Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c8d8989-bbcf-456c-b4a9-02031e0515ca

Czasopismo

Polska Energetyka Słoneczna

Tytuł artykułu

Ocena wielokryteriowa wybranych zabiegów termomodernizacyjnych na przykładzie budynku jednorodzinnego

Autorzy Jędrzejuk, H.  Wieczorkiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do oceny efektywności ekonomicznej zabiegów termomodernizacyjnych stosowana jest powszechnie metoda prostego czasu zwrotu. W artykule porównano różne metody oceny efektywności ekonomicznej i energetycznej. Do wyboru najlepszego rozwiązania zastosowano optymalizację wielokryterialną. Jako kryteria przyjęto wskaźniki ekonomiczne i energetyczne.
Słowa kluczowe
PL termomodernizacja   budynek jednorodzinny   efektywność ekonomiczna  
EN thermomodernization   one-family house   economical efficiency  
Wydawca Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES - ISES
Czasopismo Polska Energetyka Słoneczna
Rocznik 2013
Tom nr 1-4
Strony 26--32
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
autor Wieczorkiewicz, A.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polsk
Bibliografia
Marks W. (red.), 2001, Optymalizacja w fizyce budowli, Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN, AnnGraf s.c. Łódź, Łódź
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków -Wymagania i obliczenia (wycofana: 09-12-1999)
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2008 nr 201 póz. 1240
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2013 póz. 926
Wieczorkiewicz A., 2014, Analiza celowości działań termomodernizacyjnych na przykładzie budynku jednorodzinnego średnioenergochlonnego, Dyplomowa Praca Magisterska (promotor: H. Jędrzejuk), Wydział MEiL, Politechnika Warszawska, Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c8d8989-bbcf-456c-b4a9-02031e0515ca
Identyfikatory