Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8f896c2a-4f21-454e-96e4-bb3095491571

Czasopismo

Builder

Tytuł artykułu

Systemy wentylacji i klimatyzacji HVAC w obiektach handlowych

Autorzy Kaczmarczyk, Jan  Glück, Izabela  Żydek, Karolina 
Treść / Zawartość http://builderscience.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Ventilation and air-conditioning systems (HVAC) in shopping centers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne obiekty handlowe przejmują dodatkowe funkcje, zapewniając swoim klientom rozrywkę i rekreację. Zróżnicowanie przestrzeni pod kątem ich przeznaczenia oraz obciążeń cieplno-wilgotnościowych wymaga odpowiedniego podejścia do projektowania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane rozwiązania instalacji HVAC umożliwiające utrzymanie komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza w obiektach handlowych. Przedstawiono także rozwiązania wentylacji pożarowej niezbędne w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej.
EN Modern commercial buildings provide additional functions for their clients such as entertainment and recreation. Internal spaces differ in terms of their function as well as thermal and humidity loads, therefore the design of heating, ventilation and air conditioning systems requires a proper approach. The article presents the most frequently used solutions of HVAC installations that enable maintaining thermal comfort and good indoor air quality in commercial facilities. Fire ventilation solutions, necessary in large-scale public buildings, are also presented.
Słowa kluczowe
PL obiekt handlowy   HVAC   wentylacja   klimatyzacja   wymagania   oszczędność energii   wentylacja pożarowa  
EN commercial facility   HVAC   ventilation   air conditioning   requirements   energy saving   fire ventilation  
Wydawca PWB MEDIA Zdziebłowski sp.j.
Czasopismo Builder
Rocznik 2019
Tom R.23, nr 9
Strony 52--54, 56
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Kaczmarczyk, Jan
  • Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska
autor Glück, Izabela
  • Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska
autor Żydek, Karolina
  • Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] Rynek handlowy w Polsce. Market View Q4 2018. Raport CBRE Research, 2018 dostępny na https://www.cbre.pl/pl-pl/raporty.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[3] Hendiger J. i in., Wentylacja i klimatyzacja. Materiały pomocnicze do projektowania, Warszawa: Venture Industries, 2014.
[4] Lipska B., Trzeciakiewicz Z., Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.
[5] Sosnowski R., Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP, „Rynek Instalacyjny”, nr 7-8, 2018.
[6] Adamski B. Systemy WLHP – mity i fakty. Analiza wybranych zagadnień dotyczących systemów pierścieniowych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, nr 8, 2009, s. 61-67.
[7] http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3482,centrale-dachowe- typu-rooftop-przeglad-rozwiazan, dostęp 12.06.2019.
[8] https://www.flowair.com/pl/urzadzenia-typu-rooftop-z-odzyskiem-ciepla.html, dostęp 12.06.2019.
[9] Pandelidis D., Anisimov S., Rozwiązania HVAC dla obiektów handlowych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, nr 10, 2014, s. 48-55.
[10] https://www.wentylacyjny.pl/1716-3-3-kurtyny-powietrzne-przeglad-oferty-rynkowej.html http://vtsgroup.pl/WING.html, dostęp 12.06.2019.
[11] Mantovani, G. i Ferrarini, L. Temperature Control of a Commercial Building With Model Predictive Control Techniques, 2015, “IEEE transactions on industrial electronics”, Vol. 62(4), s. 2651-2660.
[12] Król M., Wentylacja pożarowa. Poradnik projektanta. FläktWoods, FläktGroup Poland 2014.
[13] Kaiser K., Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja. Medium Grupa, Warszawa 2013.
[14] Mizieliński B., Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa 2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8f896c2a-4f21-454e-96e4-bb3095491571
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0013.3407