PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA za granicą (stan na lipiec 2016 r.)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Foreign exploration and production activities of the Polish Oil and Gas Company Capital Group (as of July 2016)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
Słowa kluczowe
PL
PGNiG   Norwegia   Dania   Niemcy   Pakistan   Libia   Egipt  
EN
PGNiG   Norway   Denmark   Germany   Pakistan   Libya   Egypt  
Rocznik
Tom
Strony
389--417
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • PGNiG Upstream International AS, Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes, Norway
 • PGNiG Upstream International AS, Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes, Norway
autor
 • PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
 • Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie, 6th floor Ufone Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad 44000, Pakistan
 • PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
 • Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie, 6th floor Ufone Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad 44000, Pakistan
autor
 • Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie, 6th floor Ufone Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad 44000, Pakistan
autor
 • Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie, 6th floor Ufone Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad 44000, Pakistan
 • PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
autor
 • PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
 • PGNiG SA – Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
Bibliografia
 • 1. ABUGARES Y.I., 2003 — The Petroleum Geology of The Palaeozoic Clastics of the Murzuq Basin, Al'Atshan Saddle and the Southern Part of the Ghadamis Basin, Libya. W: Second Symposium on the Sedimentary Basin of Libya. T. 2 Tripoli: 213-244.
 • 2. ARCHER D.R., FOWLER H.J., 2004 — Spatial and Temporal Variations in Precipitation in the Upper Indus Basin: global teleconnections and hydrological implications. Hydrology and Earth System Sciences, 8, 1: 47-61.
 • 3. AZIZ A., 2000 — Stratigraphy and hydrocarbon potential of Lower Paleozoic succession of Licence NC –115, Murzuq Basin, SW Libya. W: Geological Exploration in Murzuq Basin (red. Sola M.A., Worsley D.). Elsevier.
 • 4. BP NORGE AS, 2007 — Skarv Idun Plan for Development and Operation (PDO): Plan for Installation and Operation (PIO) for Gas Explort Pipeline.
 • 5. CZEKAŃSKI E., KWOLEK K., MIKOŁAJEWSKI Z., 2010 — Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa. Prz. Geol., 58: 695-703.
 • 6. DAVIDSON L., BESWETHERICK S., CRAIG J., EALES M., FISHERA., HIMMALI A., JHOON J., MEJRAB B., SMART J., 2000 — The structure, stratigraphy and petroleum geology of the Murzuq Basin, Southwest Libya W: Geological Exploration in Murzuq Basin (red. Sola M.A., Worsley D.). Elsevier.
 • 7. DEPOWSKA A., 1997 — Opracowanie litologiczno-facjalne osadów dolomitu głównego w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Archiwum PGNiG, Warszawa.
 • 8. ECHIKH K., SOLA M.A., 2000 — Geology and Hydrocarbon Occurrences in the Murzuq Basin, S W Libya, W: Geological Exploration in Murzuq Basin (red. Sola M.A., Worsley D.). Elsevier.
 • 9. EMERY D., MYERS K., 1996 — Sequence Stratigraphy: Blackwell Science, Oxford.
 • 10. EXPLORA, 2010 — Model of Tectonic Evolution of the Murzuq Basin and its surroundings. Archiwum PGNiG SA.
 • 11. FACTPAGES — Norwegian Petroleum Directorate, http://factpages.npd.no/factpages/.
 • 12. HALLETT D., 2002 Petroleum Geology of Libya: Elsevier.
 • 13. IHS, 2010 — IHS International Exploration and Production Database, Libya.
 • 14. KRZYWIEC P., PISANIEC K., 2010 — Analiza danych sejsmicznych, grawimetrycznych i magnetycznych z obszaru basenu Murzuq, S Libia, faza II, Opracowanie regionalnych transektów sejsmicznych, PIG PIB, Archiwum PGNiG SA.
 • 15. KOTARBA M., WAGNER R., 2007 — Generation potential of the Zechstein Main Dolomite (Ca2) carbonates in the Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area: geological and geochemical approach to microbial-algal source rock. Prz. Geol., 55: 1025-1036.
 • 16. LE HERON D., SUTCLIFFE O., BOURGIG K., CRAIG J., VISENTIN C., WHITTINGTON R., 2004 — Sedimentary architecture of Upper Ordovician tunnel valleys, Gargaf Arch, Libya: Implications for the genesis of a hydrocarbon reservoir. GeoArabia, 9, 2, 137-160.
 • 17. LE HERON D., SUTCLIFFE O., WHITTINGTON R., CRAIG J, 2005 — The origins of glacially related soft-sediment deformation structures in Upper Ordovician glaciogenic rocks: implication for ice-sheet dynamics. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 218 ,75-103.
