, A. J. J. Straathof, Biomass Bioenergy 2013, 56, 479.
 • 87. H. Takahashi, K. Ohba, K.-I. Kikuchi, Biochem. Eng. J. 2003, 16, 311.
 • 88. Q. Li, J. Xing, W. Li, Q. Liu, Z. Su, Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 3595.
 • 89. X. Caoa, B. H. S. Yun, B. Y.-M. Koo, Biochem. Eng. J. 2002, 111, 89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8fd4b145-3220-4680-b47d-9f6c0eab2fa2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.