Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8daa728f-d150-45fc-a46f-4cb923e082c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problematyka uwzględnienia amortyzacji części zamiennych w procesie likwidacji szkody częściowej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Issues legal, economic and technical aspects of application of depreciation of spare parts case study research damage partial eliminated from the liability policy holder of vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na problematykę uwzględnienia amortyzacji cześci zamiennych w procesach likwidacji szkód częściowych z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Dla celów empirycznych posłużono się praktycznymi przykładami zastosowań zużycia wartości poszczególnych części zamiennych w procesach likwidacji tej kategorii szkód. Całość rozważań uzupełniono o opis przesłanek prawnych, technicznych i ekonomicznych, zarówno uzasadniających, jak i wykluczających takie postępowanie. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w zakresie stosowania amortyzacji części zamiennych w odniesieniu do szkód częściowych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.
EN The article attempts to draw attention to the issues of legal, economic and technical aspects of the application of depreciation of spare parts in the process of claims handling in Poland on the example of the liquidated damages from the insurance liability. For the purposes of empirical were used practical examples of application of depreciation in the process of liquidation of this category of damage. The whole discussion was supplemented by a description of the legal conditions of both the technical and economic justifying and exclude such conduct. The intention of the article is to signal the formal limitations of existing and prospective directions of desirable changes in the application of the depreciation of spare parts with respect to the partial liquidated damages from the insurance liability by insurance companies and the valuations carried out by the experts of automobile and forensic experts in Poland.
Słowa kluczowe
PL części zamienne   polisa OC   amortyzacja części zamiennych  
EN spare parts   insurance policy   depreciation of spare parts  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1122--1126
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Abramek, M. Uzdowski F, Pojazdy Samochodowe Podstawy obsługiwania i napraw Wydawca Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKL 2012. s.45.
2. Auto Insurance. Costs and Expenditures, Insurance Information Institute, Paris 2013.s.10.
3. Chmielowiec B, Pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy pojazdu (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości) w przypadku likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego - Monitor Ubezpieczeniowy nr 42 - czerwiec 2010. s.33.
4. Instrukcja programu AUDATEX. AUDATEX Polska rok 2010. Poznań, s. 7-5.
5. Instrukcja programu INFO-EKSERT Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT Warszawa rok 2010,s.6.
6. Kościelniak M. Amortyzacja wartości części (merkantylny ubytek wartości), Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa 2013, s.5.
7. Lewicki W. Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010, s. 45-56.
8. Lewicki W. Wpływ poszczególnych kategorii części zamiennych na koszty napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce. Seminarium koszty i ceny w transporcie Aspekty teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Szczeciński 2013, Szczecin, s. 32-34.
9. Lewicki W. Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w polsce- nowy charakter części zamiennych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSPORT 2014" Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie" Kazimierz Dolny 5–7 maja 2014, s. 140-145.
10. Materiały wewnętrzne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT Warszawa 2015 s.6.
11. Raport FIEA dotyczący pracy rzeczoznawców samochodowych 2015. Poznań FIEA 2015.s.21.
12. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV Kwartałach 2015 roku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 07 kwietnia 2016,s.33.
13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny- Dz.U. 64.16.93.
15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych- Dz.U. nr 124, poz. 1152.
16. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8daa728f-d150-45fc-a46f-4cb923e082c9
Identyfikatory