PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Inertyzacja zrobów ścian zawałowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Inertisation in goaf of longwall with caving
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podano cel inertyzacji oraz zwrócono uwagę na istotność określenia miejsca podania gazu inertnego oraz jego ilości. Stwierdzono, że inertyzacja powinna być rozpatrywana już na etapie projektowania eksploatacji. Powinny być uwzględnione techniczne możliwości wytworzenia i doprowadzenia gazu inertnego. Zaznaczono, że dla wskazania obszaru, który należy objąć inertyzacją, pomocne może być określenie rozkładu stężenia tlenu w zrobach ściany zawałowej, przed oraz po zastosowaniu inertyzacji, jak również określenie rozkładu przepływu powietrza w zrobach ściany. Podano zakres rozkładu stężenia tlenu i rozkładu prędkości przepływu powietrza w zrobach ściany zawałowej, który może sprzyjać procesowi samozagrzewania węgla. Rejon ten należy objąć inertyzacją. Opracowano wytyczne inertyzacji zrobów ścian zawałowych. Zaznaczono, że planowanie eksploatacji powinno być procesem wieloetapowym, wymieniono te etapy oraz wskazano ich kolejność. Przedstawiono również algorytm projektowania inertyzacji zrobów ścian zawałowych. W podsumowaniu wskazano, że opracowane kryteria oceny skuteczności inertyzacji mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej metody profilaktyki.
EN
The purpose of inertisation and highlights the importance of determining the location of the inert gas and its quantity are depicted in the article. It has been found that inertisation should be considered already at the design stage of coal seam exploitation. The technical possibilities of producing and supplying inert gas should be taken into account. It has been suggested, determine the distribution of oxygen concentration in the goaf of longwall before and after inertization, as well as determine the distribution of airflow in the goaf may be helpful during the process of designing. The range of oxygen concentration distribution and velocity distribution of the air flow in the goaf of longwall, which may favor the process of self-heating of coal, are given. This area should be inertisated. Guidelines for inertisation of longwall goaf have been developed. It was noted that the planning of the operation should be a multi-stage process, the steps listed and their sequence indicated. An algorithm for the inertisation of the longwall goaf was also presented. In summary, it was pointed out that the criteria for assessing the effectiveness of inertisation could be helpful in deciding on the choice of this method of prevention.
Wydawca
Rocznik
Strony
301--310
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
 • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
autor
 • AGH w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
Bibliografia
 • 1. Piergies K., 2015. Ocena skuteczności inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. Praca doktorska. AGH, Kraków.
 • 2. Szlązak N., Obracaj D., Piergies K., 2011a. Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, zeszyt 4, s. 131-142.
 • 3. Szlązak N., Obracaj D., Piergies K., 2011b. Podstawy inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie, pod red. Nikodema Szlązaka. Kraków, Wydawnic-twa AGH, s. 239-259.
 • 4. Pofit-Szczepańska M., 1971. Chemia palenia. Wyd. WOSP, Warszawa.
 • 5. Steamexfire, 2017. Steamexfire - Jet inertisation gas generator. Steamexfire BV (Ltd.) spółka zależna Liberty Gasturbine International. Pobrane z: http://www.steamexfire.com/pagina.30.name.jet-inertisation-for-undergroud-mine-fires.htm. (25.09.2017 r.).
 • 6. Suchocki S., Florczyk P., 2013. CEN-RAT podaje gaz interny w kopalniach węgla kamiennego. Kwartalnik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. nr 2 (71) - Czerwiec 2013 r., s. 19-21.
 • 7. Syty J., 2010a. Planowane zastosowanie Generatora Gazów Obojętnych jako narzędzia do likwidacji zagrożenia wybuchowego oraz ograniczenia rozwoju pożaru. Materiały konferencyjne: Polski Kongres Górniczy 2010, Górnictwo podziemne, t. 2, Gliwice, 9-10 września 2010, s. 77-88.
 • 8. Syty J., 2010b. Planowane zastosowanie Generatora Gazów Obojętnych jako narzędzia do likwidacji zagrożenia wybuchowego oraz ograniczenia rozwoju pożaru. Prace naukowe GIG. Problemy współczesnego górnictwa. Kwartalnik Nr 1/1/2010, Katowice.
 • 9. Szlązak N., Obracaj D., Piergies K., 2013. Porównanie parametrów wytwornicy azotu WA-700 i membranowego generatora azotu typu MGA-750-97. W: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego - profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring. Praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. Katowice: Główny Instytut Górnictwa, s. 214-221.
 • 10. Mason T.N., Tideswell F.V., 1993. Gob fires, part 2, the revival of heatings by inleakage of air. Paper of Safety in Mines Research Board, No. 76.
 • 11. Szlązak N., Yuan S., Obracaj D., 2005. Zagrożenie pożarowe w kopalniach węgla ka-miennego i metody jego oceny. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • 12. Buchwald P., 2002. Określenie podstawowego kryterium i parametrów oceny skuteczności zastosowania azotu w prewencji pożarów endogenicznych w przestrzeniach otamowanych. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.
 • 13. Szlązak J., 1980. Wpływ uszczelnienia chodników przyścianowych na przepływ powietrza przez zroby. Praca doktorska. AGH, Kraków.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8c9ef141-aa71-4ed8-8d66-890f225e325d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.