Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8eb2d6b9-b7b2-4eed-a4cf-a352e610c2e6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ryzyko występowania zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego i możliwości jego ograniczania

Autorzy Tereszkiewicz, K.  Bukała, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reducing the prevalence of road accidents involving animals : risk analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zastosowania metod analizy ryzyka w celu określenia stopnia zagrożenia związanego ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane uzyskane z firm ubezpieczeniowych, obejmujące zgłoszone przez kierowców przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wykorzystując metody analizy danych określono główne gatunki zwierząt biorące udział z zdarzeniach drogowych i będące jednocześnie przyczyną najwyższych kosztów finansowych związanych z wypłatą roszczeń z tytułu likwidacji szkód. Przy zastosowaniu wybranych metod analizy ryzyka określono poziom zagrożeń wystąpienia zdarzenia drogowego w odniesieniu do gatunków najczęściej biorących w nich udział. Następnie zaproponowano plan postępowania z wyznaczonymi zagrożeniami z uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ich wystąpienia.
EN Authors of this article attempts to use risk analysis methods in order to determine the level of risk associated with road events involving animals in the Podkarpackie province. In order to perform analyzes data obtained from the Insurance Companies, including drivers reports of road accidents involving animals were used. Using the risk analysis methods main spices of animals involved in road accidents which are associated with higher financial costs related to claims of liquidation damages were determined. The analysis shows that in Podkarpackie providence most exposed to participate in events of Road Animal species are Dears and with this species should begin Implementation of preventive procedures.
Słowa kluczowe
PL wypadki drogowe   kolizja drogowa   zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt   analiza ryzyka   badanie ankietowe   województwo podkarpackie  
EN road accidents   road collision   traffic incidents involving animals   risk analysis   survey   Podkarpackie Province  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 462--466
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
autor Bukała, B.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
1. Borowska S., Śmiertelność zwierząt na drogach w Polsce, WWF Polska 2010.
2. Bukała B., Tereszkiewicz K. Drivers features as a part of formative causes leading to road traffic collisions with animals, Zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej.
3. Bukała, Tereszkiewicz - Czynniki determinujące występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. Logistyka 5/2014.
4. Kaczmarek T, Zarządzanie ryzykiem. – Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, 2010.
5. Klimczak K. M., Ryzyko w teorii ekonomii, Master of Business Administration, 6/2008.
6. Balson E., Welsh J., Wilson D., Using Decision Analysis and Risk Analysis to Manage Utility Environmental Risk, Decision and Risk Analysis, Nr 22, cz. 6, Informs, 1992.
7. Jamróz K., Problem szacowania strat w wypadkach drogowych w Polsce, Transport miejski i regionalny, 2011.
8. Winpenny J., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Warszawa 1995.
9. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Ekonomiki, Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012. 2013.
10. Bąk Jadwiga, Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, 2003.
11. Burdzik R., Wojtas K., Wpływ rozbudowy systemów transportowych na ekosystemy i dziką faunę, Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej, 2011.
12. Kurek R., Przejścia dla zwierząt przy drogach – rozwiązania optymalne oraz doświadczenia i problemy w zakresie projektowania, cz. 2, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2011.
13. Mickiewicz P., Nowacka D. Budowa dróg a utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych, Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, 2008.
14. Kronika policyjna, Cieszyn, "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - czyli akcja śląskiej policji”, Kronika policyjna, Cieszyn 14.06.2012, http://gazetacodzienna.pl.
15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717.
16. Sylwia Borowska, Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt, Międzynarodowe studium ochrony środowiska, s. 4.
17. European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8eb2d6b9-b7b2-4eed-a4cf-a352e610c2e6
Identyfikatory