Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8caead1f-aff0-42da-a039-0908a604bedd

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi z anizotropowym stojanem (Część I – Model matematyczny)

Autorzy Węgiel, T.  Warzecha, A. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Permanent magnet machine with stator anisotropy (Part I – Mathematical model)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Temat podjęty w pracy dotyczy metodycznych aspektów modelowania maszyn z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropowych blach stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na strukturę modelu matematycznego maszyny i udzielenia odpowiedzi czy bazując na klasycznych założeniach modelowania obwodowego jest możliwe jej uwzględnienie. W tym celu został wykorzystany formalizm Lagrange’a dla przykładu maszyny, w którym obwód magnetyczny jest liniowy, ale zakłada się występowanie anizotropii. Uwzględnianie anizotropii jest uwzględnione poprzez dodanie spadków napięć magnetycznych występujących dla osi poprzecznej walcowania (TD) do spadków występujących w szczelinie powietrznej. Takie podejście powoduje lokalne powiększenie rozmiarów zastępczej szczeliny powietrznej maszyny i w ten sposób zmodyfikowana zostaje funkcja permeancji jednostkowej. Pozwala to w konsekwencji na zapis skorygowanej postaci funkcji koenergii w stanie bezprądowym oraz zależności strumieniowo-prądowych dla uzwojeń stojana.
EN The article deals with the methodological aspects of modeling machines with surface mounted permanent magnets on the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effect of anisotropy on the structure of the mathematical model machine and answer the question if based on the classical modeling is possible take into account rotational magnetization phenomena. On this purpose, the Lagrange formalism is used for exemplary machine which a linear magnetic circuit assumed anisotropy. Anisotropy is presented by adding magnetic voltage drops occurring for the transverse axis of rolling (TD) to magnetic voltages of the air gap. This approach leads to the local increase of the air gap size to be able to modified function of permeance. As a consequence, it allows to modify the function of co-energy and the flux-current relationships of the stator windings.
Słowa kluczowe
PL anizotropia stojana   maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi  
EN stator anisotropy   PM synchronous machine  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 259--264
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Węgiel, T.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pewegiel@cyfronet.pl
autor Warzecha, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pewarzec@cyfronet.pl
Bibliografia
[1]. A. Warzecha, T. Sobczyk, W. Mazgaj, Matematyczny opis silnika indukcyjnego z anizotropią magnetyczną rdzenia, Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, Nr 100, 2013, str.123-128
[2]. T. Węgiel, Space harmonic interactions In permanent magnet generators, Monografia 447, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013
[3]. T. Sobczyk, Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych, WNT, Warszawa 2004
[4]. T. Sobczyk, P. Drozdowski, Inductances of electrical machine winding with a nonuniform airgap, Archiv fur Elektrotechnik 76, pp. 213-218, 1993
[5]. B. Heller, V. Hamata, Harmonic Field Effect In Induction Machines, New York, Elsevier Scientific, 1977
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8caead1f-aff0-42da-a039-0908a604bedd
Identyfikatory