Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8f4dbcad-7192-47cf-8158-c344d9165c63

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Vehicle trajectory modeling under the influence of lateral sliding

Autorzy Georgieva, H.  Kunchev, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modelowanie trajektorii pojazdu pod wpływem przesunięcia bocznego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper presents an analysis of vehicle trajectory on curved path, in the presence of lateral sliding. The pure rolling motion is not always possible especially where working conditions are rough and not predictable. To take sliding effects into account, the variables which characterize sliding effects are introduced into the mathematical model (steering angle, vehicle speed, tire cornering stiffness and etc.). This mathematical model is linear with two freedom degrees. From the study based on the verification of force in the contact zone tire/ground, we conclude that speed exceeding 60 km/h and small steering angles can destabilize the vehicle.
PL W artykule przedstawiono analizę trajektorii ruchu pojazdu na zakrzywionym torze, w obecności przesunięcia bocznego. Czysty ruch toczny nie jest zawsze możliwy, zwłaszcza gdy warunki pracy są niebezpieczne i nie do przewidzenia. By wziąć pod uwagę zmienne efekty przesuwne, charakteryzujące działanie przesuwne, do modelu matematycznego są wprowadzone kąt kierownicy, prędkość pojazdu, sztywność opon na zakrętach itp. Ten model matematyczny jest liniowy o dwóch stopniach swobody. Z badań opierających się na weryfikacji obowiązujących w strefie styku opony/ziemia, możemy stwierdzić, że prędkość przekraczająca 60 km/h oraz małe kąty skrętu mogą zdestabilizować ruch pojazdu.
Słowa kluczowe
PL kąt skrętu   prędkość pojazdu   sztywność opon   trajektoria ruchu pojazdu  
EN steering angle   vehicle speed   tire cornering stiffness   vehicle trajectory  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 86
Strony 33--43
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Georgieva, H.
autor Kunchev, L.
  • Technical University of Sofia, Faculty of Transport 8 Kliment Ohridski blvd., Sofia 1000, Bulgaria, lkunchev@tu-sofia.bg
Bibliografia
1. Genta. Motor vehicle dynamics: modelling and simulation. Word scientific publishing, Singapore. 1997.
2. Gillespie T.: Fundamentals of vehicle dynamics. Warrendale PA USA: Society of Automotive Engineers (SAE) International. 1992.
3. Kiencke U., Nielsen N.: Automotive control systems for engine, driveline, and vehicle 2d edition. Springer 2005.
4. Milliken W., Milliken D.: Race car and vehicle dynamics, SAE International. 1995.
5. Pacejka H.B.: Tyre and vehicle dynamics. Butterworth-Heinemann Ltd. 2002.
6. Rajamani R.: Vehicle Dynamics Control, Springer 2005.
7. Wong J.: Theory of ground vehicles. John Wiley and Sons, Inc. New York 1978.
8. Танева, Ст. Изследване на напречното увличане на пневматична гума. Journal of the Technical University – Sofia. Plovdiv branch. Vol. 19, 2013.
9. Niculescu-Faida O., Iliescu S., Făgăraşan I., Niculescu-Faida A.: Vehicle stability study on curved trajectory. Buletinul Ştiinţific U.P.B., Seria C – Inginerie Electrică. Vol. 70, No. 2, 2008.
10. Segal M.: Theoretical prediction and experimental substantiation of the response of the automobile to steering control. Proc. Automobile division of the institute of mechanical engineers, No. 7, 1956.
11. Иванов Р.: Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили, Русе, НТ на РУ`2011, том 50, серия 4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8f4dbcad-7192-47cf-8158-c344d9165c63
Identyfikatory