Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8d1453d1-ddfd-40dc-9c89-c47227e5737f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Logistyka związana z transportem ponadgabarytowych elementów wiatraków prądotwórczych

Autorzy Szczucka-Lasota, B.  Kamińska, J. A.  Krzyżewska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport logistics of the oversized wind turbine elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostało zagadnienie transportu elementów konstrukcyjnych wiatraków prądotwórczych jako elementów ponadgabarytowych. Przedstawiono procedurę zabezpieczania przewożonych elementów oraz regulacje prawne dotyczące samego przewozu w zakresie planowania trasy oraz jej realizacji.
EN The article discusses the problem of transport of construction elements of the wind generators as oversized elements. The procedure for securing the transported elements and the legal regulations concerning the carriage itself in terms of route planning and its implementation were presented.
Słowa kluczowe
PL ładunek ponadgabarytowy   transport samochodowy   wiatraki prądotwórcze   regulacje prawne   spedycja   logistyka transportu  
EN oversize loads   car transport   wind turbine   legal regulations   spedition   transport logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1625--1629, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Szczucka-Lasota, B.
autor Kamińska, J. A.
autor Krzyżewska, I.
Bibliografia
1. Krzyżewska I, Praca Końcowa, Studia Podyplomowe, WSZOP, Katowice, luty 2017.
2. Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. 1999 nr 42, poz. 432.
4. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik Spedytora - transport, spedycja i logistyka. Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014.
5. Filina L, Szymczak. Podejmowanie decyzji przy organizacji przewozu ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Logistyka 6/2011. 4217-4227.
6. Zalewska-Turzyńska M., Organizacja przewozu ładunku ponadgabarytowego – optymalizacja procedury. Logistyka 4/2015, 8569-8578.
7. Dyczkowska J., Bezpieczeństwo systemów logistycznych – ładunki ponadgabarytowe. Logistyka 5/2015. 811-820.
8. Barcik R., Uwarunkowania transportu ładunków ponadgabarytowych transportem samochodowym. Logistyka 2/2015, 28-35.
9. Łopuszyński M., Wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas drogowego transportu ponadnormatywnego. Logistyka 5/2014. 940-948.
10. Semenov I., Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych. Logistyka 6/2014. P.9451-9459.
11. Wolnowska A., Galor W., Wybrane Aspekty Transportu Drogowego i Kolejowego Ładunków Ponadnormatywnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Logistyka 2/2010, p.1349-1358.
12. Galor A., Galor W., Problematyka Krajowego Transportu Ładunków Ponadnormatywnych w Aspekcie Przewozów w Regionie Południowego Bałtyku. Logitrans – Logistyka 2/2010, p.111-120.
13. Zamkowska S., Uwarunkowania przewozu ładunków nienormatywnych transportem drogowym. Logistyka 3/2015 p.5060-5068.
14. Galor A., Galor W., Problemy przewoźników ładunków ponad-gabarytowych w Polsce. Szczecin 2010, Świat Morskich Publikacji. Akademia Morska Szczecin.
15. Matuszak Z., Janczak P., Wybrane problemy transportu ponadnormatywnego na przykładzie szczególnych tras w mieście Szczecin. Logistyka 5/2014, p.1057-1066.
16. Galor W., Carriage and securing of oversize cargo in transport (Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie). Szczecin 2011. Akademia Morska Szczecin.
17. Zając M., Zając P., Analiza Przewozów Ponadnormatywnych w Polsce w Ostatnich Latach. Logistyka 6/2011, p. 4015-4020.
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18. listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800).
19. Pisz I., Łapuńka I., Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych, cz.2. Logistyka 3/2014 p.5144-5155.
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości Dz.U. 1998 nr 107, poz. 677.
21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Dz.U. 2012, poz. 629.
22. Dyrektywa 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 zmieniająca Dyrektywę z 1996 roku) ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8d1453d1-ddfd-40dc-9c89-c47227e5737f
Identyfikatory