Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8cae5ad7-bffa-4f95-a19c-cec6facb9f03

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wpływu pojemności i prądu wyładowania na wartość napięcia obciążonego akumulatora

Autorzy Pszczółkowski, J.  Dyga, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The capacity and discharge current impact on voltage value of loaded battery
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poddano analizie wpływ pojemności rzeczywistej oraz natężenia prądu wyładowania na wartość napięcia obciążonego akumulatora kwasowo-ołowiowego. W tym celu zaplanowano i przeprowadzono eksperymenty, przy pomocy których w pierwszej kolejności sprawdzono istotność poszczególnych zmiennych, a następnie opracowano liniową strukturę matematycznego modelu opisującego ilościowy wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Opisano tok postępowania podczas wyznaczania współczynników modelu, sprawdzania ich istotności oraz adekwatności równania, a także poddano weryfikacji otrzymaną zależność. Weryfikacja polegała na porównaniu otrzymanego modelu z wyznaczonym na drodze analizy regresji modelem opisującym związki tych samych zmiennych. Wykazano, że poprawnie zaplanowany eksperyment pozwala znacznie ograniczyć pracochłonność badań przy zachowaniu wiarygodności prowadzonej analizy i oceny.
EN In the article the impact of the capacity and the actual intensity of the discharge current on the loaded lead-acid battery voltage is analysed. For this purpose, there were planned and carried out experiments at which were tested the significance of individual variables, and then there was developed a linear structure of a mathematical model describing the quantitative effect of each independent variable on the dependent variable. There is described the course of action during determining the coefficients of the model, checking their relevance and adequacy of the equation, and the received dependence was verified. The model verification consisted on the comparison of the obtained model to the regression analysis model describing compounds of the same variables. It has been shown that properly planned experiment can significantly reduce the workload tests without affecting the results.
Słowa kluczowe
PL akumulator kwasowo-ołowiowy   napięcie akumulatora   wartość napięcia  
EN lead-acid battery   battery voltage   voltage  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1087--1092
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pszczółkowski, J.
autor Dyga, G.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny: 00-908 Warszawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2, grzegorz.dyga@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Dyga G., Pszczółkowski J. Plan eksperymentu identyfikacji modelu napięcia obciążonego akumulatora kwasowego. Transcomp 2015. TTS Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
2. Dyga G., Pszczółkowski J. Weryfikacja planu badań napięcia akumulatora kwasowego. Transcomp 2015. TTS Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
3. Gomółka J, Kowalczyk F., Franke A.: Współczesne chemiczne źródła prądu. Wydawnictwo MON, Warszawa 1977.
4. Kacprzyński B., Planowanie eksperymentów. Podstawy matematyczne. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1974.
5. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
6. Polański Z. Współczesne metody badań doświadczalnych. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1978.
7. Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984.
8. Pszczółkowski J., Dyga G. Badanie cech i charakterystyk akumulatora kwasowego. Transcomp 2013. Technika Transportu Szynowego TTS, Koleje Tramwaje, Metro nr 10/2013.
9. Pszczółkowski J., Dyga G.: Funkcja napięcia akumulatora kwasowego: Logistyka nr 3/2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8cae5ad7-bffa-4f95-a19c-cec6facb9f03
Identyfikatory