Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8d35565c-c327-47e7-92e4-d6e9edd27bf4

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków

Autorzy Bajno, D.  Bednarz, Ł.  Grzybowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Selected issues concerning thermal efficiency improvement of buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma wpływ na procesy zachodzące wewnątrz przegród budowlanych, dlatego też należy go indywidualnie dobierać do wymagań stawianych przez przepisy [4] z uwzględnieniem rodzaju obiektu i jego elementów składowych oraz warunków eksploatacji. O tym zbyt często zapominają projektanci, wykonawcy i właściciele obiektów. Dowolność w stosowaniu metod dociepleń niejednokrotnie daje efekty odwrotne do oczekiwanych. W artykule omówiono kilka przypadków nietypowego zastosowania warstw izolacyjnych w budynkach wykonanych w technologiach tradycyjnych.
EN The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduction of new thermal insulation layers is not neutral for physical processes inside wall barriers, thus it should be selected individually for requirements resulting from regulations [4], taking into account the type of a building, the design of barriers as well as external and internal operating conditions. This is too often neglected by designers, contractors and owners of buildings. When insulation methods are not specifically selected, in many cases the effects are quite opposite to expectations. The paper describes a few instances of untypical use of insulation layers in buildings designed in modern and older technologies.
Słowa kluczowe
PL termomodernizacja   efektywność cieplna   rozkład temperatury   kondensacja pary wodnej   korozja biologiczna  
EN thermal retrofitting   thermal efficiency   temperature distribution   damp condensation   biological corrosion  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 122--125
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., tab.
Twórcy
autor Bajno, D.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Bydgoszcz, bajno@ig.pl
autor Bednarz, Ł.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
autor Grzybowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Bajno Dariusz, Łukasz Bednarz. 2014. „Analiza skuteczności docieplenia ścian zewnętrznych od środka”: 5 – 13. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Skowrońskiego. Wrocław. Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.
[2] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
[3] PN-83/B-03430:2003/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
[4] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8d35565c-c327-47e7-92e4-d6e9edd27bf4
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.50