Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c768384-eb05-4a65-a6df-dc5452a92284

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Strategie integracji poziomej transportu

Autorzy Tomanek, R. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Strategies of horizontal integration of transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowe korzyści integracji transportu (rozumianej jako zróżnicowana co do formy i obszaru koordynacja działań podmiotów funkcjonujących na rynkach transportowych) to skrócenie czasu przewozu oraz obniżenie kosztów transportu. Nie można jednak zakładać, że zawsze i w każdych warunkach korzyści te wystąpią, gdyż jak każdy proces w gospodarce także integracja ma swoją cenę, a ściślej – efektywność ekonomiczną. Zależy ona nie tylko od skutków integracji, ale też od jej wpływu na konkurencję na danym rynku, bowiem kooperacja będąca efektem integracji jest substytutem konkurencji. Zależnie od przyjętej metodologii obliczeń efektywność integracji może przyjmować różne wartości, zawsze jednak jest wymierna i zależy od uwarunkowań rynkowych oraz przyjętej strategii integracji. Rynek, jego struktura i specyfika procesu transportowego mają kluczowy wpływ na strategię integracji. Choć strategie integracji determinują uwarunkowania rynkowe, to jednak pewne czynniki mogą zmieniać zastany stan rzeczy – w szczególności rozwój telematyki można uznać za czynnik zwiększający możliwości wyboru strategii integracji transportu.
EN Transport integration can limit the competition it transport markets. It’s serious problem of the transport policy. Depending the market, it’s possible to apply different strategy of the integration. However, it’s possible it detail: integration of the transport process and integration of transport systems. The first strategy is being applied in the combined transport, second: in the public transport. The second strategy is curbing the competition shoe it’s possible it reduce this negative influences replacing the competition “on the market” with the competition “for the market” or the competition regulated in order to the transport authority.
Słowa kluczowe
PL strategia integracji transportu   integracja procesów transportowych   integracja systemów transportowych  
EN transport integration   integration of transport processes   integration of transport systems  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 275--284
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Tomanek, R.
  • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Bibliografia
1. Karsten J., Passengers, consumers, and travellers: The rise of passenger rights in EC transport law and its repercussions for Community consumer law and policy, „Journal of Consumer Policy” 2007, No. 30 (2).
2. Lowe D., Intermodal freight transport, Elsevier 2006.
3. Mougeot M., & Naegelen F., Was Chadwick right?, „Review of Industrial Organization” 2007, No. 30 (2).
4. Prévot F., Coopétition et management des competences, „Revue Française de Gestion” 2007, nr 176.
5. Slack B., Intermodal transportation, w: A.M. Brewer, K.J. Button & D.A. Henscher, Handbook of logistics and supply-chain management, Elsevier 2001.
6. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, AE, Katowice 2002.
7. Tomanek R., Organizacja transportu jako instrument integracji, w: M. Michałowska, Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele. III etap badań statutowych, AE, Katowice 2007 (materiał niepublikowany).
8. Tomanek R., Strategie integracji i ich wpływ na konkurencję na rynkach transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 495, WNUS, Szczecin 2008.
9. Towards Passenger Intermodality in UE. Report 3 for DG TREN, Dortmund 2004.
10. Velde D., Coordination, integration and transport regulation, w: K.J. Button & D.A. Henscher, Handbook of transport strategy, policy and institutions, Elsevier 2005.
11. Viegas J., Integrated transport systems: public-private interfaces, w: K.J. Button, & D.A. Henscher, Handbook of transport strategy, policy and institutions, Elsevier 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c768384-eb05-4a65-a6df-dc5452a92284
Identyfikatory