Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e2c2e2b-f3a1-4471-a89d-1beda081b273

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod badań audiometrycznych w identyfikacji dokuczliwości hałasowej mieszkańców

Autorzy Paszkowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using of research audiometry methods in identification of noise annoyance inhabitants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie metody skalowania głośności do identyfikacji i oceny dokuczliwości hałasowej mieszkańców narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego. Opisano sposób przeprowadzenia badań audiometrycznych przy wykorzystaniu symulowanych sygnałów akustycznych źródeł dźwięku. Przedstawiono możliwości opisu zmiennych środowiska miejskiego o charakterze akustycznym i nieakustycznym za pomocą wskaźników. Wskazano na potrzebę budowy modelu jakości akustycznej środowiska z wykorzystaniem wskaźników środowiskowych i wyników badań audiometrycznych.
EN In the article there was proposed the use of method of loudness scaling to identify and evaluate the level of annoyance of people exposed to traffic noise. There was described the way of doing audiometric measurements with the use of simulated acoustic signal sources. There were also presented possibilities of description of urban environment variables, both of acoustic and non-acoustic nature, with the use of appropriate indicators. There was indicated the need of creation of a model of evaluation of acoustic quality of the environment with the use of environmental indicators and outcome of the audiometric measurement.
Słowa kluczowe
PL dokuczliwość hałasowa   jakość akustyczna środowiska   badania audiometryczne  
EN noise annoyance   quality of acoustic environment   audiometry research  
Wydawca P.A. NOVA S.A.
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 170--179
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Paszkowski, W.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Waldemar.Paszkowski@polsl.pl
Bibliografia
1 M. Dąbrowski. „Collaborative web-based system for knowledge transfer to distributed groups of users within strategic noise mapping domain”. International Journal of Distributed Systems and Technologies. vol 4, issue 4, 2013, s. 39-49.
2 T. Kaczmarek, A. Preis. „Annoyance of Time-Varying Road-Traffic Noise”. Archives of acoustics, no.35 (3), 2010, s. 383-393.
3 A. Kowalczyk. Wpływ zmian struktury krajobrazu na jego atrakcyjność turystyczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
4 P. Kutyło, M. Śliwińska-Kowalska. „Emisje otoakustyczne w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem”. Otolaryngologia, no. 13 (2), 2014, s. 67-76.
5 A. Loska. „Review of opportunities and needs of building the smartmaintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering”. R. Knosala (red.). Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, t. 2, s. 544-555.
6 W. Paszkowski. „Identyfikacja cech diagnostycznych w ocenie środowiska zurbani-zowanego zagrożonego hałasem”. Mechanik, 2015.
7 Polski Portal Ekologiczny. Definicja terminu: dokuczliwość hałasu. Pobrano z: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/dokuczliwosc-halasu. [Dostęp: 15.02.2015].
8 „Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego”. Raport z prac wykonanych w etapie I i II. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012, s. 69, 150.
9 Report of an International Expert Symposium on the usefuness of OAEs Testing in Occupational Haalth Surveillance. Manchester, UK, 8-9th, February 2011.
10 P. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski. „Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing”. Archives of Acoustics, nr. 33 (4), 2008, s. 153-158.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8e2c2e2b-f3a1-4471-a89d-1beda081b273
Identyfikatory