Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c859240-4c6e-4971-b03d-e7a8e2957784

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Badanie wymywalności i toksyczności substancji szkodliwych z zestalonych zużytych płuczek wiertniczych

Autorzy Steliga, T.  Kluk, D.  Uliasz, M.  Jakubowicz, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Research on contaminants migration and toxicity of harmful substances from solidified, spent drilling muds
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych zestalania zużytych płuczek wiertniczych za pomocą różnego rodzaju środków wiążących. Zestalone płuczki poddano badaniom wymywalności substancji niebezpiecznych, kierując się kryteriami decydującymi o możliwości składowania ich na wysypiskach odpowiednich rodzajów odpadów – zgodnie z dopuszczalnymi granicznymi wartościami wymywania, zawartymi w rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2013, poz. 38). Wykorzystując mikrobiotesty typu ToxKit, określono wpływ odcieków wodnych zestalonych zużytych płuczek wiertniczych na środowisko. Na podstawie uzyskanych wyników wytypowano rodzaj stosowanych środków wiążących, dzięki którym zestalone płuczki charakteryzowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ograniczoną zdolnością wymywania substancji niebezpiecznych oraz niską toksycznością.
EN The aim of the article is to present laboratory research on solidification of spent drilling muds with the application of lime (solidify) agents of a wide range. Solidified muds were a subject of tests in harmful substances washout. There were applied criteria on dangerous substances storage in adequate dumping ground – according to Regulation of Ministry of Economy and Labour from 8 January 2013 on criteria and procedures of wastes storage in dumps. With the use of ToxKit tests influence of leachate from solidified muds on environment was appointed. On the base of data obtained in laboratory research, a type of lime agent was selected. As a result, the solidified muds had high mechanical endurance, limited ability to washout dangerous substances and low toxicity.
Słowa kluczowe
PL płuczki wiertnicze   wymywalność   substancje szkodliwe  
EN drilling muds   contamination   toxicity  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 277--282
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., zdj.
Twórcy
autor Steliga, T.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kluk, D.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Uliasz, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Jakubowicz, P.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Steliga T., Uliasz M. – Spent drilling muds management and natural environment protection. Mineral Resources Management 2014, vol. 30, nr 2, pp. 135 – 1156.
[2] Steliga T., Uliasz M. – Wybrane zagadnienia środowiskowe podczas poszukiwania, udostępniania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych. Nafta-Gaz 2012, nr 5, ss. 273 – 283.
[3] Uliasz M., Błaż S., Zima G. – Zagospodarowanie zużytych płuczek otworowych poprzez ich zestalanie. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2010 nt. nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. Prace Naukowe INiG – PIB 2010, nr 152, ss. 99 – 148.
[4] Persoone G. – Toxkit Microbiotests: Practical and Low Cost Tools for Research and Toxicity Monitoring. 3rd International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, 2012.
[5] Mankiewicz-Boczek J., Nałęcz-Jawecki G., Drobniewska A., Kaza M., Sumorok B., Izydorczyk K., Zalewski M., Sawicki J. – Application of a microbiotests battery for complete toxicity assessment of rivers. Ecotox. Environ. Safe. 2008, vol. 71, nr 3, s. 830.
[6] Nałęcz-Jawecki G., Wadhia K., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I., Sawicki J. – Application of Microbial Assay for Risk Assessment biotest in evaluation of toxicity of human and veterinary antibiotics. Environ. Toxicol 2010, vol. 25, s. 487.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja II. Wiertnictwo
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c859240-4c6e-4971-b03d-e7a8e2957784
Identyfikatory