Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8dc23c8f-2e3e-4de7-9763-7cef5e38d13e

Czasopismo

Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Wskaźniki ryzyka wypadku statku morskiego podczas manewrów na akwenie ograniczonym

Autorzy Hejmlich, A. 
Treść / Zawartość http://wn.umg.edu.pl/numery-archiwalne-prac-wydzialu-nawigacyjnego
Warianty tytułu
EN Risk factors of ship accident during manoeuvring on restricted waters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Metody oceny ryzyka wypadku statku podczas manewrów na akwenie ograniczonym opierają się głównie na obliczeniach danych statystycznych dla poszczególnych portów i w zależności od osiągalności takich danych są mniej lub bardziej dokładne. W artykule zaproponowano podjęcie rozważań dotyczących wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo manewrów w aspekcie stresu i fizycznego zmęczenia kapitana statku. Czynniki te, znane i zbadane w transporcie lotniczym i kolejowym, mają znaczny udział również w odnotowanych wypadkach morskich i dlatego nie powinny zostać pominięte. Model proponowany w artykule pozwoli określić prawdopodobieństwo wykonania błędnego manewru przez kapitana będącego pod wpływem stresu.
EN The methods allowing risk assessment of ship accident in restricted waters are mostly based on statistical calculations for particular ports depending on availability of the limited statistical information from past. Model proposed by Maritime Academy in Szczecin is more comprehensive and universal, however there is still room for enhancement of it. Paper proposes taking into consideration human factor influence for safe maneuvering in aspect of sea fatigue and stress. Both factors well known in aviation and rail-way transport have considerable share in ship’s accidents records and should not be omitted. Model proposed in paper would allow to calculate probability of wrong maneuvre decision of ship’s captain being under stress pressing situation.
Słowa kluczowe
PL wskaźniki bezpieczeństwa   wskaźniki ryzyka   czynnik ludzki   manewry portowe   akwen ograniczony  
EN safety factors   risk factors   human factor   port maneuvres   restricted waters  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2015
Tom Z. 30
Strony 59--70
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Hejmlich, A.
  • Akademia Morska w Gdyni Katedra Eksploatacji Statku
Bibliografia
1. Abramowicz-Gerigk T., Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej, Prace Naukowe, Transport, z. 83, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
2. Abramowicz-Gerigk T., Hejmlich A., Human Factor Modelling in the Risk Assessment of Port Manoeuvres, Transnav, Gdynia 2015.
3. Burciu Z., Abramowicz-Gerigk T., Hejmlich A., Koncepcja metody oceny wpływu czynnika ludzkiego na ryzyko wypadku w transporcie morskim, „Logistyka”, 2015, nr 4, Warszawa 2015.
4. EMSA/OP/10/2013 Risk Level and Acceptance Criteria for Passenger Ships. First interim report, part 2: Risk Acceptance Criteria, R. 2. Report No. PP092663/1-1/2, European Maritime Safety Agency, Lisbon 2014.
5. Gucma S., Bąk A., Gucma L., Gucma M., Jankowski S. i in., Morskie drogi wodne, projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015.
6. Gucma S., Ślączka W., Zalewski P., Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu bezpieczeństwa nawigacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
7. Hejmlich A., Czynnik ludzki w ocenie bezpieczeństwa manewrów portowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2014, nr 29.
8. Koester T., Human factors and everyday routine in the maritime work domain, Danish Maritime Institute, Lyngby 2002.
9. Lin S., Kite-Powell H.L., Patrikalakis K.L., Physical risk analysis of ship grounding, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1998.
10. Makarowski R., Granice ryzyka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
11. PIANC, Approach Channels, a Guide for design, Final report of the joint Working Group PIANC and IAPH, Suplement to Bulletin, No. 95, Brussels 1997.
12. Reason J., Achieving a safe culture: theory and practice, Work & Stress, 1998, Vol. 12, No. 3.
13. Rothblum A., Wheal D., Withington S., Shappell S.A., Wiegmann D.A. et al., Human Factors in Incident Investigation and Analysis, 2nd International Workshop on Human Factors in Offshore Operation (HFW2002), Houston 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8dc23c8f-2e3e-4de7-9763-7cef5e38d13e
Identyfikatory
DOI 10.12716/1002.30.05