Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e2b45fe-dbf8-4bc6-b80b-bf133f76dde1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe Unii Europejskiej

Autorzy Pawłowska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of factors shaping travel behavior of European Union Society
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transportowymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transportowych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs of EU society. Assessment of current and projected future travel behavior is a prerequisite for the creation of an efficient and effective transport system. This article aims to analyze the decisive factors which shaping future trends in travel behavior of EU society. Analysis of the Europeans' transport behavior allows to capture the current weakness of the transport system in relation to the degree of fulfillment of needs and at the same time to provide a starting point to predict future transport needs of EU society. This article is based on research conducted under the habilitation dissertation and project ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) implemented under the 7th EU Framework Program.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony transport   popyt transportowy   zmiany demograficzne   ceny ropy naftowej   urbanizacja  
EN sustainable transport   transport demand   demographic change   oil prices   urbanization  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 30
Strony 87--104
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pawłowska, B.
  • Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, bpawlowska@ug.edu.pl
Bibliografia
1. de Jong G., Van de Riet O., Drivers od Demand for Passenger Transport Worldwide, ETC Preceedings, www.etcproceedings.org/paper/drivers-of-demand-for-passenger- transport-worldwide.
2. EU Energy Trends to 2030, European Commission Directorate-General for Energy in collaboration with Climate Action DG and Mobility and Transport DG, Brussels 2010.
3. Global Urban Observatory databases (urban indicators, statistics and city profiles), UN, www.unhabitat.org/programmes/guo/.
4. Hill N. i in. Developing a better understanding of the secondary impacts and key sensitivities for the decarbonisation of the EU's transport sector by 2050, draft final report Contract between European Commission Directorate-General Climate Action and AEA Technology.
5. Łacny J., Zalewski W., Telematics as an Instrument for improving effectitiveness and safety of transport, w: Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
6. Pawłowska B., Challenges for implementation of sustainable transport development in global economy, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomickié dôsledky '09, elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 29.09- 1.10.2009, Rajecké Teplice, Slovenská Republika [dokument elektroniczny na CD].
7. Pawłowska B., Nowoczesny system transportu miejskiego jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, red. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziekiego, Łódź 2010.
8. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno- gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersyetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 oraz strona projektu ORIGAMI: www.origami-project.eu/.
9. Pawłowska B., Zrównoważony transport - mit czy rzeczywistość?, w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, t. 2, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
10. Petersen M.S. i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, TRANSvisions Final report, funded by DG TREN, Copenhagen 2009.
11. Saving Oil in a Hurry, International Energy Administration, IEA, 2005.
12. Sessa C. i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon, Task 1: Qualitative Analysis, Funded by the DG TREN, Rome 2009.
13. Sessa C., Enei R., EU transport demand: Trends and drivers, ISIS, paper produced as part of contract ENV.C.3/SER/2008/0053 between European Commission Directorate- General Environment and AEA Technology plc, Brussels 2009, www.eutransportghg2050. eu.
14. Urban sprawl in Europe - the ignored challenge, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2006, Raport EEA nr 10/2006.
15. Vickerman R., Monnet J., Freight traffic, w: Managing the Fundamental Drivers of Transport Demand, ECMT, Paris 2003.
16. World Energy Outlook 2007 - China and India Insights, International Energy Agency, IEA, 2007.
17. World Population Prospects: The 2010 Revision, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/ unpd/wpp/index.htm.
18. www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA&gclid=CK_D37fzg- 8ECFdSWtAodVw8Ayw.
19. www.isis-it.net/survey4/Login.asp
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8e2b45fe-dbf8-4bc6-b80b-bf133f76dde1
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.30-07