Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8da151f7-a869-4bcd-8977-ef809577a7dc

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym na przykładzie zastosowanego rozwiązania

Autorzy Grochowska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effectiveness of work of gravity ventilation in a multi-family building on the example of an applied solution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano sposób wykonania zbiorczych przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z przykanalikami i podłączenia do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń kuchennych i łazienek. Mieszkania znajdują się w jednym pionie w budynku czteropiętrowym, a budynek został zbudowany w latach 70. ubiegłego stulecia. Zgodnie z normą przykanalik powinien być włączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji, a następnie powinna być zastosowana przegroda w przykanaliku, tzw. deka. Zasada ta w opisywanym przypadku nie została zachowana. Ponadto wykonano pomiary prędkości przepływu powietrza w kanałach, wyznaczono strumienie objętości powietrza wentylacyjnego i porównano ze strumieniami normowymi.
EN The article describes the method of creating community ventilation flue ducts together with house drains and connecting the kitchens and bathrooms to the ventilation ducts. The flats are situated in one vent stack in a four-storeyed building which was constructed in the 1970s. According to the norm, the house drain should be connected to the community duct after passing through two storeys, and next a barrier in the house drain should be used. This principle has not been observed in the described case. Moreover, the speed of airflow in the pipelines has been measured and ventilation air volume streams have been outlined and compared with norm streams.
Słowa kluczowe
PL budynek wielorodzinny   wentylacja grawitacyjna   skuteczność   przewód wentylacyjny   szybkość przepływu powietrza  
EN multifamily building   gravitational ventilation   effectiveness   ventilation duct   air flow velocity  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2018
Tom R. 89, nr 5
Strony 36--39
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab.
Twórcy
autor Grochowska, E.
  • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
[2] PN-83/B-03430/Az3: 2000 poprawka do normy Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
[3] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[5] Matysiak A., Grochowska E., Hamudi K., Ekspertyza techniczna stanu przewodów kominowych w budynku przy ul. Staffa 25 w Lubsku wykonana przez Zespół Rzeczoznawców przy PZITB Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra, lipiec 2017
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8da151f7-a869-4bcd-8977-ef809577a7dc
Identyfikatory