Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8df0e193-79e9-421e-88ec-b9f32358d153

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ zmian w rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych na jakość pracy maszyny

Autorzy Grieger, A.  Rynkiewicz, M. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Influence of changes in technical and organizational solutions upon a machine's work quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zachodzące zmiany w konstrukcji maszyn rolniczych ułatwiają w znaczący sposób ich obsługę, ale trudno jest zaobserwować istotne różnice w jakości wykonywanej pracy. Podjęta próba ustalenia jaki związek może zachodzić pomiędzy konstrukcją a jakością pracy maszyny daje tylko częściową odpowiedź. Przyczyną jest zbyt ostrożne formułowanie poglądów przez użytkownika w tym przedmiocie. Ponieważ użytkownik (właściciel) był głównym źródłem informacji, stwierdzenia co do powyższych ewentualnych powiązań wynikały bardzo często, ze zbyt krótkiego okresu stosowania w badanych gospodarstwach rolnych nowoczesnych technologii uprawy. Przebiegająca przebudowa technologii i organizacji produkcji wywiera duży wpływ na strukturę gospodarstw rolnych. Zwiększający się w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego zakres problematyki rynkowej wymaga od użytkownika szybszych reakcji, poprzez intensywne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu techniką rolniczą.
EN The occurring changes in the construction of agricultural machines facilitate, to a significant degree, their operation, however, it is difficult to observe significant differences in the quality of the performed work. The attempt to determine the relationship between the construction and the quality of work gives only partial answer. The reason is too cautions expression of the views by users as refers this subject. As the user (owner) was the main information source, expressions as to the aforementioned relationships above resulted very often from too short a period of usage in tested farms as refers to modern cultivation technologies. The restructuring of technologies and organization, being in progress, has a significant impact upon the structure of farms. The increasing scope of problems in a farm's operating, requires quicker reactions from the user, through intense introduction of modern solutions in agricultural technology management.
Słowa kluczowe
PL maszyna rolnicza   rozwiązania techniczne   rozwiązania organizacyjne   jakość   praca  
EN agricultural machine   technical solutions   organizational solutions   quality   work  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2003
Tom R. 7, nr 10
Strony 17--24
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Grieger, A.
  • Zakład Użytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor Rynkiewicz, M.
  • Zakład Użytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8df0e193-79e9-421e-88ec-b9f32358d153
Identyfikatory