Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e8da0b5-696f-47cc-b5cb-fdc4871647d1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Pierwiastki towarzyszące w fazach szlamów powstających w procesie szybowym pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu

Autorzy Adamczyk, Z.  Nowińska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accompanying elements in phases of sludges formed during shaft furnace pyrometallurgical process of zinc and lead production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pirometalurgicznym procesie otrzymywania cynku i ołowiu jednym z powstających odpadów są szlamy z pieca szybowego (PSP). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównymi fazami występującymi w szlamach PSP, są siarczek ołowiu (II), siarczek cynku, niestechiometryczne siarczki żelaza, tlenek ołowiu (II) oraz chalkopiryt i tlenek cynku. We wszystkich zidentyfikowanych fazach stwierdzono obecność pierwiastków towarzyszących: Si, Fe, Cd, As, Ca, Mn, Sn, In, Sb, Te w zróżnicowanych koncentracjach. Szlamy PSP, ze względu na obecność w ich fazach licznych pierwiastków towarzyszących, mogą stanowić, w przypadku ich deponowania, potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
EN Zinc Plant “Miasteczko Śląskie” produces zinc and lead by using pyrometallurgical method Imperial Smelting Process (ISP). Technological line of the plant consists of two main units: sinter plant and shaft furnace. Many wastes (sludges, drosses, slags) are produced during ISP process. These wastes, deposited on the landfill, may be a source of environment pollution. Determination of the chemical composition and mineral constitution of the wastes, is the base of forecasting of the wastes impact on the ground-water environment. The subject of the studies conducted by the authors were sludges, produced during wet scrubbing of the waste gases of shaft furnace. On the basis of the studies, was found that the main phases of the sludges PSP are: lead sulphide, zinc sulphide, non-stoichiometric iron sulfides, lead oxide, chalcopyriteandzinc oxide. In all identified phases, the accompanying elements: Si, Fe, Cd, As, Ca, Mn, Sn, In, Sb, Te, in different concentrations, were found. Sludges PSP, due to the presence in their phases of numerous accompanying elements, may be a potential source of ground-water environment pollution.
Słowa kluczowe
PL odpady   szlamy   pirometalurgia   cynk   ołów   pierwiastki towarzyszące  
EN wastes   sludges   pyrometallurgy   zinc   lead   accompanying elements  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 13--22
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Adamczyk, Z.
  • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
autor Nowińska, K.
  • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. ADAMCZYK, Z.; MELANIUK-WOLNY, E.; NOWIŃSKA, K.; 2010. The mineralogical and chemical study of feedstock mixtures and by-products from pyrometallurgical process of zinc and lead production.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
2. POZZI, M.; NOWIŃSKA, K.; 2006. Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących koncentratom Zn- Pb w technologii Imperial Smelting Process, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
3. SOKOŁOWSKI, J.; NOSIŁA, M.; PLUTA, B., 1980. Podstawy mikroanalizy rentgenowskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4. SZUMMER, A.; (red. ), 1994. Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej, WNT, Warszawa.
5. TECHNOLOGIA otrzymywania cynku i ołowiu w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie, materiały własne HC „Miasteczko Śląskie”, 2010 (niepublikowane).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8e8da0b5-696f-47cc-b5cb-fdc4871647d1
Identyfikatory