Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8f2bf24c-5d06-41f0-9714-ed14985a3574

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych

Autorzy Łada, M.  Birr, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of changes in operation of public transport resulting from transfer nodes construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikacji funkcjonowania linii transportu zbiorowego, co daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej oraz efektywnego wykorzystania potencjału przewozowego poszczególnych rodzajów środków transportu. Wprowadzane w ten sposób zmiany są istotnym czynnikiem wpływającym na popyt na podróże transportem zbiorowym. W artykule opisano, jakie zmiany w sieci transportowej miasta przynosi powstanie węzłów przesiadkowych, które stoją przed wyzwaniem zaspokojenia wymogów podróżnych. Przedstawiono sposoby zmian przebiegu linii transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, a także dokonano porównania opisanych rozwiązań, które mają na celu integrację oferty przewozowej. Przeanalizowane zostały również zachowania pasażerów wynikające ze zmian w sieci transportowej.
EN During modernization or reconstruction transport network increasingly problem is mode of transport integration. Solution of this situation is building a transfer node, which may allow better approach to public transport offer. The result of this measure is modification operation of public transport line, what gives chance to expand public transport offer and use individual vehicles potential transport on effective way. This changes are important factor which affects changes in demand on public transport travels. The paper also describes what changes in the city transport network brings the building of transfer node that are being challenged to satisfy the requirements of travellers. Also presents the different changes in the public transport lines on the example of Gdansk, as well as a comparison that solutions which are aimed integrating transport offer. Also analyzed the behaviour of passengers changes resulting from modification in the city transport network.
Słowa kluczowe
PL węzły przesiadkowe   integracja   transport zbiorowy  
EN transfer node   integration   public transport  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2017
Tom nr 9
Strony 290--295
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łada, M.
autor Birr, K.
Bibliografia
[1] Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. Raport z badań marketingowych 2013, roz.: Zachowania komunikacyjne mieszkańców.
[2] Hubicka D., Znaczenie węzłów przesiadkowych w transporcie publicznym.
[3] Solecka K., Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego sytemu miejskiego transportu publicznego, Politechnika Krakowska, Praca doktorska, Kraków 2013.
[4] Banet K., Funkcjonowanie miejskich węzłów przesiadkowych, I edycja Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „KOKONAT”, Kraków 2014.
[5] Strategie przesiadek i intermodalność – Materiały dydaktyczne PROCEED – wyniki finansowanych przez UE prac badawczych w dziedzinie transportu miejskiego, 2009.
[6] Birr K., Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach, Materiały konferencyjne SITK Poznań: Problemy komunikacyjne miast w świetle zatłoczenia motoryzacyjnego; Rosnówko 2013.
[7] Birr K., Priorytet dla ruchu tramwajowego w sterowaniu ruchem miejskim – studium przypadków, Politechnika Gdańska, Praca inżynierska, Gdańsk 2010.
[8] Grzelec K.: Bezpośrednio czy z przesiadką?, Przystanek nr 1, 2010.
[9] Krych A., Kaczkowski M., Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, Materiały konferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Kraków 2010
[10] Zomkowski S., Tramwajem przez Gdańsk, Wydawnictwo Sebastian Zomkowski, Gdańsk 2015.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8f2bf24c-5d06-41f0-9714-ed14985a3574
Identyfikatory