 • 18. LE HERON D., SUTCLIFFE O., WHITTINGTON R., CRAIG J, 2006 — Late Ordovician glaciogenic reservoir heterogeneity: An example from the Murzuq Basin, Libya. Marine and Petroleum Geology, 23, 655-677.
 • 19. ŁUKASIEWICZ K., WIELGUS A., WILK-JURASZEK B., ZDANOWSKI P., KOŁODZIEJCZYK Z., WOJTOWICZ J., GŁADZIK R., SOCHA K., MEISSNER U., RATAJCZAK J., 2011 — Drilling Programme - Exploration Well Felsted-1 (5409/3-1) License 1/05, Denmark. Arch. PGNiG SA.
 • 20. MATUSZEWSKA I., 2013 — Ocena wyników prac I fazy poszukiwawczej na koncesji Bahariya w Egipcie – zał. 1 do Wniosku na Zarząd w sprawie rezygnacji z koncesji w Egipcie, (Opracowanie niepublikowane).
 • 21. NATIONAL OIL CORPORATION LIBYAN PETROLEUM INSTITUTE & DB CONSULTING AND ASSOCIATES, 2007 — Murzuq Basin Joint Study, Archiwum PGNiG SA.
 • 22. PERYT T.M., GELUK M., MATHIESEN A., PAUL J., SMITH K., 2010 — Zechstein, in Doornenbal H., and Stevenson A. eds., Petroleum geological atlas of the Southern Permian Basin Area: EAGE Publications, 123-147.
 • 23. POGC Libya BV, 2010 — Intend to drill CA113 (blocks 1& 2); Archiwum POGC, Libya BV.
 • 24. REPSOL EXPLORACION MURZUQ S.A., 2006 — Intent to Drill G 1– NC 190 Murzuq Basin, Libya: 44. Arch. PGNiG SA.
 • 25. SIKANDER A.H., 2003 — Structural Development, Geology and Hydrocarbon Potential of the Ghadamis and Murzuq Basins – an Overview. W: Second Symposium on the Sedimentary Basin of Libya. T. 2. Tripoli. 281-326.
 • 26. SMEWING J.D., WARBURTON J., DALEY T., COPESTAKE P., UL-HAQ N., 2002a — Sequence stratigraphy of the southern Kirthar Fold Belt and Middle Indus Basin, Pakistan. W: The Tectonic & Climatic Evolution of the Arabian Sea Region: 195. Geol. Soc. Spec. Publ., London.
 • 27. SMEWING J.D., WARBURTON J., CERNUSCHI A., HAQ N.U., 2002b — Structural Inheritance in the Southern Kirthar Fold Belt: Eni-LASMO Pakistan; PAPG-SPE Annual Technical Conference.
 • 28. SŁOWAKIEWICZ M., MIKOŁAJEWSKI Z., 2009 – Sequence stratigraphy of the Upper Permian Zechstein Main Dolomite carbonates in Western Poland: a new approach. J. Petrol. Geol., 32: 215-234.
 • 29. SŁOWAKIEWICZ M., MIKOŁAJEWSKI Z., SIKORSKA M., POPRAWA P., 2010 — Origin of diagenetic fluids in the Zech- stein Main Dolomite reservoir rocks, West Pomerania, Poland. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 161, 1: 25-38.
 • 30. SŁOWAKIEWICZ M., TUCKER M.E., PANCOST R.D., PERRI E., MAWSON M., 2013 – Upper Permian (Zechstein) microbialites: Supratidal through deep subtidal deposition, source rock, and reservoir potential. AAPG Bulletin, 97, 11: 1921-1936.
 • 31. SOCHA K., DEPOWSKA A., ZDANOWSKI P., 2013 — Facies analysis of the Zechstein Main Dolomite (Permian) sulphate- carbonate platform toe-of-slope deposits: A study from Southern Jutland, Denmark: 30th IAS Meeting of Sedimentology, ExtendedAbstracts, TSSI_07.
 • 32. WAGNER R., KOTARBA M(red), 2004 — Algowe skały macierzyste dolomitu głównego i ich potencjał węglowodorowy jako podstawa dla genetycznej oceny zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w strefie Gorzowa–Międzychodu. Archiwum PGNiG. Warszawa.
 • 33. ZDANOWSKI P., GÓRNIAK M., 2014 — Dim and bright spots as indicators of the Zechstein Main Dolomite hydrocarbon reservoir in Poland. Interpretation, 2, 4: SP17–SP30.
 • 34. ZDANOWSKI P., WOŹNIAK K., 2010 — Nitrogen source for the Main Dolomite natural gas in the Sulecin Isolated Platform Area – Verification of existing theory: 72nd Annual International Conference and Exhibition, EAGE, Extended Abstracts, J037.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8f5c3660-7797-427e-99d3-619e5e65b3ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.