Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8fbed06e-40cc-424a-8a3f-b6ab50f1135a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rowery jako środek realizacji przemieszczeń i forma rekreacji na terenie Lublina

Autorzy Pieniążek, M.  Koproń, J.  Bornikowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cycling transport as a form of implementation of transport and recreation in Lublin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Popularyzacja podróży rowerowych sprzyja zmniejszeniu kongestii transportowej, hałasu i zanieczyszczeniu w miastach. Służy również promocji zdrowego stylu życia. W tej sytuacji celowym wydało się przeprowadzenie badań dotyczących transportu rowerowego na terytorium Lublina. Celem artykułu było przedstawienie uwarunkowań tego rodzaju przemieszczeń w opinii respondentów. Przedstawione zostały główne postulaty, od których realizacji uzależniona jest popularyzacja tej formy przewozów.
EN Popularization of cycling trips favors the reduce of traffic congestion, noise and pollution in cities. It also encourages the promotion of healthy lifestyles. In this case it is advisable to conduct studies concerning on bicycle transport on the territory of Lublin. The aim of the article was to present the conditions of this form of transport in the opinion of respondents. The main demands were presented, from the realization of which depends on the popularization of this form of transport.
Słowa kluczowe
PL transport rowerowy   Lublin   badania pilotażowe   ekologia  
EN cycling   Lublin   pilot study   ecology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 365--370
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pieniążek, M.
autor Koproń, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Agrobioinżynierii - Katedra Turystyki i Rekreacji, turystyka@up.lublin.pl
autor Bornikowska, A.
Bibliografia
1. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka, październik 2015.
2. Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3. Hebel, K. Wyszomirski O., Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni. Autobusy. Technika, Ekspoloatacja, Systemy transportowe, nr 2015 nr 12.
4. W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
5. Mały rocznik statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2015.
6. Mały rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa 2016.
7. Miasta rowerowe miastami przyszłości, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska, Luksemburg 2000.
8. Miyake M., Crass M., Implementing sustainable Urban travel policies: moving ahead. National Policies to Promote Cycling. European Conference of Ministers of Transport 2010.
9. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., GUS, Warszawa 2009.
10. Sośnicki P., Rower jako środek realizacji przemieszczeń w mieście, [w:] J. Hawlena (red.), Transport a strategia zrównoważonego rozwoju, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. Radom 2012.
11. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
12. Szołtysek J. „Podstawy Logistyki Miejskiej” Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007.
13. Tundys B., Logistyka miejska:koncepcja, systemy, rozwiązania. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
14. http://www.wrower.pl/miasto/index.php [dostęp, 23 09. 2009].
15. http://bip.lublin.eu/fundusze/index [dostęp, 23 09. 2009].
16. http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/51,105126,15155170.html [dostęp 02.09.2016].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8fbed06e-40cc-424a-8a3f-b6ab50f1135a
Identyfikatory