Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e673b70-ce33-40d9-9953-5d2864e79da3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda diagnostyczna oceny stanu technicznego silnika spalinowego

Autorzy Chmielewski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diagnostic evaluation method of technical combustion engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono nową metodę prognozowania trwałości układu tłok-pierścienie-cylinder (TPC) silnika spalinowego w oparciu o obserwowane zmiany własności fizykochemicznych eksploatowanego oleju silnikowego. W zaproponowanej metodzie do oceny trwałości tulei cylindrowych silnika wykorzystuje się informacje pochodzące z badań eksploatowanego w silniku oleju. Przebieg zmian opracowanego wskaźnika intensywności zmian lepkości kinematycznej oleju w temperaturze 1000C - CV100 pozwala na oszacowanie trwałości skojarzenia TPC silnika spalinowego. Uzyskaną wartość trwałości pozytywnie zweryfikowano z wykorzystaniem metody prognostycznej, przy uwzględnieniu kryterium intensywności zużycia elementów silnika.
EN The paper presents a new metod of forecasting the durability of piston-rings-cylinder (PRC) liner assembly of the internal combustion engine on the basis of observed changes of physical and chemical properties of engine oil. In the proposed method, for the evaluation of durability of engine cylinders information gathered form engine oil is used. Course of changes of the proposed index of change intensity of kinematic viscosity. At the temperature of 1000C - CV100 allows for evaluation of the durability of PRC assembly of an IC engine. Obtained value was positively verified using forecasting method related to the technical criteria based on the assessment of the wear intensity
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   układ TPC   metoda diagnostyczna  
EN combustion engine   PRC assembly   diagnostic method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1435--1444
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chmielewski, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Chmielewski Z.: Trwałość tulei cylindrowych silnika spalinowego jako funkcja stanu oleju smarowego podczas eksploatacji. Rozprawa doktorska, Politechnika Radomska, Radom 2001.
2. Koszałka G.: Wykorzystanie modelu szczelności układu TPC do oceny eksploatacyjnych zmian natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, 4 (48)/2010, s. 72-81.
3. Nadolny K.: Modele kinetyczne procesu zużywania. W: Wybrane zagadnienia zużywania się materiałów w ślizgowych węzłach maszyn pod red. W. Zwierzyckiego, PWN, Warszawa - Poznań 1990.
4. Niewczas A., Chmielewski R., Chmielewski Z., Wronka G.: Analiza przebiegów do naprawy głównej oraz zużycia granicznego tulei cylindrowych samochodów STAR200. Raport wykonany dla ZS STAR S.A.
5. Norma BN-77/0536-46. Ocena stopnia przepracowania olejów do silników z zapłonem samoczynnym.
6. Norma BN-79/1374-04. Silniki samochodowe. Badania stanowiskowe. Badania niezawodności.
7. Zhou Y., Ma L., Mathew J., Sun Y., Wolff R.: Prognozowanie trwałości środków technicznych z wykorzystaniem wielu wskaźników degradacji i zdarzeń awaryjnych w ujęciu modelu ciągłej przestrzeni stanów. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, 4 (44)/2009, s 72-81.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8e673b70-ce33-40d9-9953-5d2864e79da3
Identyfikatory