Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8cb58d2d-1473-43a1-964f-7de298c15cb9

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autorzy Miros, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The thermal insulation thickness in technical and industrial installation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN The article discusses the differences in legal requirements in the determination of a minimum thickness of insulation for technical and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies was shown. Taking into account the insulation thickness from the legal requirements, the fulfillment of safety requirements regarding the temperature on the pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 allowing the thickness calculation of the thermal insulation.
Słowa kluczowe
PL termomodernizacja   izolacje techniczne   instalacje przemysłowe  
EN thermomodernization   technical insulation   installations   industrial installation  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2015
Tom Nr 11
Strony 24--29
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Miros, A.
  • Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych IZOLACJA
  • Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział w Katowicach
Bibliografia
1. Plutecki Z., Sattler P., Ryszczyk K., Krupa E., Gajewski P., Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki po-prawie izolacyjności, „Izolacje” nr 9/2015, s. 18–21.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80/1999, poz. 912).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU 2013, poz. 492).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
7. PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna. Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych.
8. Miros A., Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, Izolacje nr 9/2012, s. 42-45.
9. PN-B-20105:2014-09 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót.
10. PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.
11. PN-EN 14706:2013-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych. Określanie maksymalnej temperatury stosowania.
12. PN-EN ISO 13787:2005 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8cb58d2d-1473-43a1-964f-7de298c15cb9
Identyfikatory